Search result for

grillings

(184 entries)
(0.0589 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grillings-, *grillings*, grilling
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา grillings มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *grillings*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grill[N] ตะแกรง, Syn. grid, rack, griddle
grill[N] อาหารที่ทำด้วยการย่าง เช่น เนื้อย่าง
grill[VT] ย่าง, Syn. barbecue, roast
grille[N] ลูกกรง, See also: ลูกกรงหน้าต่าง, Syn. grate, grid
grille[N] ตะแกรงหน้าหม้อรถยนต์
grillwork[N] โครงตาข่าย, See also: ขัดแตะ, Syn. lattice work
mixed grill[N] อาหารที่ประกอบด้วยผักและเนื้อย่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grill(กรีล) n. โครงย่าง,ตะแกรงเหล็กย่าง,อาหารเนื้อย่าง,= grille vt. ย่าง,อัง,ทำเป็นช่อง ๆ คล้ายตะแกรงย่าง. vi. ย่าง,อัง., See also: griller n.
grillade(กรีล'ลาด) n. โครงที่เป็นคานขัดขวางกันเป็นตาราง (เช่นรากตึก)
grille(กริล) n. ลูกกรงตาข่าย,ลูกกรงหน้าต่าง,โครงครอบ,เครื่องฟักไข่ปลา, See also: grilled adj.
grillwork(กริล'เวิร์ค) n. สิ่งก่อสร้างที่เป็นโครง
radiator grillen. หน้าหม้อน้ำรถยนต์ชั้นนอก

English-Thai: Nontri Dictionary
grill(n) ลูกกรง,ตะแกรง
grill(vt) ย่าง,ทอด,ปิ้ง,อัง,ผิง
grillroom(n) ห้องรับประทานอาหารในภัตตาคาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
protecting grilleตะแกรงคุ้มภัย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
perforated grille; stamped grilleช่องลมแบบหน้าพรุน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
return grilleช่องลมกลับ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
supply grilleช่องลมจ่าย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
stamped grille; perforated grilleช่องลมแบบหน้าพรุน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjustable grilleช่องลมปรับทิศทางได้ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
bar grilleช่องลมแบบเกล็ด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
grilleช่องลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
fixed grilleช่องลมเกล็ดตรึง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Joe's bar and grill. - It's foreman,ร้านคุณโจบาร์และเนื้อย่างหรือเปล่า นี่โฟร์แมน Last Resort (2008)
- 20 years, the Savoy Grill.- 20 ปี โรงแรมซาวอย The Bank Job (2008)
Then just have the grilled cheese plain with milk, okay?งั้นก็กินแซนด์วิชชีสย่างกับนมละกันนะ โอเคมั๊ย The Happening (2008)
I was planning on grilling a salmon for dinner.ฉันวางแผนไว้ว่า จะย่างแซลมอนเป็นมือค่ำ Nights in Rodanthe (2008)
You brought me a grilled cheese sandwich once.คุณที่เคยเอาแซนวิชมาให้ฉันใช่ไหม? ใช่ Bedtime Stories (2008)
I was planning to make those grilled pork chops, unless you're not in the mood for them.ฉันวางแผนจะทำพอร์คชอปไว้ ถึงแม้คุณจะไม่มีอารมณ์ิกินก็เถอะ Blow Out (2008)
Okay, the grill's ready?ตกลง พวกปิ้งย่างพร้อมแล้วเหรอ Hachi: A Dog's Tale (2009)
I already grilled him.คราวนี้ เค้าไม่รู้อะไรเลย Chapter Five 'Exposed' (2009)
He spent three days being grilled in a windowless room with a foot-high stack of papers ominousIy sitting on the table.เขาถูกขังอยู่สามวัน ในห้องที่แทบจะไม่มีหน้าต่าง พร้อมกองกระดาษสูงเป็นฟุตบนโต๊ะ Julie & Julia (2009)
The suspects are to be interrogated vigorously, grilled, no obsolete notions of sentimentality.ผู้ต้องหาจะถูกสอบสวนอย่างหนักหน่วง รุนแรง พอกันทีกับวิธีเมตตาธรรมแบบเดิมๆ Public Enemies (2009)
