ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

he went directly to a local junk shop where he bought one of those... - switch knives.

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -he went direc [...] witch knives.-, *he went direc [...] witch knives.*
ไม่พบคำที่ท่านค้นหา
เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

he ( HH IY1) went ( W EH1 N T) directly ( D ER0 EH1 K T L IY0) to ( T UW1) a ( AH0) local ( L OW1 K AH0 L) junk shop ( JH AH1 NG K SH AA1 P) where ( W EH1 R) he ( HH IY1) bought ( B AA1 T) one ( W AH1 N) of ( AH1 V) those ( DH OW1 Z)... - switch ( S W IH1 CH) knives ( N AY1 V Z).

 


  

 
he
 • เขา (ผู้ชาย)[Lex2]
 • (ฮี) pron. เขาผู้ชาย,คนนั้น,ใครก็ได้ n. ผู้ชาย,สัตว์ตัวผู้ [Hope]
 • (pro) เขา(ผู้ชาย) [Nontri]
 • /HH IY1/ [CMU]
 • (prp) /hiː/ [OALD]
went
 • กริยาช่องที่ 2 ของ go[Lex2]
 • (เวนทฺ) v. กริยาช่อง 2 ของ go,กริยาช่อง 2 และ 3 ของ wend [Hope]
 • (vi) pt ของ go [Nontri]
 • /W EH1 N T/ [CMU]
 • (v) /w'ɛnt/ [OALD]
  [go]
 • ไป: ไป, เคลื่อนไป, ออกไปถึง, มาถึง [Lex2]
 • ผ่านไป (เวลา): ล่วงเลยไป [Lex2]
 • บรรลุ[Lex2]
 • เลิก: ทิ้ง, กำจัด, จบสิ้น [Lex2]
 • หมด: ถูกใช้หมด, หมดอายุ [Lex2]
 • ลาออก[Lex2]
 • ส่งเสียง[Lex2]
 • หมากล้อม[Lex2]
 • (โก) {went,gone,going,goes} vi. ไป,เคลื่อนไป,จากไป,กลายเป็น,กระทำ,บรรลุ, vt. อดทน,อดกลั้น,พนัน n. การไป,พลังงาน,กำลังวังชา,ความพยายาม,ความสำเร็จ, -Phr. (go on ต่อไป,อดทน,อดกลั้น) ###S. pass,move,proceed [Hope]
 • (vi) ไป,เดิน,ล่องไป,เที่ยวไป,วิ่ง,แล่น,เคลื่อนไหว,ก้าวหน้า,เจริญ [Nontri]
 • /G OW1/ [CMU]
 • (v) /g'ɒu/ [OALD]
directly
 • โดยตรง[Lex2]
 • ทันทีทันใด[Lex2]
 • ในไม่ช้า[Lex2]
 • เมื่อ: ในทันทีที่ [Lex2]
 • อย่างตรงไปตรงมา: อย่างเปิดเผย [Lex2]
 • (ดิเรคทฺ'ลี) adv. โดยตรง,ทันที,ไม่ช้า,ถัดไป -conj. ทันทีที่ ###S. at once [Hope]
 • (adv) โดยตรง,ทันที,ถัดไป,ไม่ช้าไม่นาน [Nontri]
 • /D ER0 EH1 K T L IY0/ [CMU]
 • /D IY0 R EH1 K L IY0/ [CMU]
 • (a) /d'ɪr'ɛktliː/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
local
 • ของพื้นเมือง: ของชาวพื้นเมือง [Lex2]
 • คนพื้นเมือง: คนท้องถิ่น [Lex2]
 • ประจำท้องถิ่น: ส่วนท้องถิ่น, เฉพาะท้องถิ่น, แห่งท้องถิ่น [Lex2]
 • มีผลเฉพาะที่ในร่างกาย: มีผลเฉพาะแห่ง [Lex2]
 • ร้านเหล้า[Lex2]
 • ลักษณะพิเศษของเฉพาะท้องถิ่น[Lex2]
 • ร้านเหล้า: ผับ [Lex2]
 • (โล'เคิล) adj. เฉพาะแห่ง,เฉพาะที่,ซึ่งหยุดทุกสถานที่. n. รถไฟหรือรถเมล์ที่หยุดทุกสถานี,สาขาของสมาคม สโมสร สหภาพหรือองค์การ,คนท้องถิ่น,ร้านเหล้าประจำท้องถิ่น. ###SW. localness n. ###S. limited,regional ###A. general,worl [Hope]
 • (adj) ประจำท้องถิ่น,ภายในเมือง,ของตำบล,เฉพาะแห่ง [Nontri]
 • /L OW1 K AH0 L/ [CMU]
 • (n) /l'ɒukl/ [OALD]
junk shop
 • n. ร้านขายของเก่าหรือของโปเก [Hope]
where
 • ที่ไหน[Lex2]
 • ในที่ซึ่ง[Lex2]
 • สถานที่ (ที่ไม่รู้จัก)[Lex2]
 • (แวร์) adv.,conj.,pron. ที่ไหน,ตรงไหน,จุดไหน,ไปที่นั้น,อยู่ที่นั้น,ณ ที่นั้น,จากแหล่งไหน n. สถานที่ตั้ง,สถานที่เกิดเหตุ [Hope]
