Search result for

ingwer

(57 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ingwer-, *ingwer*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ingwer มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ingwer*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You've brought ginger wine.Das ist Ingwerwodka. Alye parusa (1961)
Lemonade, ginger beer, sarsaparilla?Limonade, Ingwerbier, Sarsaparille? Carry On Cowboy (1965)
That is correct. But I can thoroughly recommend the ginger beer.Das stimmt, aber ich kann das Ingwerbier empfehlen. Carry On Cowboy (1965)
Don't you talk to me about ginger beer.Reden Sie mir nicht von Ingwerbier. Carry On Cowboy (1965)
I shall call your two gingersnaps and raise you two coconut macaroons.Ich erhöhe von deinen zwei Ingwerkeksen auf zwei Kokosmakronen. Casanova Klink (1967)
I bet two gingersnaps.- Ich wette zwei Ingwerkekse. Casanova Klink (1967)
Okay, sport and blood child genius, here we go.- Der Ingwer-Keks-Bubi setzt 50 Cents. Na dann wollen wir mal. The Flim-Flam Man (1967)
I'll take a bottle of soda.Ich hätte gern einen Ingwer-Keks. The Flim-Flam Man (1967)
And if you eat it from my fingers, something wonderful will happen.Schokolade und Ingwer passen zu den Mandeln, die ich gegessen habe. Man, Pride & Vengeance (1967)
Whiskey, a little pepper, oil of cloves, ginger root...Whiskey, ein wenig Pfeffer, Nelkenöl, Ingwerwurzeln... Little Big Man (1970)
How about some ginger pie?Wie wäre es mit Ingwerkuchen? Harold and Maude (1971)
Oat straw tea and ginger pie.Kräutertee und Ingwerkuchen. Harold and Maude (1971)
Ginger ale, ginger pop, ginger beer, beer bubbles... bubbleade, bubble cola, double cola, double-bubble burp-a-cola... and all that crazy carbonated stuff that tickles your nose.Bieringwer, Ingwerbier, Ingwerbrause, Bierbrause, Blubbercola, Doppelcola, Doppelblubberrülpscola, und alles, was schön in der Nase kribbelt. Willy Wonka & the Chocolate Factory (1971)
then he takes a handful of--no, no. it was a piece of ginger about like that, and hot!Dann nimmt er eine Handvoll ... nein, ein so langes, heißes Stück Ingwer The Nightcomers (1971)
well, the rabbit fur fell off of it and the paint was running down his legs, and the bald patches were showing through. and the piece of ginger flew out of his-- flew out of the poor animal's ass like it was shot from a cannon.Das Kaninchenfell kam runter, die Farbe tropfte von den Beinen, die kahlen Stellen wurden sichtbar, und das Stück Ingwer kam wie eine Kanonenkugel aus dem Arsch des armen Gauls geschossen! The Nightcomers (1971)
The sausage roll, the crisps And the ginger biscuit were unscathed.Wurstbrötchen, Chips und Ingwerkekse sind heil geblieben. The Cycling Tour (1972)
- Yes, I'll have ginger beer, please. - A ginger beer?Ein Ingwerbier bitte. The Hotel Inspectors (1975)
And a glass of fresh water.Ein Ingwerbier? The Hotel Inspectors (1975)
One ginger beer, and one glass of fresh water.Ein Ingwerbier und ein Glas frisches Wasser. The Hotel Inspectors (1975)
- This ginger beer is distinctly warm.Dieses Ingwerbier ist ganz offensichtlich warm. The Hotel Inspectors (1975)
Now bring me a basket of eggs, a bottle of wine from Spain, ginger, cinnamon, and clover.Und jetzt, bringt mir einen Korb frischer Eier. - Eine Flasche spanischen Wein, Ingwer... Fellini's Casanova (1976)
- Nothing but ginger ale. Don't you...- Du darfst nur Ingwerbier trinken. The Comeback (1976)
Hand me some of the ginger, that stuff that's chopped up there.Und gib mir den Ingwer, das kleingehackte Zeug da oben. Invasion of the Body Snatchers (1978)
I'm gonna give you ginger and you're gonna give me your tuna.Ich gebe Dir Ingwer und Du gibst mir Thunfisch. The Crazy Family (1984)