I got some grilled chicken at Albertson's.ฉันมีไก่ย่างจากร้านอัลเบิร์ตสัน Seven Thirty-Seven (2009)
That, gentlemen, is the grill of the guy I shot.สุภาพบุรุษพระเอกคนเก่ง มันเป็นเพชรของไอ้หมอที่ฉันยิงน่ะ Bit by a Dead Bee (2009)
His grill?เพชรของเขางั้นเหรอ Bit by a Dead Bee (2009)
Look what they gave me. The grill of the guy I shot.ดูสิพวกเขาให้อะไรฉันมา เพชรที่อยู่ในฟันของคนร้ายที่ฉันยิง Breakage (2009)
Impossible. soon, i, the grillmaster,ไม่เร็วขนาดนั้น ที่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องย่าง Connect! Connect! (2009)
You're pretty excited about a grill.คุณต้องฝึกย่างจนคร่อง Connect! Connect! (2009)
Well, it's just that grilling is such a manly pastime.แหม มันก็เพียงแค่ว่า การย่างบาบีคิว มันเป็นกิจกรรมของผู้ชายเค้าทำกัน Connect! Connect! (2009)
Tom, the cops were really grilling me.ทอม ตำรวจนะเค้นฉันอย่างนัก Mama Spent Money When She Had None (2009)
Hey, there's the grill-meister!เฮ้ มีเครื่องย่างบาร์บีคิวด้วย Chuck Versus the Suburbs (2009)
In the evening we grilled potatoes.พอตกเย็น เราช่วยกันย่างมันฝรั่ง Dogtooth (2009)
So, look, we corner it and then we grill it, right?งั้น ฟังนะ เราให้มันจนมุมแล้วก็ย่างมันเลย มันไม่โหดร้ายไปรึไง? Episode #3.5 (2009)
OK, so we ask it nicely, and then we grill it, right?โอเค งั้นเราถามก่อน และจากนั้นค่อยย่าง ได้มั้ย? Episode #3.5 (2009)
Look at the grilles.ดูตะแกรงหน้ารถสิ Roadkill (2009)
Probably reached a blade right through the grille.อาจจะใช้มีดสอดผ่านตะแกรงด้านหน้า Roadkill (2009)
The grilles are kind of like you described.ตะแกรงหน้าเป็นแบบที่คุณอธิบายไว้ Roadkill (2009)
I'm gonna go and clean a grill or something.ฉันขอตัวไปเช็ดเตาก่อนนะ Timebomb (2009)
That must be the mystery guy from the grill.นั่นต้องเป็นหนุ่มลึกลับจากร้านเนื้อย่างแน่เลย Friday Night Bites (2009)
I'm meeting Bonnie at the grill.หนูนัดเจอกับบอนนี่ที่ร้านอาหารคะ Pilot (2009)
Thank you for carving a smiley face in my grilled cheese sandwich.ขอบคุณที่ทำหน้ายิ้ม บนแซนด์วิชกริลล์ชีสของผมฮะ The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
- Voila grilled langoustine. Your favorite.Voila grilled langoustine ของโปรดคุณ Everybody Ought to Have a Maid (2009)
The grill, on four o'clock?ที่ร้านอาหาร สี่โมงเย็นได้มั้ย? You're Undead to Me (2009)
At the grill?ที่ร้านเดอะกิลล์? You're Undead to Me (2009)
And i'll still be here, waiting tables at the grill,และฉันยังอยู่ที่นี่ คอยเสิร์ฟอาหารที่ร้านเดอะกริลล์ You're Undead to Me (2009)
You wanna throw a party here at the Grill tonight.คุณอยากจัดงานปาร์ตี้ที่ร้าน เดอะ กริลล์ คืนนี้ 162 Candles (2009)
There's a party at the Grill. You'll love it.มันมีปาร์ตี้ที่ เดอะ กริลล์ นายจะชอบมัน 162 Candles (2009)
Do you need a ride to the Grill tonight?คุณอยากให้ไปส่งที่ เดอะ กริลล์ ไหม คืนนี้? 162 Candles (2009)
Nice job with the grilling and seasoning.ใช่ รู้ได้เลยว่าผ่านการทำและปรุงมาอย่างดี Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
I need to... I need to borrow your grill master for a minute.ผมต้องขอยืมตัวคนย่างมือเอกซักเดี๋ยว Repo Men (2010)
(CHATTERlNG) Hey, hey, hey. You don't touch another man's grill.พี่,พี่ลงไปแล้วเราจะลงไป,ลงไป Our Family Wedding (2010)
Grilled cheese!- กริลล์ชีสแซนวิช ! In This Home on Ice (2010)
Grilled cheese?กริลล์ชีสแซนวิช? In This Home on Ice (2010)
