Search result for

huhs

(203 entries)
(1.7212 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -huhs-, *huhs*, huh
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา huhs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *huhs*)
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Handschuhfach {n} ( ) ลิ้นชักหน้ารถ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Huh.ฟังนะ Mulholland Dr. (2001)
- Uh-huh.-อ้อ Love Actually (2003)
Huh?โอเค I Heart Huckabees (2004)
Huh?ฮะ? Cubeº: Cube Zero (2004)
Huh?ห๊า.. Formula 17 (2004)
Huh?ว่าไงนะ? Swing Girls (2004)
Huh?หือ? Swing Girls (2004)
Huh?หา? Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Huh?หา? Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Huh?ห๊า? Boys Over Flowers (2005)
Huh?หือ Boys Over Flowers (2005)
Huh?อะไรนะ? My Girl (2005)
Huh?หา? The Last King of Scotland (2006)
Huh?หา? The Last King of Scotland (2006)
Huh?เหอ? Black Snake Moan (2006)
Huh?เฮอะ? The Host (2006)
huh?เอ๊ะ? Sapuri (2006)
Huh?หา? Heavenly Forest (2006)
Huh?อู้? Sex Is Zero 2 (2007)
Huh?อ้าาาา? Ratatouille (2007)
- Right. Huh.ถูก Return to House on Haunted Hill (2007)
Huh?หะ ? Saw IV (2007)
Huh?หืม.. 5 Centimeters Per Second (2007)
Huh?เหอ? Departures (2008)
- Huh?-หืม Pilot (2008)
Huh?เอ้อ Babylon A.D. (2008)
Huh?หือ? Nights in Rodanthe (2008)
- Huh?-หือ City of Ember (2008)
Huh?ฮึ? The Breath (2009)
Huh?หา? Episode #1.1 (2009)
Uh-huh.อืม Free to Be You and Me (2009)
Huh?เอ๋? Summer Wars (2009)
Huh.ฮ่า... Dude, Where's My Groom? (2009)
huh?หา? I Believe the Children Are Our Future (2009)
Huh?หึ? Scary Monsters and Super Creeps (2009)
- huh?หือ ? Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)
Huh.เฮอะ Trouble (2010)
Huh.เหอๆ This Is Why We Stay (2010)
Huh?ห๊ะ? Journey to Regionals (2010)
Huh?หา? Chuck Versus Operation Awesome (2010)
Huh?หา? The Psychic Vortex (2010)
Huh.อ้าา The Bones That Weren't (2010)
Huh?หือ? Personal Taste (2010)
Huh?ห้ะ? Personal Taste (2010)
Huh.เฮอะ JJ (2010)
Huh?หา? Hello Ghost (2010)
Huh?คะ Episode #1.9 (2010)
Huh?ห๊ะ? Episode #1.12 (2010)
Huh?ฮะ? Episode #1.8 (2010)
Huh?หา? Episode #1.10 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
huhHuh? Don't be so whiny! And you call yourself a man!
huhYou like it, huh?
huhThis robot does whatever I say. That's a big help when I'm too tired to do anything (myself). - Not too likely, huh?
huhHuh? Oh, I'm sorry.
huhYou're new, huh?
huhShot, huh?
huhHuh? What is this? They're not going to use my proposal?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮะ[INT] huh!, See also: hah, ha, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกสะดุดใจ แปลกใจ หรือเมื่อชะงัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮะ[interj.] (ha ) EN: huh !   

