ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

i avail mysel [...] rance of my h

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -i avail mysel [...] rance of my h-, *i avail mysel [...] rance of my h*
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
I avail myself of this opportunity to renew to your Excellency the assurance of my hในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความนับถืออย่างยิ่งมายัง ฯพณฯ ท่านด้วย

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

i ( AY1) avail ( AH0 V EY1 L) myself ( M AY2 S EH1 L F) of ( AH1 V) this ( DH IH1 S) opportunity ( AA2 P ER0 T UW1 N AH0 T IY0) to ( T UW1) renew ( R IH0 N UW1) to ( T UW1) your ( Y AO1 R) excellency ( EH1 K S L EH1 N S IY0) the ( DH AH0) assurance ( AH0 SH UH1 R AH0 N S) of ( AH1 V) my ( M AY1) h ( EY1 CH)

 


  

 
i
 • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
 • /AY1/ [CMU]
 • (n) /aɪ/ [OALD]
 • (n) /'aɪ/ [OALD]
avail
 • ใช้ประโยชน์: ให้ประโยชน์, เป็นคุณ [Lex2]
 • ประโยชน์: ความช่วยเหลือ [Lex2]
 • เป็นประโยชน์: ให้ประโยชน์, เป็นคุณ [Lex2]
 • ให้ประโยชน์: ให้ประโยชน์, เป็นคุณ [Lex2]
 • (อะเวล') vi. มีประโยชน์,ได้ผล,มีส่วนช่วย. -vt. มีประโยชน์ต่อ,มีส่วนช่วยต่อ. -n. ประโยชน์, คุณค่า,ข้อได้เปรียบ,ผลกำไร ###S. assist, benefit, good) [Hope]
 • (n) ประโยชน์,ผลกำไร,คุณค่า,ข้อได้เปรียบ [Nontri]
 • (vi,vt) ได้ผล,มีส่วนช่วย,เป็นประโยชน์ [Nontri]
 • /AH0 V EY1 L/ [CMU]
 • (v) /'əv'ɛɪl/ [OALD]
myself
 • ตัวของฉัน: ตัวของฉันเอง [Lex2]
 • (ไม'เซลฟฺ) pron. ตัวของฉัน,ฉันเอง pl. ourselves [Hope]
 • (pro) ตัวของฉันเอง [Nontri]
 • /M AY2 S EH1 L F/ [CMU]
 • (prp) /m'aɪs'ɛlf/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
this
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH IH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
opportunity
 • โอกาสที่ดี: จังหวะที่ดี, โอกาส [Lex2]
 • (ออพเพอทู'นิที) n. โอกาส,จังหวะ,กาละ,โอกาสที่ดี,จังหวะที่ดี, ###S. occasion [Hope]
 • (n) ช่อง,โอกาส,กาลเทศะ,จังหวะ [Nontri]
 • /AA2 P ER0 T UW1 N AH0 T IY0/ [CMU]
 • (n) /ˌɒpətj'uːnɪtiː/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
renew
 • ทำใหม่: เริ่มต้นใหม่, ทำขึ้นใหม่, ทำอีกครั้ง [Lex2]
 • เริ่มใหม่: เปลี่ยนใหม่ [Lex2]
 • ต่อสัญญา: ต่ออายุ [Lex2]
 • เปลี่ยนใหม่: ซ่อมแซม [Lex2]
 • ทำให้มีพลังใหม่: ทำให้มีชีวิตชีวาอีก, ชุบชีวิต [Lex2]
 • (รีนิว') vt.,vi. เริ่มใหม่,ทำใหม่,เปลี่ยนใหม่,ซ่อมแซม,เสริม,เติม,ฟื้นฟู,สร้างใหม่,ทำให้เป็นหนุ่มใหม่,ทำให้มีพลังใหม่,ต่อสัญญา,ทำให้กลับสู่สภาพเดิม ###SW. renewability n. renewable adj. renewably adv. renewedly adv. renewer n. ค [Hope]
 • (vt) ต่ออายุ,ทำใหม่,ซ่อมแซม,ฟื้นฟู,ทำให้เป็นหนุ่ม,สร้างใหม่ [Nontri]
 • /R IH0 N UW1/ [CMU]
 • (v) /r'ɪnj'uː/ [OALD]
your
 • ของคุณ: ของท่าน, ของพวกท่าน [Lex2]
 • (ยัวร์) pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Hope]
 • (adj) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Nontri]
 • /Y AO1 R/ [CMU]
 • /Y UH1 R/ [CMU]
 • (j) /j'ɔːr/ [OALD]
excellency
 • คำเรียกอย่างยกย่องสำหรับผู้มีตำแหน่งทางราชการสูง เช่น รัฐมนตรี เอกอัครราชทูต[Lex2]
 • (เอค'ซะเรินซี) n. คำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูง ,ความดีเด่น,ความดีงาม [Hope]
 • (n) คำยกย่องผู้ทรงเกียรติ,ฯพณฯ,ความยอดเยี่ยม,ความดีงาม [Nontri]
 • /EH1 K S L EH1 N S IY0/ [CMU]
 • (n) /'ɛksələnsiː/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
assurance
 • การรับประกัน: การรับรอง, การทำให้เชื่อมั่น [Lex2]
 • ความเชื่อมั่น[Lex2]
 • ความแน่นอน[Lex2]
 • คำสัญญา[Lex2]
 • (อะชัว'เรินซฺ) n. การรับรอง,การทำให้แน่นอน,การทำให้มั่นใจ,ความมั่นใจ,ความเชื่อถือ,ความไม่กลัวเกรง,ความบ้าบิ่น,การประกันภัย,การโอนทรัพย์สิน ###S. boldness, confidence ###A. doubt,distrust) [Hope]
 • (n) ความมั่นใจ,คำมั่น,การรับรอง,การประกันภัย [Nontri]
 • /AH0 SH UH1 R AH0 N S/ [CMU]
 • (n) /'əʃ'uəʳrəns/ [OALD]
my
 • ของฉัน[Lex2]
 • (มาย) pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ [Hope]
 • (adj) ของฉัน [Nontri]
 • /M AY1/ [CMU]
 • (j) /m'aɪ/ [OALD]
h
 • พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 8[Lex2]
 • /EY1 CH/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪtʃ/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top