Search result for

horribles

(127 entries)
(0.0669 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -horribles-, *horribles*, horrible
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา horribles มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *horribles*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
horrible[ADJ] น่าเกลียดน่ากลัว, See also: น่าขนลุก, น่ากลัว, สยองขวัญ, Syn. frightful, ghastly, horrific, Ant. lovely, pleasant
horribly[ADV] อย่างน่าเกลียดน่ากลัว, See also: อย่างน่าสยองขวัญ, Syn. dreadfully, fearfully, frightfully, Ant. pleasantly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
horrible(ฮอร'ระเบิล) adj. น่ากลัว,น่าสยดสยอง, See also: horribleness n. horribly adv., Syn. repulsive

English-Thai: Nontri Dictionary
horrible(adj) น่ากลัว,น่าหวาดเสียว,น่าขนลุกขนพอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maxim went up to identify her. It was horrible for him.เเม็กซิมเดินทางไปชี้ศพ มันเลวร้ายมากสําหรับเขา Rebecca (1940)
In fact, he's horrible.ในความคือจริงเขาคือคนที่น่ากลัว Yellow Submarine (1968)
I hope this apple pie will in some small way say thank you for your ingenuity and courage in defeating that horrible Mongo.พายแอปเปิ้ลนี้คงพูดแทนใจได้ ว่าขอบคุณที่คุณกล้าโค่นเจ้ามองโก Blazing Saddles (1974)
In the cellar, a masked executioner with the devil's emblems presides gravely over the horrible machinesในหลุมใต้ดิน, executioner with สวมหน้ากาก สัญลักษณ์ของภูต... ...นำการประชุมกรวดเครื่องลอยเหนือ the horriblSalò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Something terrible, truly horrible, has happened.มีบางอย่างที่น่ากลัว ได้เกิดขึ้น Suspiria (1977)
Now, why have we all been dragged out here to this horrible place?ทำไมพวกเราทุกคนถูก ต้องถูกลากมาที่ที่น่ากลัวนี่ด้วย? Clue (1985)
He rescued you all by himself from such a horrible place.เขาช่วยพี่ออกมา จากสถานที่แบบนั้น Vampire Hunter D (1985)
- You're horrible./ นายนี่แย่จัง Labyrinth (1986)
What a horrible place this is. It's not fair!ที่นี่แสนเลวต่ำทรามจริงๆ ไม่ยุติธรรมเลย! Labyrinth (1986)
She says something horrible will happen.เธอบอกว่าบางสิ่งบางอย่าง ที่น่ากลัวกำลังจะเกิดขึ้น Akira (1988)
You want to die horribly? - No, sarge.อยากไปหายมบาลหรือไง Casualties of War (1989)
This is horrible, just horrible.ข้าไปทำอะไร.. Aladdin (1992)
Jack was in a horrible mood as usual.แจ็คอารมณ์เสียบ่อยเหมือนเดิม The Cement Garden (1993)
Or horrible tragedies will befall you.ไม่งั้นโศกนาฏกรรมอันน่ากลัวจะเกิดขึ้นกับพวกคุณ The Joy Luck Club (1993)
I believe it was our most horrible yet. Thank you, everyone.ผมเชื่อว่านี่คงเป็นการแสดงที่น่ากลัวที่สุดของพวกเรา / ขอบคุณมาก ทุกท่าน The Nightmare Before Christmas (1993)
How horrible our Christmas will be.คริสมาสต์ของพวกเราจะน่ากลัวแค่ไหนนะ The Nightmare Before Christmas (1993)
- What a horrible thing to say.- ทำไมพูดอย่างนั้น Junior (1994)
What is this horrible, unexplainable madness... that is gripping our lives?เป็นเรื่องที่น่าสลดใจอย่างยิ่ง เป็นความบ้าคลั่งที่ไม่สามารถอธิบาย ถึงสิ่งที่กำลังคืบคลานเข้ามาหาเราได้ In the Mouth of Madness (1994)
All those horrible, slimy things... trying to get back in?บรรดาเรื่องสยองขวัญทั้งหลาย มันพยายามจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง In the Mouth of Madness (1994)
Just an unbelievably horrible story, Bob.เป็นเรื่องสยองขวัญที่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะบ็อบ In the Mouth of Madness (1994)
Please don't do that again. It's a horrible sound.กรุณาอย่ากดออดอีก เสียงมันน่ากลัวมาก The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