CMU English Pronouncing Dictionary
HUH    HH AH1
HUHN    HH AH1 N
SCHUH    SH UW1
HUHTA    HH UW1 T AH0
UH-HUH    AH1 HH AH1
ZHUHAI    Z UW1 HH AY1
WITTHUHN    W IH1 TH AH0 N
SCHUHMANN    SH UW1 M AH0 N
HOLZSCHUH    HH OW1 L SH UW0
BUNDSCHUH    B AH1 N D SH UW0
SCHUHMACHER    SH UW1 M AA0 K ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Huhehot    (n) (h uu2 h i h o1 t)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
守秘義務[しゅひぎむ, shuhigimu] (n) หน้าที่ในการรักษาความลับ

German-Thai: Longdo Dictionary
schlittschuhlaufen(vi) |lief schlittschuh, ist schlittschuhgelaufen| เล่นสเก็ตน้ำแข็ง
Turnschuh(n) |der, pl. Turnschuhe| รองเท้าผ้าใบ, รองเท้ากีฬา, See also: der Sportschuh
Sportschuh(n) |der, pl. Sportschuhe| รองเท้ากีฬา
Rollschuhe(n) |die, pl. Rollschuhen| รองเท้าสเก็ต

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absatz {m}; Schuhabsatz {m} | Absätze {pl}; Fersen {pl}heel | heels [Add to Longdo]
Ankerschuhhaube {f}protective hood of anchor head [Add to Longdo]
Arbeitsschuhe {pl}work boots [Add to Longdo]
Auerhuhn {n}; Auerhahn {m} [ornith.] | Auerhühner {pl}; Auerhähne {pl}wood grouse | wood grouses [Add to Longdo]
Badeschuh {m}sandal [Add to Longdo]
Badeschuh {m}, Badelatsch {m} | Badeschuhe {pl}, Badelatschen {pl}flip flop | flip flops [Add to Longdo]
Bergschuh {m}climbing boot; mountaineering boot [Add to Longdo]
Bergschuh {m}; Wanderschuh {m}hiking shoe [Add to Longdo]
Bergschuhe {pl}; Wanderschuhe {pl}alpine boots [Add to Longdo]
Boxhandschuh {m} | Boxhandschuhe {pl}boxing glove | boxing gloves [Add to Longdo]
Brogue-Schuh {m}; Budapester Schuh (mit gestanzten Löchern verzierter Schuh)wingtip shoe; wingtip brogue shoe [Add to Longdo]
Crimpzange {f}; Kabelschuhzange {f} [techn.]crimping pliers [Add to Longdo]
Einmalhandschuhe {pl}disposable gloves [Add to Longdo]
Einwegüberziehschuhe {pl}booties; disposable shoe covers [Add to Longdo]
Eiskunstläufer {m}; Schlittschuhläufer {m} | Eiskunstläufer {pl}; Schlittschuhläufer {pl}skater | skaters [Add to Longdo]
Fausthandschuh {m}mitten [Add to Longdo]
den Fehdehandschuh hinwerfento fling the gauntlet [Add to Longdo]
Gummischuh {m}; Gummiüberschuh {m}; Galosche {f} | Gummischuhe {pl}; Galoschen {pl}galosh | galoshes [Add to Longdo]
Gummiüberschuh {m} | Gummiüberschuhe {pl}gumshoe | gumshoes [Add to Longdo]
Hahn {m}; männliches Haushuhn [ornith.]rooster [Add to Longdo]
Halbhandschuh {m}mitt [Add to Longdo]
Halbschuh {m}shoe [Add to Longdo]
bequemer Halbschuh; Mokassin {m}Loafer [tm] [Add to Longdo]
Handschuh {m} | Handschuhe {pl} | ohne Handschuheglove | gloves | ungloved [Add to Longdo]
Handschuhfach {n}glove compartment [Add to Longdo]
Handschuhfach {m}glove locker [Add to Longdo]
Haushuhn {n} [ornith.]Domestic fowl [Add to Longdo]
Hausschuh {m}; Pantoffel {m} | Hausschuhe {pl}; Pantoffeln {pl}slipper | slippers [Add to Longdo]
Hemmschuh {m} | Hemmschuhe {pl}skid | skids [Add to Longdo]
ein Hemmschuha bar to further proceedings [Add to Longdo]
Henne {f}; Huhn {n} [ornith.] | Hennen {pl}hen | hens [Add to Longdo]
Holzschuh {m}clog [Add to Longdo]
Holzschuh {m} | Holzschuhe {pl}sabot | sabots [Add to Longdo]
Holzschuhtanz {m}clog dance [Add to Longdo]
Huhn {n} | Hühner {pl} | mit den Hühnern aufstehen | mit den Hühnern zu Bett gehenchicken | chickens | to get up (early) with the chickens | to go to bed (early) with the chickens [Add to Longdo]