 • (adv) ที่ไหน,แห่งหน,ตำบลไหน,ตรงไหน,จุดไหน [Nontri]
 • (con) ที่ซึ่ง,ในประการที่,ตรงที่,ณ ที่ [Nontri]
 • /W EH1 R/ [CMU]
 • /HH W EH1 R/ [CMU]
 • (a) /w'ɛəʳr/ [OALD]
bought
 • กริยาช่องที่ 2 ของ buy[Lex2]
 • (บอท) v.,pt. & pp. ของ buy [Hope]
 • (vt) pt และ pp ของ buy [Nontri]
 • /B AA1 T/ [CMU]
 • /B AO1 T/ [CMU]
 • (v) /b'ɔːt/ [OALD]
  [buy]
 • ซื้อ[Lex2]
 • การซื้อ: การต่อรอง, การแลกเปลี่ยน [Lex2]
 • (บาย) {bought,bought,buying,buys} v. ซื้อ,ซื้อของ,ได้มา,เช่า,รับบริการ,ให้สินบน,ไถ่ตัว. n. การซื้อ,สิ่งที่ซื้อ ###S. procure -Conf. spend [Hope]
 • (vt) ซื้อ,จับจ่าย,จ่าย(ของ) [Nontri]
 • /B AY1/ [CMU]
 • (v) /b'aɪ/ [OALD]
one
 • ที่มีจำนวนหนึ่งเดียว[Lex2]
 • คนหรือสิ่งที่ไม่เฉพาะเจาะจง[Lex2]
 • คำแทนคำนามที่นำมาก่อน[Lex2]
 • เลขหนึ่ง[Lex2]
 • สิ่งที่มีค่าเท่ากับหนึ่ง[Lex2]
 • (วัน) adj.,n. หนึ่ง,เดียว,เดี่ยว,แน่นอน -Phr. (at one เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน) pron. บุคคลหนึ่ง,สิ่งหนึ่ง [Hope]
 • (adj) หนึ่ง,เดียว,โทน,เอก,เดี่ยว [Nontri]
 • (pro) ใครคนหนึ่ง,คนหนึ่ง,สิ่งหนึ่ง [Nontri]
 • /W AH1 N/ [CMU]
 • /HH W AH1 N/ [CMU]
 • (n) /wʌn/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
those
 • เหล่านั้น (คำพหูพจน์ของ that)[Lex2]
 • (โธซ) พหูพจน์ของ that [Hope]
 • (adj) เหล่านั้น,เหล่าโน้น,นั่น,โน่น [Nontri]
 • (pro) สิ่งเหล่านั้น,พวกที่,จำพวกนั้น [Nontri]
 • /DH OW1 Z/ [CMU]
 • (j) /ðɒuz/ [OALD]
  [that]
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (j) /ðæt/ [OALD]
switch
 • สวิตช์: เครื่องปิด/เปิดไฟฟ้า [Lex2]
 • การเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน: การเปลี่ยนแปลงอย่างทันที [Lex2]
 • การสับเปลี่ยน: การแทนที่ [Lex2]
 • ไม้เรียว: ไม้ยางสำหรับเฆี่ยนตี [Lex2]
 • เปลี่ยน: สับเปลี่ยน [Lex2]
 • สับเปลี่ยนสวิตช์ไฟฟ้า[Lex2]
 • สับรางรถไฟ: เปลี่ยนรางรถไฟ [Lex2]
 • แกว่งไปมา: กระดิกไปมา [Lex2]
 • (สวิทชฺ) n. ที่เปิดปิด,หัวเปิดปิด,การเปิดปิด,การเปลี่ยน,เครื่องเปลี่ยน,สะพานไฟ,ไม้เฆี่ยน,ไม้เท้า,การหวด,การเฆี่ยน vt.,vi. เปลี่ยน,สับเปลี่ยน,สับเปลี่ยนกระแสไฟ,ฉก,ฉวย,เฆี่ยนหรือหวดด้วยไม้เรียว,หัน,หันเห,แกว่ง,กระดิกหาง. ###SW. switcher n. [Hope]
 • (n) ทางหลีกรถไฟ,ไม้เรียว,สวิชท์ไฟฟ้า,ไม้เท้า,สะพานไฟ,การเปลี่ยน [Nontri]
 • (vt) เปลี่ยน,เฆี่ยน,กระดิก,ฉวย,ฉก,หันเห [Nontri]
 • /S W IH1 CH/ [CMU]
 • (v) /sw'ɪtʃ/ [OALD]
knives
 • มีด (คำพหูพจน์ของ knife): ดาบ [Lex2]
 • (ไนฟซ) n. พหูพจน์ของ knife [Hope]
 • (n) pl ของ knife [Nontri]
 • /N AY1 V Z/ [CMU]
 • (n) /n'aɪvz/ [OALD]
  [knife]
 • ทรยศ (คำไม่เป็นทางการ): หักหลัง [Lex2]
 • แทงด้วยมีด: เสียบ [Lex2]
 • ใบมีด[Lex2]
 • มีด: พร้า, มีดพร้า, ดาบ [Lex2]
 • (ไนฟฺ) n. มีด,อาวุธที่คล้ายมีด,กริช,ดาบสั้น,ใบมีด vt. (ใช้มีด) ตัด,ผ่า,เฉือน. vi. ผ่าด้วยมีด,เจาะด้วยมีด. -Phr. (under theknife กระทำศัลยกรรม) ###SW. knifer n. pl.knives [Hope]
 • (n) มีด,ดาบสั้น,กริช [Nontri]
 • /N AY1 F/ [CMU]
 • (v) /n'aɪf/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top