It was horrible! He called me "young lady."พ่อทำน่าเกลียดมาก เรียกฉันว่าแม่สาวน้อย The One with the East German Laundry Detergent (1994)
For all we know, he could be horribly...โอ้ พระเจ้า โจอี้ เราไม่รู้เลยหมอนี่อาจจะน่าเกลียด... The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Horribly attractive. I'll be shutting up now.น่าเกลียดน่าชังมาก ฉันไม่พูดล่ะ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Nothing. This horrible woman just took my machine.คือเอ่อไม่มีอะไร ยัยน่าเกลียดนั่นแย่งเครื่องฉันไปค่ะ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
That's what those horrible aunts call him.ไม่ นั่นคือชื่อที่ป้าใช้เรียกเขา James and the Giant Peach (1996)
You're capable of such beautiful dreams and such horrible nightmares.คุณสามารถฝันที่สวยงามเช่น และฝันร้ายที่น่ากลัวเช่น Contact (1997)
But something horrible tad happened in that fall, and he wasn't going to be.แต่บางอย่างที่เลวร้ายก็ เกิดขึ้นหลังจากอุบัติเหตุนั้น และอาการของปู่ไม่ดีขึ้น The Education of Little Tree (1997)
- horrible things.-สิ่งที่ร้ายการ -อะไรละ Event Horizon (1997)
That sounded horrible, didn't it?ฟังแล้วเวอร์ไปไหม Good Will Hunting (1997)
It was horrible.มันเป็นที่น่ากลัว Princess Mononoke (1997)
A horrible sight.สายตาที่น่ากลัว Princess Mononoke (1997)
That is true, but I'm not used to working in such horrible conditions.ผมไม่คุ้นกับการทำงานในสภาวะแย่ๆอย่างนี้ Titanic (1997)
- It was horrible, what do you think?\ มันน่าขยะแขยง เธอคิดว่าไงล่ะ? Show Me Love (1998)
These stories get started when people die horrible deaths.เรื่องเล่านี้เริ่มต้นขึ้น เมื่อผู้คนเริ่มตายอย่างน่าสยดสยอง. Ringu (1998)
Under and behind and inside everything this man took for granted.... ..something horrible had been growing.จากโรงแรมเพรสแมน ข้อหาฉี่ใส่ซุป ผมคือชีวิตไร้ค่าของแจ๊ค Fight Club (1999)
But, you know, after you've had such a horrible marriage...แต่ว่า คุณรู้ไหม หลังจากเราเจอ ปัญหาเรื่องการอยู่ร่วมกัน... The Story of Us (1999)
What a horrible flight...โหดจริงๆ Street Fighter Alpha (1999)
That's horrible--มันทำแบบนั้นได้ไง... Street Fighter Alpha (1999)
It's got horrible breath.ยี้ เหม็นเป็นบ้าเลย Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
God, we were so horrible to that kid.ฉันไม่รู้สิ เกิดอะไรขึ้นละ Valentine (2001)
The big tipper turned out to be a horrible monster, No Faceแขกมือหนักดันกลายเป็น สัตว์ประหลาด ไร้ใบหน้า Spirited Away (2001)
It was good, except for this horrible preppy girl... who made me look bad in front of the professor.ก็ดีนะ ยกเว้นแต่มียายกุ้งแห้งนิสัยไม่ดี ทำให้ฉันเสียหน้าหน่อย ต่อหน้าอาจารย์เลย Legally Blonde (2001)
Oh, she's horrible.หล่อนร้ายกาจ Legally Blonde (2001)
And if the truth is so horrible, and will haunt your dreams for all time?ถ้าเรื่องเศร้า มันจะอยู่ในความทรงจำตลอดไปนะ The Time Machine (2002)
You, on the other hand, will die horribly for leaving me to die last night!จะตายอย่างทรมาน โทษฐานทิ้งข้าให้ตายเมี่อคืน The Scorpion King (2002)
Go on, Ron. I ignored one from my gran once. It was horrible.เปิดเถอะ รอน ฉันไม่เคยเปิดของยาย ร้ายกาจมาก Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
That's horrible.น่ารังเกียจมาก Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
It's horrible, isn't it?มันอุบาทว์มากเลย ใช่มั้ย The Dreamers (2003)
Absolutely. Horrible moment, though. Can I call you back?แน่นอนจ้ะ เป็นช่วงที่แย่มาก เดี๋ยวฉันโทรกลับได้มั้ย? Love Actually (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
horriblA most horrible thing befell him.
horriblDr. Patterson: Yes, it was horrible.
horriblDuring his illness, he fell away horribly.