Huhn {n}; Henne {f}biddy [Add to Longdo]
Huhn {n}poult [Add to Longdo]
ein krankes Huhn; ein armes Hühnchena lame duck [Add to Longdo]
Kabelschuh {m}cable shoe; cable terminal end; cable lug [Add to Longdo]
Kufe {f} (Schlittschuh) | Kufen {pl}runner | runners [Add to Longdo]
Kuhmaulschuh {m}cow-mouth shoe [Add to Longdo]
Lackschuhe {m} | Lackschuhe {pl}patent-leather shoe | patent-leather shoes [Add to Longdo]
Leinenschuhe {pl}; Sandaletten {pl}sneakers {pl} [Add to Longdo]
Lötschuh {m}; Lötkelch {m}solder cup [Add to Longdo]
Mastschuh {m} [naut.]mast boot [Add to Longdo]
Moorhuhn {n}; Sumpfhuhn {n}moorhen [Add to Longdo]
Pampashuhn {n}tinamou [Add to Longdo]
Perlhuhn {n} [ornith.]guinea fowl; guinea hen [Add to Longdo]
Polschuh {m}pole shoe [Add to Longdo]
Rebhuhn {n} [ornith.] | Rebhühner {pl}partridge | partridges [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うむ[, umu] (int) (arch) (See うん) yea; uh huh [Add to Longdo]
うん[, un] (int) (1) yeah; uh huh; (n-pref) (2) (also ん) some (at the start of a number in place of a digit); (P) [Add to Longdo]
ええ[, ee] (int) (1) yes; that is correct; right; (2) um; errr; (3) huh?; (4) grrr; gah; Must I?; (adj-f) (5) (ksb [Add to Longdo]
えっ[, etsu] (int) (See はあ) Huh?; What's up? [Add to Longdo]
はあ;は[, haa ; ha] (int) (1) yes; indeed; well; (2) ha!; (3) what?; huh?; (4) sigh [Add to Longdo]
ふん;ふうん;ふーん[, fun ; fuun ; fu-n] (int) (1) hmm; well ...; humph; huh; pshaw; pish; (pref) (2) (ふん only) roughly; harshly; violently [Add to Longdo]
[, mu] (int) (1) (arch) unh (sound of physical exertion); oof; (2) wow; whoa; (3) (See うむ) yes; yeah; uh-huh; (aux-v) (4) (after a -nai stem) probably; (5) will; intend to; (6) would like to have done (for me) [Add to Longdo]
アイリッシュハープ[, airisshuha-pu] (n) Irish harp [Add to Longdo]
イングリッシュホルン;イングリッシュホーン[, ingurisshuhorun ; ingurisshuho-n] (n) English horn (music); cor anglais [Add to Longdo]
ウンウン;うんうん[, un'un ; un'un] (int) uh-huh; sound indicating agreement; grunting or groaning sound [Add to Longdo]
スパニッシュホッグフィッシュ[, supanisshuhoggufisshu] (n) Spanish hogfish (Bodianus rufus) [Add to Longdo]
プッシュホン[, pusshuhon] (n) push-button telephone (wasei [Add to Longdo]
暗号化手法[あんごうかしゅほう, angoukashuhou] (n) cryptography [Add to Longdo]
暗号手法[あんごうしゅほう, angoushuhou] (n) cryptography; cryptographic technique [Add to Longdo]
飲酒癖[いんしゅへき, inshuheki] (n) alcoholic addiction [Add to Longdo]
営業手法[えいぎょうしゅほう, eigyoushuhou] (n) business model [Add to Longdo]
卸酒販[おろししゅはん, oroshishuhan] (n) wholesale alcohol trade [Add to Longdo]
仮種皮[かしゅひ, kashuhi] (n) aril [Add to Longdo]
禁酒法[きんしゅほう, kinshuhou] (n) Prohibition Law [Add to Longdo]
主配線盤[しゅはいせんばん, shuhaisenban] (n) {comp} MDF; Main Division Frame [Add to Longdo]
主帆[しゅはん, shuhan] (n) main sail [Add to Longdo]
主犯[しゅはん, shuhan] (n) principal offence; principal offense; principal offender; (P) [Add to Longdo]
主犯者[しゅはんしゃ, shuhansha] (n) principal offender [Add to Longdo]
主班[しゅはん, shuhan] (n) head position [Add to Longdo]
主筆[しゅひつ, shuhitsu] (n) editor-in-chief; (P) [Add to Longdo]
主賓[しゅひん, shuhin] (n) main guest; guest of honor; guest of honour [Add to Longdo]
主峰[しゅほう, shuhou] (n) the highest peak [Add to Longdo]
主法[しゅほう, shuhou] (n) main laws [Add to Longdo]
主砲[しゅほう, shuhou] (n) main battery; main armament; (P) [Add to Longdo]