Because they're grilling in the parking lot.เพราะพวกเขากำลัง ทำอาหารตรงลานจอดรถ 9 Crimes (2010)
Grilled onions, mushrooms, chili...หัวหอมย่าง เห็ด พริก... . Static (2010)
My eyes are up herel I am a person with feelingsl Get out of my grilllเลิกมองหน้าอก! ฉันเป็นผู้หญิง เชื่อมั่นในตัวเอง The Power of Madonna (2010)
I grilled every single one of my students, and, uh... no one.ผมขู่เด็กทุกคนแล้ว... ไม่เจอ... Bad Reputation (2010)
I turned off the grill about a half an hour ago.ผมปิดเตาไปแล้วเกือบครึ่งชัวโมง The X in the File (2010)
I mean, it's not like we all hang out together at the vamp bar and grill.ชั้นหมายความว่า ใช่ว่าพวกเราจะสังสรรค์กัน ที่แวมไพร์บาร์ซะหน่อย Bloodlines (2010)
Garbage can between the two big grill pits.หลุมฝังศพใหญ่พอที่จะฝังศพ 2 คนได้ Bainne (2010)
Well they had to grill him before they tied off his neck.น่าจะเค้นเอาความจริงกับเขา ก่อนที่จะรัดคอ Home (2010)
No. As far as they know, we want Jimmy to grill him about Abel.ไม่ ตราบใดที่พวกเขายังไม่รู้ ว่าเราต้องการจิมมี่เพื่อแลกกับตัวเอเบิล Turas (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grillI don't like grilled fish, let alone raw fish.
grillThe desert sun grilled him.
grillThe scorching sun grilled us.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟอกซัก[V] interrogate, See also: investigate, grill, question, Syn. ซักฟอก, Example: ฝ่ายค้านสามารถฟอกซักรัฐบาลได้อย่างเต็มเหนี่ยวทั้งในรูปของรายบุคคลหรือทั้งคณะ, Thai definition: ชำระให้หมดมลทิน, ซักถามให้ได้ความจะแจ้ง
ย่าง[ADJ] roasted, See also: grilled, burned, charred, baked, Syn. ปิ้ง, เผา, Example: ร้านนี้ขายอาหารจีนตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวขึ้นไป จนหมูย่าง เป็ดย่างไก่ตอน อะไรต่อมิอะไรทุกอย่างได้ทั้งนั้น, Thai definition: ที่ทำให้สุกด้วยการวางไว้เหนือไฟ เพื่อให้สุก ระอุทั่วกัน หรือให้แห้ง มักใช้แก่ของสด โดยปกติใช้เวลานานกว่าปิ้ง เช่น ย่างไก่ ย่างหมู
ย่าง[V] roast, See also: barbecue, bake, grill, Syn. ปิ้ง, เผา, Example: เขาชอบเนื้อที่ไม่ต้องย่างให้สุกนัก, Thai definition: ทำให้สุกด้วยการวางไว้เหนือไฟ เพื่อให้สุก ระอุทั่วกัน หรือให้แห้ง มักใช้แก่ของสด โดยปกติใช้เวลานานกว่าปิ้ง เช่น ย่างไก่ ย่างหมู
ย่าง[ADJ] roasted, See also: grilled, burned, charred, baked, Syn. ปิ้ง, เผา, Example: ร้านนี้ขายอาหารจีนตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวขึ้นไป จนหมูย่าง เป็ดย่างไก่ตอน อะไรต่อมิอะไรทุกอย่างได้ทั้งนั้น, Thai definition: ที่ทำให้สุกด้วยการวางไว้เหนือไฟ เพื่อให้สุก ระอุทั่วกัน หรือให้แห้ง มักใช้แก่ของสด โดยปกติใช้เวลานานกว่าปิ้ง เช่น ย่างไก่ ย่างหมู
ย่าง[V] roast, See also: barbecue, bake, grill, Syn. ปิ้ง, เผา, Example: เขาชอบเนื้อที่ไม่ต้องย่างให้สุกนัก, Thai definition: ทำให้สุกด้วยการวางไว้เหนือไฟ เพื่อให้สุก ระอุทั่วกัน หรือให้แห้ง มักใช้แก่ของสด โดยปกติใช้เวลานานกว่าปิ้ง เช่น ย่างไก่ ย่างหมู
การย่าง[N] roasting, See also: broiling, grilling, Syn. การปิ้ง, การเผา, Example: การย่างเนื้อสเต็กมีหลายแบบ คือ สุกมาก สุกปานกลาง และไม่สุก แล้วแต่ความชอบของผู้บริโภค, Thai definition: การทำให้สุกด้วยการวางไว้เหนือไฟ เพื่อให้สุก ระอุทั่วกัน หรือให้แห้ง มักใช้แก่ของสด โดยปกติใช้เวลานานกว่าปิ้ง เช่น ย่างไก่ ย่างหมู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ่าไฟแดง[v. exp.] (fā fai daēng) EN: run a red light ; jump the lights   FR: brûler un feu rouge ; griller un feu rouge (fig.)