horriblHer hair stood on end at the sight of the horrible accident.
horriblHe saw a horrible face at the top of the stairs.
horriblHe went through many horrible days in the war.
horriblI cannot shed a tear for that horrible man.
horriblI didn't have time to recover before I came down with another horrible cold.
horriblI gasped with surprise at the horrible picture of the starving people.
horriblI got a horrible shock when I saw the car accident.
horriblI had a horrible dream last night.
horriblI just wish we could leave this horrible place.
horriblIn due course, eating meat will be considered as horrible as eating human flesh.
horriblIt is horrible to see.
horriblIt's horrible to get caught in rush hour traffic.
horriblIt's really horrible.
horriblIt was horrible to hear about the crime.
horriblI wish I hadn't seen such a horrible film.
horriblMy first attempted at a cheesecake tasted horrible.
horriblSomething horrible happened in the busy square.
horriblThe other day something horrible happened in a Tokyo suburb.
horriblThe other day, something horrible happened in the busy square.
horriblThe real war is much more horrible than this story.
horriblThe scene of the traffic accident was a horrible sight.
horriblThese days when I hear about these horrible incidents on the news I get the feeling that more and more young people are losing their ability to distinguish between real and virtual worlds.
horriblThis medicine tastes horrible.
horriblYou've got to help me! Every night I have the same horrible dream.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภีม[ADJ] dreadful, See also: fearful, horrible, Syn. น่ากลัว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เขย่าขวัญ[ADJ] horrible, See also: horrific, terrifying, ghastly, dreadful, frightful, gruesome, shocking, grim, grisly, Syn. สะเทือนขวัญ, สยองขวัญ, Example: เขาไม่มีวันลืมเหตุการณ์เขย่าขวัญที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วเด็ดขาด, Thai definition: ที่ทำให้ตกใจกลัว, ที่น่าหวาดผวาเพราะความกลัว
สยดสยอง[V] be horrified, See also: be horrible, be dreadful, recoil, draw back interior, Syn. น่ากลัว, ขนพองสยองเกล้า, สยองขวัญ, Example: เขากำลังจ้องมองภาพอันสยดสยองของเหยื่อ จากอุ้งมือฆาตกร, Thai definition: ที่เกี่ยวกับการสยดโดยมีอาการขนลุกขนพองตามมาด้วย
สยดสยอง[ADJ] terrible, See also: awful, dreadful, horrible, Syn. น่ากลัว, ขนพองสยองเกล้า, สยองขวัญ, Example: เขามิได้สยดสยองต่ออันตรายใดๆ เลย, Thai definition: สยดโดยมีอาการขนลุกขนพองตามมาด้วย
คนจัญไร[N] horrid person, See also: horrible person, scoundrel, rogue, bastard, rascal, rotter, swine, villain, Syn. คนอัปรีย์, คนเลว, Ant. คนดี, Example: ผมเกลียดหน้าไอ้คนจัญไรนี้เต็มทน เกลียดเรื่องเลวๆ ที่มันทำด้วย, Count unit: คน
สยองขวัญ[V] be horrible, See also: be terrified, be horrified, be frightened, Syn. หวาดกลัว, ครั่นคราม, เสียว, กลัว, ขยาด, อกสั่นขวัญแขวน, Example: เขารู้สึกสยองขวัญมากที่ได้ยินข่าวนั้น, Thai definition: ทำให้หวาดเสียวยิ่ง
สยองขวัญ[ADJ] horrible, See also: terrified, frightened, horrifying, Syn. อกสั่นขวัญแขวน, Example: เพื่อนๆ ชอบชวนไปดูภาพยนตร์สยองขวัญเป็นประจำ, Thai definition: ที่ทำให้หวาดเสียวยิ่ง
น่าขนลุก[ADJ] fearful, See also: dreadful, terrible, horrible, frightening, scary, Syn. น่ากลัว, น่าสะพรึงกลัว, น่าหวาดกลัว, น่าขนพอง, Example: เด็กชายอดที่จะหันไปมองต้นไม้อันน่าขนลุกนั้นไม่ได้
น่าขนลุก[V] to be eerie, See also: to be eery, to be horrible, dread, to be timid, Syn. น่ากลัว, น่าสะพรึงกลัว, น่าหวาดกลัว, Example: หนังฆาตกรรมเรื่องนี้น่าขนลุกมาก
