Search result for

jmd./ein tier [...] ch die lappen

(1 entries)
(0.0242 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jmd./ein tier [...] ch die lappen-, *jmd./ein tier [...] ch die lappen*
German-Thai: Longdo Dictionary
jmd./ein Tier geht jmdm. durch die Lappen.(idiomatisch) คน หรือ สัตว์ รอดพ้นการล่าจับจากอีกคนหนึ่งได้ เช่น Die Gangster gingen der Polizei durch die Lappen. = กลุ่มโจรร้าย รอดพ้นการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้, See also: S. jmd./ein Tier entkommt jmdm..,

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

jmd ./ein ( AY1 N) tier ( T IY1 R) geht jmdm . durch ( D ER1 CH) die ( D AY1) lappen ( L AE1 P AH0 N)

 


  

 
ein
 • หนึ่งชิ้น หนึ่งคนหรืออื่นๆ เป็นคำนำหน้านามเอกพจน์ของเพศชายและเพศกลางที่ไม่เฉพาะเจาะจงในรูปประธาน เช่น ein Hund (m)สุนัขตัวหนึ่ง, ein Haus (n) บ้านหนึ่งหลัง [LongdoDE]
 • /AY1 N/ [CMU]
tier
 • ที่นั่งที่ทำลดหลั่นลงมา[Lex2]
 • ชั้นที่ลดหลั่นกัน: ระดับชั้น [Lex2]
 • |das, pl. Tiere| สัตว์ [LongdoDE]
 • (ไท\'เออะ) n. แถวที่นั่ง,แถว,ชั้น,ระดับ,แนว,หลั่นผู้ผูก (มัด,ต่อ,รัด,โยง) ,สิ่งที่ผูก (มัด,ต่อ,รัด,โยง) ,ผ้ากันเปื้อนของเด็ก vt. จัดเป็นแถว (ชั้น,ระดับ...) vi. ขึ้นเป็นแถว (ชั้น,ระดับ...) ###S. row [Hope]
 • (n) ขั้น,หลั่น,แนว,ชั้น,แถว,ระดับ [Nontri]
 • /T IY1 R/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
geht
 • NULL [LongdoDE]
  [gehen]
 • เกิดขึ้นกับ เช่น wie geht es dir? คุณสบายดีมั้ย แต่ถ้าแปลตรงตัวคือ สิ่งต่างๆ ที่เกิดกับคุณเป็นอย่างไร [LongdoDE]
 • ใช้งานได้ เช่น Geht es? ตกลงมันใช้ได้มั้ย หรือ ตกลงโอเคมั้ย [LongdoDE]
 • |ging, ist gegangen| ไป เช่น Wir gehen nie zum Restaurant. เราไม่เคยเข้าร้านอาหารเลย [LongdoDE]
durch
 • ด้วย (เป็นบุพบทที่ใช้บ่งว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งส่งให้เกิดผล) เช่น Durch diese Behandlung ist er gerettet. เขารอดชีวิตมาได้ด้วยวิธีการรักษานี้ [LongdoDE]
 • ผ่าน, ทะลุผ่าน เช่น Wir fahren von Deutschland durch die Schweiz nach Italien. เราขับรถออกจากเยอรมนีผ่านสวิตเซอร์แลนด์ไปยังอิตาลี [LongdoDE]
 • /D ER1 CH/ [CMU]
die
 • ตาย: สิ้นอายุขัย, หมดอายุ [Lex2]
 • พินาศ: ย่อยยับ, หายนะ, ล่มจม [Lex2]
 • หยุด: หยุดทำงาน [Lex2]
 • แม่พิมพ์ตอกโลหะ[Lex2]
 • ลูกเต๋า: สิ่งที่คล้ายลูกเต๋า [Lex2]
 • คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเพศหญิง หรือพหูพจน์ (เหมือน the ในภาษาอังกฤษ) [LongdoDE]
 • (ได) {died,dying,dies} vi. ตาย,หยุด,หยุดทำงาน,อวสาน,พินาศ,สงบลง,สลายตัว,ทรมาน,ต้องการอย่างมาก. vt. ตาย. ###SW. Id. (die hard ดื้อรั้น) n. ลูกเต๋า,สิ่งที่คล้ายลูกเต๋า,แม่พิมพ์,แบบเหล็ก,เบ้าเท vt. พิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ -pl. dies,dice [Hope]
 • (n) ลูกเต๋า,ลูกบาศก์,แม่พิมพ์,เบ้าหล่อ [Nontri]
 • (vi) ตาย,สิ้นอายุขัย,อวสาน,พินาศ,หมดอายุ,หยุด [Nontri]
 • /D AY1/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
lappen
 • |der, pl. Lappen| วัสดุจากผ้า หรือ หนัง สำหรับเช็ดทำความสะอาด, ผ้าขี้ริ้ว เช่น Joy wischt den Fleck auf dem Tisch mit einem Lappen auf. = จอยเช็ดซับรอยเปื้อนบนโต๊ะออกด้วยผ้าขี้ริ้ว [LongdoDE]
 • |der, pl. Lappen| เงินธนบัตร เช่น Wie viele Lappen hast du denn für das Haus hingelegt? (= bezahhlt) = คุณใช้เงินจ่ายไปเท่าไหร่ครับ สำหรับบ้านหลังนี้ [LongdoDE]
 • /L AE1 P AH0 N/ [CMU]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
Tier, Tiere, Tiers, Tiger, Trier, Stier, Bier, Eier, Gier, Teer, Tief, Zier, gier, hier, tief, vier, zier, IT, Ei, TUI, stieren, gieren, teeren, i, t, AI, GI, Hi, II, TV, VI, XI, pi, xi + gehen Md, dm, mm, jedem, AMD, Jim, Jod, MDR, SMD, qmm, AMDs, Jods, Juda, Jude, Judo, jede, Emden, Jemen, Jüdin, Widmen, widmen * * Lappen, Lappens, Kappen, kappen, Klappen, klappen, Lampen, Lippen, Mappen, Pappen, Rappen, Wappen, pappen, tappen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
tire, tiré, tiers, tirer, tiser, trier, tuer, ter, tir, étier, hier, fier, lier, nier, tien gent, et, géant, eut, eût, gel, gît, jet, geai, gels, meut, peut, veut, c'eût, l'eut, l'eût, m'eut, m'eût, n'eut, n'eût, t'eut, t'eût dm, Jude, jade, judo dur ch, dur-ch, durci, duché, dur, durcis, durs, dura, dure, duré, turc, doucha, douche, douché, durai, duras, durer, dures, turcs, durez, durit, durât, durée, lunch, punch, turco, d'arche, duchés, d'ure, d'ures, d'urus, d'urne, d'urée, d'ouche, d'ours dieu, ide, dire, dise, dite, dîme, dîne, dîné, due, fie, fié, de, , dis, hie, dia, dit, div, dix, dît, lie, lié, mie, nie, nié, oie, pie, rie, vie, aie, d'ide, d'ire, d'ive, d'île, d'oie, d'if, d'il lapent, lape, lapé, lampent, l'open, lapa, lampe, lampé, laper, lapes, lapés, lampa, lapas, lamper, lampes, lampés, lampas, l'appeau, lapant, l'aven, l'appel, laps, l'appât, lampant, clappa, appas, happa, l'empan, lapât, clappas, l'api, l'ahan

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top