ฟอกซัก[v.] (føksak) EN: interrogate ; investigate ; grill ; question   FR: questionner ; interroger ; cuisiner (fam.)
ไก่ย่าง[n. exp.] (kai yāng) EN: roasted chicken ; grilled spiced chicken   FR: poulet rôti [m] ; poulet grillé [m]
ขนมปังปิ้ง[n. exp.] (khanompang ping) EN: toast   FR: pain grillé [m] ; toast [m]
ข้าวเกรียบ[n.] (khāokrīep) EN: crisp rice ; crisp rice-cakes   FR: gaufrette de riz grillée [f]
เครื่องปิ้ง[n.] (khreūang ping) FR: grille-pain [m]
เครื่องปิ้งขนมปัง[n. exp.] (khreūang ping khanompang) EN: toaster   FR: grille-pain [m] ; toasteur [m]
กุ้งเผา[v. exp.] (kung phao) FR: crevette grillée [f]
เผา[v.] (phao) EN: heath ; warm up ; bake ; broil ; roast ; char ; grill under the fire   FR: cuire ; griller
ปิ้ง[v.] (ping) EN: toast ; bake ; grill ; broil ; roast ; barbecue   FR: griller
ปิ้งขนมปัง[v. exp.] (ping khanom pang) EN: bake bread ; toast bread   FR: griller du pain
ปิ้งเนื้อ[v. exp.] (ping neūa) EN: roast meat   FR: rôtir de la viande ; griller de la viande
รั้วเหล็ก[n. exp.] (rūa lek) FR: grillage [m] ; grille [f] ; clôture métallique [f] ; clôture en treillis [f]
ตาข่าย[n.] (tākhāi) EN: net ; network ; grid ; mesh   FR: réseau [m] ; grille [f] ; lacis [m] ; filet [m] ; maille [f]
เตาปิ้งขนมปัง[n.] (tao ping khanom pang) EN: toaster   FR: grille-pain [m]
ตาราง[n.] (tārāng) EN: table ; tabular form ; list   FR: table [f] ; tableau [m] ; grille [f] ; liste [f] ; graphique [m]
ตารางกิจกรรม[n. exp.] (tārāng kitjakam) FR: grille d'activités [f]
ถั่วทอด[n. exp.] (thūa thøt) FR: cacahuètes grillées [fpl]
ย่าง[v.] (yāng) EN: roast ; barbecue ; bake ; grill   FR: rôtir ; griller
ย่าง[adj.] (yāng) EN: roasted ; grilled ; burned ; charred ; baked   

CMU English Pronouncing Dictionary
GRILL    G R IH1 L
GRILLE    G R IH1 L
GRILLI    G R IH1 L IY0
GRILLO    G R IH1 L OW0
GRILLS    G R IH1 L Z
GRILLED    G R IH1 L D
GRILLOT    G R IH1 L AH0 T
GRILLING    G R IH1 L IH0 NG
GRILLIOT    G R IH1 L IY0 AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grill    (v) (g r i1 l)
grille    (n) (g r i1 l)
grills    (v) (g r i1 l z)
grilled    (v) (g r i1 l d)
grilles    (n) (g r i1 l z)
grilling    (v) (g r i1 l i ng)
grillroom    (n) (g r i1 l r uu m)
grillrooms    (n) (g r i1 l r uu m z)

German-Thai: Longdo Dictionary
grillen(vt) |grillte, hat gegrillt, etw.(A)| ปิ้ง, ย่าง (คนเยอรมันชอบจัดปาร์ตี้ปิ้งหรือย่างเนื้อในฤดูร้อน)
Image:

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fenstergitter {pl}grilles [Add to Longdo]
gegrilltes Fleisch von jungem Geflügel [cook.]spatchcock [Add to Longdo]
Gitter {n}grille [Add to Longdo]
Grill {m}barbecue; BBQ [Add to Longdo]
Grill {m}rotisserie [Add to Longdo]
Grille {f}; Laune {f}freak [Add to Longdo]
Grillenhaftigkeit {f}whimsicalness [Add to Longdo]
Inneneckverbinder {m}cross section grille face connector [Add to Longdo]
Kreuzverbinder {m}linear grille face connector [Add to Longdo]
Kühlerverkleidung {f} [auto]radiator grill; radiator cowling [Add to Longdo]
Launenhaftigkeit {f}; Grillenhaftigkeit {f}whimsicality [Add to Longdo]