น่ากลัว[ADJ] frightful, See also: scary, horrible, calamitous, shocking, terrible, horrendous, Example: เพื่อนคนนี้ไม่ชอบของเล่นน่ากลัวทั้งหลาย เช่น งูปลอม หน้ากากผี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขย่าขวัญ[adj.] (khayao khwan) EN: horrible   
น่าขยะแขยง[adj.] (nā khaya khayaēng) EN: horrible   FR: horrible ; affreux ; épouvantable ; effrayant
น่ากลัว[adj.] (nāklūa) EN: horrific ; awful ; scary ; fearful ; frightening ; terrifying ; horrible   FR: horrible ; affreux ; épouvantable ; effrayant ; effroyable
สยองขวัญ[v.] (sayøngkhwan) EN: be horrible ; be terrified ; be horrified ; be frightened   
สยองขวัญ[adj.] (sayøngkhwan) EN: horrible ; terrified ; frightened ; horrifying ; grisly ; horrified   FR: épouvantable ; effrayant ; terrifiant ; horrible
สยดสยอง[v.] (sayotsayøng) EN: be horrified ; be horrible ; be dreadful ; be afraid ; recoil ; draw back interior   
สยดสยอง[adj.] (sayotsayøng) EN: terrible ; awful ; dreadful ; horrible   FR: horrible ; effroyable ; effrayant
แย่[adj.] (yaē) EN: terrible ; bad ; too bad ; horrible   FR: affreux ; abominable ; détestable ; horrible

CMU English Pronouncing Dictionary
HORRIBLE    HH AO1 R AH0 B AH0 L
HORRIBLY    HH AO1 R AH0 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
horrible    (j) (h o1 r @ b l)
horribly    (a) (h o1 r @ b l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schrecklichkeit {f}horribleness [Add to Longdo]
aasig {adj}horrible; disgusting [Add to Longdo]
abscheulich; schrecklich; makaber {adj} | abscheulicher | am abscheulichstenhorrible | more horrible | most horrible [Add to Longdo]
entsetzlichhorrible [Add to Longdo]
entsetzlich {adv}horribly [Add to Longdo]
fies {adj}nasty; horrible [Add to Longdo]
garstig {adj}horrid; horrible; foul; malicious [Add to Longdo]
gemein {adj}horrid; horrible [Add to Longdo]
grausam {adj} | grausam zu Tode kommenhorrible | to die a horrible death [Add to Longdo]
schrecklich {adv}horribly [Add to Longdo]
Das ist schrecklich!That's horrible! [Add to Longdo]
Es ist scheußliches Wetter.It's horrible weather. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
完膚なきまで;完膚無きまで;完膚無き迄[かんぷなきまで, kanpunakimade] (exp) completely; thoroughly; horribly; without exception; until there's no untouched (undamaged) part [Add to Longdo]
恐るべき[おそるべき, osorubeki] (adj-f) dreadful; terrible; horrible; deplorable; (P) [Add to Longdo]
空前絶後[くうぜんぜつご, kuuzenzetsugo] (n,adj-no) (so marvelous or horrible that it may be) the first and probably the last [Add to Longdo]
最低[さいてい, saitei] (adj-na,adv,n,adj-no) (1) least; lowest; worst; (2) nasty; disgusting; horrible; yuck!; (P) [Add to Longdo]
惨事[さんじ, sanji] (n) disaster; horrible accident; (P) [Add to Longdo]
惨烈[さんれつ, sanretsu] (adj-na,n) horrible; cruel; atrocious [Add to Longdo]
惨憺;惨澹[さんたん, santan] (adj-t,adv-to) miserable; pitiful; tragic; wretched; horrible [Add to Longdo]
戦慄[せんりつ, senritsu] (n,vs) shudder; shiver; tremble with fear; horrible; terrible; hair-raising [Add to Longdo]
物凄い[ものすごい, monosugoi] (adj-i) earth-shattering; staggering; to a very great extent; terrible; frightful; horrible; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可怕[kě pà, ㄎㄜˇ ㄆㄚˋ, ] awful; dreadful; fearful; formidable; frightful; scary; hideous; horrible; terrible; terribly [Add to Longdo]
惨不忍睹[cǎn bù rěn dǔ, ㄘㄢˇ ㄅㄨˋ ㄖㄣˇ ㄉㄨˇ, / ] spectacle too horrible to endure (成语 saw); tragic sight; appalling scenes of devastation [Add to Longdo]
惨不忍闻[cǎn bù rěn wén, ㄘㄢˇ ㄅㄨˋ ㄖㄣˇ ㄨㄣˊ, / ] too horrible to endure (成语 saw); tragic spectacle; appalling scenes of devastation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top