ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hang by a thread

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hang by a thread-, *hang by a thread*, hang by a threa
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
hang by a threadto be very likely to fail

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not when its life will hang by a thread from the second it's born.ไม่ใช่ตอนที่ชีวิต ต้องแขวนอยู่บนเส้นด้าย เด็กที่จะเกิดมา Secrets (2011)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hang by a thread
   v 1: depend on a small thing or be at risk; "His life now hangs
      by a thread" [syn: {hang by a thread}, {hang by a hair}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

hang by ( HH AE1 NG B AY1) a ( AH0) thread ( TH R EH1 D)

 


  

 
hang by
 • ห้อยอยู่กับ: ห้อยลงมาจาก, แขวนอยู่กับ [Lex2]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
thread
 • ด้าย: เส้นด้าย, เส้นไหม, เส้นใย [Lex2]
 • สิ่งที่มีลักษณะเรียวเล็ก[Lex2]
 • เรื่องหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกัน[Lex2]
 • ชีวิตของมนุษย์[Lex2]
 • ทะลุผ่าน[Lex2]
 • ร้อยลูกปัด: ร้อยสิ่งต่างๆบนด้าย [Lex2]
 • เคลื่อนที่ไปอย่างระมัดระวัง[Lex2]
 • (เธรด) n. เส้น (ป่าน,ปอ,ด้าย,ไหม,ใยสังเคราะห์) ,ด้ายหลอด,เส้นเรียวเล็ก,เส้นใย,เรื่องต่อเนื่อง,สายความคิด,โซ่แห่งเหตุผล,threads เสื้อผ้า. vt. ร้อยเข็ม,ร้อยเชือก,แยงผ่าน,แยงทะลุ. vi. ชอนไช,คดเคี้ยววกเวียน. ###SW. threader n. [Hope]
 • (n) ด้าย,เส้นไหม,ขนแกะ,ลินิน,เส้นใย,ความคิด [Nontri]
 • (vt) ร้อยด้าย,ชอนไช,แยงทะลุ [Nontri]
 • /TH R EH1 D/ [CMU]
 • (v) /thr'ɛd/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top