守破離[しゅはり, shuhari] (n) {MA} Shuhari; three stages of learning mastery [Add to Longdo]
守秘義務[しゅひぎむ, shuhigimu] (n) duty of confidentiality (concerning private matters learned through one's business) [Add to Longdo]
守秘義務違反[しゅひぎむいはん, shuhigimuihan] (n) abuse of confidentiality [Add to Longdo]
守兵[しゅへい, shuhei] (n) guards [Add to Longdo]
手兵[しゅへい, shuhei] (n) one's troops [Add to Longdo]
手法[しゅほう, shuhou] (n) technique; (P) [Add to Longdo]
朱筆[しゅひつ, shuhitsu] (n) red-ink brush [Add to Longdo]
朱筆を入れる[しゅひつをいれる, shuhitsuwoireru] (exp,v1) (obsc) to make corrections [Add to Longdo]
種皮[しゅひ, shuhi] (n) seed coat; testa [Add to Longdo]
酒杯;酒盃(oK)[しゅはい, shuhai] (n) sake cup; wine cup [Add to Longdo]
酒販[しゅはん, shuhan] (n) liquor trade [Add to Longdo]
酒癖[さけぐせ;さけくせ;しゅへき, sakeguse ; sakekuse ; shuheki] (n) drinking habits; drunken behavior; drunken behaviour [Add to Longdo]
酒保[しゅほ, shuho] (n) canteen; post exchange; PX [Add to Longdo]
首班[しゅはん, shuhan] (n) head; leader; Prime Minister; (P) [Add to Longdo]
修法[しゅほう;ずほう(ok);すほう(ok), shuhou ; zuhou (ok); suhou (ok)] (n) {Buddh} prayer and austerities [Add to Longdo]
選手一人一人[せんしゅひとりひとり, senshuhitorihitori] (n) (See 一人一人) each athlete [Add to Longdo]
然;爾[しか, shika] (int) (1) (arch) like that; as such; (2) yeah; uh-huh [Add to Longdo]
特殊配達[とくしゅはいたつ, tokushuhaitatsu] (n) {comp} special delivery; PD PR [Add to Longdo]
特殊兵器[とくしゅへいき, tokushuheiki] (n) special weapon [Add to Longdo]
特殊法人[とくしゅほうじん, tokushuhoujin] (n) semigovernmental corporation; (P) [Add to Longdo]
分析手法[ぶんせきしゅほう, bunsekishuhou] (n) {comp} analytical method [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
湖西乡[Hú xī xiāng, ㄏㄨˊ ㄒㄧ ㄒㄧㄤ, 西 / 西] (N) Huhsi (village in Taiwan) [Add to Longdo]
珠海[Zhū hǎi, ㄓㄨ ㄏㄞˇ, ] Zhuhai prefecture level city in Guangdong [Add to Longdo]
珠海市[Zhū hǎi shì, ㄓㄨ ㄏㄞˇ ㄕˋ, ] Zhuhai prefecture level city in Guangdong [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハッシュ表探索[はっしゅひょうたんさく, hasshuhyoutansaku] hash table search [Add to Longdo]
ハッシュ法[はっしゅほう, hasshuhou] hashing [Add to Longdo]
暗号化手法[あんごうかしゅほう, angoukashuhou] cryptography [Add to Longdo]
暗号手法[あんごうしゅほう, angoushuhou] cryptography, cryptographic technique [Add to Longdo]
主配線盤[しゅはいせんばん, shuhaisenban] MDF, Main Division Frame [Add to Longdo]
手法[しゅほう, shuhou] technique [Add to Longdo]
特殊配達[とくしゅはいたつ, tokushuhaitatsu] special delivery, PD PR [Add to Longdo]
分析手法[ぶんせきしゅほう, bunsekishuhou] analytical method [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一足[ひとあし, hitoashi] ein_Paar (Schuhe, Struempfe) [Add to Longdo]
履き古し[はきふるし, hakifurushi] abgetragene_Schuhe, abgetragene_Socken [Add to Longdo]
履き物[はきもの, hakimono] Fussbekleidung, Schuhwerk, -Schuhe [Add to Longdo]
履く[はく, haku] (Schuhe, Socken) anziehen, anhaben [Add to Longdo]
履物[はきもの, hakimono] Fussbekleidung, Schuhwerk [Add to Longdo]
手袋[てぶくろ, tebukuro] Handschuh [Add to Longdo]
朱筆を加える[しゅひつをくわえる, shuhitsuwokuwaeru] verbessern, korrigieren [Add to Longdo]
製靴[せいか, seika] Schuhmacherei [Add to Longdo]
革靴[かわぐつ, kawagutsu] Lederschuhe [Add to Longdo]
[くつ, kutsu] -Schuhe [Add to Longdo]
靴一足[くついっそく, kutsuissoku] ein_Paar_Schuhe [Add to Longdo]
靴屋[くつや, kutsuya] Schuhgeschaeft [Add to Longdo]
首班[しゅはん, shuhan] Haupt, -Chef, -Spitze [Add to Longdo]
[だ, da] (EIN PFERD) BELADEN, SCHUHWERK, VON MINDERER QUALITAET [Add to Longdo]
[にわとり, niwatori] Huhn [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top