ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hotch

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hotch-, *hotch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hotchpotch[N] การผสม, See also: การนำของหลายอย่างมาผสมกัน
hotchpotch[N] จับฉ่าย, See also: น้ำซุปหรือเนื้อต้มกับผัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hotchpotch(ฮอทชฺ'พอทชฺ) n. น้ำชุปหรือเนื้อต้มกับผัก (มักใส่ข้าวบาร์เลย์) ,จับฉ่าย. ดูhotchpot

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Hotchkiss driveระบบส่งแรงขับแบบฮอตช์คิสส์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hotch!ฮอตช์! Minimal Loss (2008)
Hotch.ฮอทช์ Corazon (2011)
The only food he liked was this hotchpotch.เขาชอบกินแต่ของต้มๆ Yomigaeri (2002)
Hotch, gideon, hold on a second.ฮอว์ท กิเดียน เดี๋ยวก่อนนะ Compulsion (2005)
Hey, hotch... we're lookin', man.เฮ้ ฮอว์ช... เรากำลังหาอยู่ Compulsion (2005)
When you and hotch were talking earlier, that's when I got it.ตอนที่คุณกับฮอว์ชคุยกันก่อนหน้านี้/Nนั่นแหละฉันคิดออก Compulsion (2005)
It's perfect. Gideon Hotchner.เยี่ยมมาก Gideon Hotchne Extreme Aggressor (2005)
I'm agent Hotchner. This is special agent Dr. Reid.ผมเจ้าหน้าที่ฮอว์ชเนอร์ นี่เจ้าหน้าที่พิเศษ ด็อกเตอร์รีด Extreme Aggressor (2005)
Hotch says your background is in sex offender cases.ฮอว์ชบอกว่าคุณมีความชำนาญ เกี่ยวกับคดีอาชญากรรมทางเพศ Extreme Aggressor (2005)
You ok with Hotch being in on the interview?คุณโอเคที่จะให้ฮอว์ช เป็นคนสอบปากคำไหม? Extreme Aggressor (2005)
Hotch, let's check the garage, then show me what you got.ฮอว์ช ไปตรวจดูโรงรถกันเถอะ แล้วมาบอกว่าคุณได้อะไร Extreme Aggressor (2005)
That was Hotch. Linder's name came up on a police report.ฮอว์ชน่ะ ชื่อของลินเดอร์ ปรากฎในรายงานของตำรวจ Extreme Aggressor (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จับฉ่าย[N] mixture of vegetables, See also: hotch-potch, Syn. แกงจับฉ่าย, Example: จับฉ่ายนั้นควรต้มไว้ทิ้งไว้ 2-3 วันจะทำให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น, Thai definition: ชื่อแกงจืดอย่างจีนชนิดหนึ่งที่ใส่ผักหลายๆ อย่าง, Notes: (จีน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จับฉ่าย[n.] (japchāi) EN: hotchpotch ; jumble   FR: mélange [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HOTCHKIN    HH AA1 CH K IH0 N
HOTCHKISS    HH AA1 CH K IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hotchpotch    (n) hˈɒtʃpɒtʃ (h o1 ch p o ch)
hotchpotches    (n) hˈɒtʃpɒtʃɪz (h o1 ch p o ch i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごった煮[ごったに, gottani] (n) various foods cooked together; hodgepodge; hotchpotch; mulligan stew [Add to Longdo]
ホチキス;ホッチキス[, hochikisu ; hocchikisu] (n) (named after the inventor, Hotchkiss) stapler; paper fastener [Add to Longdo]
安ぴか[やすぴか, yasupika] (n,adj-no) bauble; trinket; gimcrack; gewgaw; tchotchke; tsatske [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top