หรือคุณหมายถึง grüs?
Search result for

grues

(23 entries)
(0.0446 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grues-, *grues*, grue
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gruesome[ADJ] น่ากลัว, See also: น่าขยะแขยง, น่าสยดสยอง, น่าสะอิดสะเอียน, น่ารังเกียจ, Syn. dredful, grisly, ghastly, horrid, Ant. pleasant
gruesomely[ADV] อย่างน่าสยดสยอง, See also: อย่างน่าขยะแขยง, Syn. grisly, ghastly, horrid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gruesome(กรู'เซิม) adj. น่ากลัว,น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง, See also: gruesomeness,grewsomeness n., Syn. grisly,frightful

English-Thai: Nontri Dictionary
gruesome(adj) น่าสยดสยอง,น่ากลัว,น่าขนลุกขนพอง,น่าขนพองสยองเกล้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gruesome. Shedding tears for Darby?น้ำตาไหลให้ดาร์บี้มั่งมั้ย ? Law Abiding Citizen (2009)
Along with something much more gruesome.เอริกา ค่อนข้างชัดเจนว่าการร่วมมือครั้งที่แล้ว V (2009)
If you do, you may die a gruesome and horrible death.มิฉะนั้น คุณอาจตายอย่างน่าสยดสยองได้ Of Human Action (2009)
He witnessed a gruesome scene.เขาไปเจอเหตุการณ์ที่น่ากลัว The Case of Itaewon Homicide (2009)
This is gruesome.This is gruesome. Hot Tub Time Machine (2010)
Since you intend to remain in this lawless metropolitan area, statistics suggest that you will succumb to tragic and gruesome ends before we meet again.ตั้งแต่พวกคุณตั้งใจจะอาศัย ในเมืองใหญ่ที่ไร้กฎหมายแห่งนี้ ซึ่งมีแนวโน้มว่า คุณจะยอมจำนนต่อความน่าสลดใจ The Bozeman Reaction (2010)
When workers made the gruesome discovery.ในขณะที่คนงานได้ทำการค้นพบอย่างน่าสยดสยอง Pilot (2010)
She was shot by an unknown assailant, after she herself committed a series of gruesome murders.เธอถูกยิงโดย คนร้ายไม่ทราบชื่อ หลังจากที่เธอเองก่อเหตุ ฆาตกรรมต่อเนื่องอันโหดเหี้ยม Excellence in Broadcasting (2010)
Lives alone, low-status job, obsession with gruesome crime stories, surrounded by teenage girls.อยู่คนเดียว สถานะภาพต่ำ หลงใหลในเรื่องอาชญากรรมสยอง แวดล้อมไปด้วยวัยรุ่นสาว The Death of the Queen Bee (2010)
It's gruesome.- มันสยอง Please, Do Talk About Me When I'm Gone (2010)
It's not gruesome.ไม่เห็นสยอง Please, Do Talk About Me When I'm Gone (2010)
It's too gruesome.มันน่ากลัวเกินไป Ilsa Pucci (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
GRUESOME    G R UW1 S AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gruesome    (j) (g r uu1 s @ m)
gruesomely    (a) (g r uu1 s @ m l ii)
gruesomeness    (n) (g r uu1 s @ m n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
惨たらしい;酷たらしい[むごたらしい, mugotarashii] (adj-i) (uk) incredibly brutal; gory; gruesome [Add to Longdo]
凄惨;悽惨[せいさん, seisan] (adj-na,n) ghastly; gruesome; appalling; lurid [Add to Longdo]
悽絶[せいぜつ, seizetsu] (adj-na,n) extremely weird; gruesome; lurid; ghastly [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top