ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hacker {m}

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hacker {m}-, *hacker {m}*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hacker {m} มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hacker {m}*)
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hacker {m}hacker [Add to Longdo]
Zerhacker {m}chopper [Add to Longdo]
Feuerlanderdhacker {m} [ornith.]Short-billed Miner [Add to Longdo]
Dickschnabel-Erdhacker {m} [ornith.]Thick-billed Miner [Add to Longdo]
Kaninchenerdhacker {m} [ornith.]Common Miner [Add to Longdo]
Isabellerdhacker {m} [ornith.]Creamy-rumped Miner [Add to Longdo]
Grauerdhacker {m} [ornith.]Greyish Miner [Add to Longdo]
Küstenerdhacker {m} [ornith.]Coastal Miner [Add to Longdo]
Camposerdhacker {m} [ornith.]Campo Miner [Add to Longdo]
Punaerdhacker {m} [ornith.]Puna Miner [Add to Longdo]
Rotschwanz-Erdhacker {m} [ornith.]Rufous-banded Miner [Add to Longdo]
Schwarzflügel-Erdhacker {m} [ornith.]Dark-winged Miner [Add to Longdo]
Dünnschnabel-Erdhacker {m} [ornith.]Slender-billed Miner [Add to Longdo]
Weißkehl-Erdhacker {m} [ornith.]White-throated Earthcreeper [Add to Longdo]
Felsenerdhacker {m} [ornith.]Rock Earthcreeper [Add to Longdo]
Chacoerdhacker {m} [ornith.]Chaco Earthcreeper [Add to Longdo]
Schuppenkehl-Erdhacker {m} [ornith.]Scale-throated Earthcreeper [Add to Longdo]
Braunkappen-Erdhacker {m} [ornith.]Bolivian Earthcreeper [Add to Longdo]
Buscherdhacker {m} [ornith.]Plain-breasted Earthcreeper [Add to Longdo]
Geradschnabel-Erdhacker {m} [ornith.]Straight-billed Earthcreeper [Add to Longdo]
Streifenerdhacker {m} [ornith.]Striated Earthcreeper [Add to Longdo]
Braunbauch-Erdhacker {m} [ornith.]Buff-breasted Earthcreeper [Add to Longdo]
Gelbschnabel-Madenhacker {m} [ornith.]Yellow-billed Oxpecker [Add to Longdo]
Rotschnabel-Madenhacker {m} [ornith.]Red-billed Oxpecker [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top