Fetched her another ginger nut.Ich habe einen Ingwerkeks mitgebracht. A Private Function (1984)
I've got you something.Hier habe ich was, einen Ingwerkeks. A Private Function (1984)
Gingernut! Yes, we like gingernut!Ja, wir mögen Ingwerkekse. A Private Function (1984)
Now, ginger nut...Oh ja, dein Ingwerkeks! A Private Function (1984)
This is gingernuts in there. And she likes those.Da sind ein paar Ingwerkekse drin, die mag sie so gerne. A Private Function (1984)
Some yeast, a bologna sausage--the best he had... * * ...a packet of needles, sweet almonds, a packet of ginger,... * * ...a bottle of vinegar, and a tin of anchovies. *"200 Gramm Hefe, einen Ring Fleischwurst, ein Paket Ingwer, ein Päckchen Nähnadeln, eine Dose Anchovis, 100 Gramm Mandeln..." ...und eine Flasche Essig. "...und eine Flasche Essig." The Children of Noisy Village (1986)
Boysenberry, elderberry... blueberry... firm pears, crystallized ginger... and apple juice.Brombeeren, Holunderbeeren, Heidelbeeren, harte Birnen, kandierter Ingwer und Apfelsaft. Hansel and Gretel (1987)
I'll just find some gingersnaps.Ich nehme einfach ein paar Ingwerkekse. The Gypsy Cried (1989)
I think now I'll have my own individual order of ginger prawns.Ich glaube, jetzt bestelle ich meine eigene Portion Krabben in Ingwersoße. Reversal of Fortune (1990)
There is ginger beer in the refrig.Im Kühlschrank steht Ingwerbier. Episode #2.1 (1990)
Ancient Hawaiians often turned to the soothing rhizome of the ginger plant to ease the pain of profound confusion. Which, more often than not, was sexual.Schon die ersten Hawaiianer griffen auf die Ingwerwurzel zurück, um tiefe Verwirrtheit zu lindern, die meist sexuell bedingt war. Episode #1.5 (1990)
Ginger is nonaddictive.Ingwer macht nicht süchtig. Episode #1.5 (1990)
It's a dish I invented, ginger and stewed peppers.Das Gericht hab ich mir selbst ausgedacht: Ingwer mit geschmorten Paprikas. The Sect (1991)
Have her drink this hot ginger tea. It'll make her sweat.Ingwersuppe muss heiß getrunken werden, sonst schwitzt man nicht. Raise the Red Lantern (1991)
The whole house, it is redolent with the... nutmeg, the ginger, the allspice, the...Das ganze Haus duftet nach Muskatnuss, Ingwer, Piment. The Theft of the Royal Ruby (1991)
Ginger tea with honey, 80 degrees Celsius.Ingwertee mit Honig, 80 Grad Celsius. Ensign Ro (1991)
Ginger tea?Ingwertee? Ensign Ro (1991)
Jamaican ginger beer.Jamaikanisches Ingwerbier. The Devil's Window (1993)
- We'll make ginger tea.- Wir machen dir Ingwertee. Little Women (1994)
You put too much ginger in the soup.Zuviel IngwerEat Drink Man Woman (1994)
Too much ginger?Wieso zuviel IngwerEat Drink Man Woman (1994)
You're too timid with ginger.Du traust dich nie, Ingwer zu verwenden. Eat Drink Man Woman (1994)
What are you basing that on, Mom? Who wants gingersnaps?Wer möchte Ingwerkekse? Deep Space Homer (1994)
Some ginger and some raw meat.Etwas Ingwer und rohes Fleisch. Four Rooms (1995)
"...fruit salad with crystallized ginger.""Fruchtsalat mit Ingwer." Under Siege 2: Dark Territory (1995)
...with just a touch of minced ginger.Ich hab's mit Ingwer verféinert, aber ganz dezent. The One with the Stoned Guy (1995)

CMU English Pronouncing Dictionary
INGWERSEN    IH1 NG G W ER0 S AH0 N
BEHRINGWERKE    B EH1 R IH2 NG W ER0 K

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ingwer {m} | mit Ingwer würzend | mit Ingwer gewürztginger | gingering | gingered [Add to Longdo]
Ringwerfen {n}hoopla [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Ingwer [iŋvr] (n) , s.(m )
     ginger
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top