Lüftungsgitter {n}ventilation grille [Add to Longdo]
jdn. in die Mangel nehmento grill sb. [Add to Longdo]
Randverbinder {m}angle grille face connector [Add to Longdo]
Rost {m}; Bratrost {m}; Grill {m}grill [Add to Longdo]
Zahn {m} | Zähne {pl} | seine Zähne putzen | einen Zahn ziehen | in den Zähnen herumstochern | jdm. auf den Zahn fühlentooth | teeth | to brush one's teeth | to pull a tooth | to pick the teeth | to grill someone [Add to Longdo]
jdn. ausquetschen überto grill someone about [Add to Longdo]
grillento barbecue; to have a barbecue [Add to Longdo]
grillen | grillend | gegrillt | es grillt | es grillteto grill; to broil | grilling; broiling | grilled; broiled | it grills | it grilled [Add to Longdo]
quälendgrilling [Add to Longdo]
vergittertgrilled [Add to Longdo]
Grillkuckuck {m} [ornith.]Black-chested Coucal [Add to Longdo]
Grille {f}; Heimchen {n} [zool.]cricket [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひれ酒;ヒレ酒;鰭酒[ひれざけ(ひれ酒;鰭酒);ヒレざけ(ヒレ酒), hirezake ( hire sake ; hire sake ); hire zake ( hire sake )] (n) hot sake with grilled fish fins (esp. fugu or sea bream) [Add to Longdo]
アパーチャグリル[, apa-chaguriru] (n) {comp} aperture grille [Add to Longdo]
グリル[, guriru] (n) grill; (P) [Add to Longdo]
グリルカバー[, gurirukaba-] (n) {comp} grill cover [Add to Longdo]
グリルコネクタ[, gurirukonekuta] (n) {comp} grill-mounted connector; grill-mounting connector [Add to Longdo]
グリルドチーズサンドイッチ;グリルドチーズサンド[, gurirudochi-zusandoicchi ; gurirudochi-zusando] (n) grilled cheese sandwich; grilled cheese [Add to Longdo]
ジャガーネコ[, jaga-neko] (n) oncilla (Leopardus tigrinus); little spotted cat; tigrillo; cunaguaro; tiger cat [Add to Longdo]
ジンギスカン鍋[ジンギスカンなべ, jingisukan nabe] (n) slotted dome cast iron grill for preparing the Genghis Khan dish [Add to Longdo]
ネグリロ;ニグリロ[, neguriro ; niguriro] (n) Negrillo (spa [Add to Longdo]
プルコギ[, purukogi] (n) bulgogi (Korean dish of grilled beef) (kor [Add to Longdo]
塩焼き;塩焼[しおやき, shioyaki] (n,vs) (1) (fish) grilled or broiled with salt; (2) boiling seawater to get salt [Add to Longdo]
串焼き[くしやき, kushiyaki] (n,adj-no) grilling on a skewer; spit-roasting [Add to Longdo]
姿焼き[すがたやき, sugatayaki] (n) fish or shrimp, etc. grilled so that it retains its original form [Add to Longdo]
煮浸し;煮びたし[にびたし, nibitashi] (n) type of stew, usu. fish or vegetables in a mild broth; fish grilled unseasoned and then simmered slowly in soy and mirin broth [Add to Longdo]
焼き魚[やきざかな, yakizakana] (n) grilled fish [Add to Longdo]
焼き上げる[やきあげる, yakiageru] (v1,vt) to burn; to roast; to grill; to bake [Add to Longdo]
焼き鳥(P);焼鳥(P)[やきとり, yakitori] (n) yakitori (chicken pieces grilled on a skewer); (P) [Add to Longdo]
焼き直す;焼きなおす[やきなおす, yakinaosu] (v5s,vt) to grill again; to rehash [Add to Longdo]
焼き豆腐[やきどうふ, yakidoufu] (n) grilled tofu [Add to Longdo]
焼く(P);灼く;妬く;燬く(oK);焚く(iK)[やく, yaku] (v5k,vt) (1) (焼く, 灼く, 焚く only) to bake; to grill; (2) (焼く, 灼く only) to develop (photos); (v5k,vi) (3) (焼く, 灼く only) (esp. 灼く) to suntan; (4) (焼く, 灼く, 燬く only) to burn (in flames, down, CD, DVD, etc.); to scorch; (5) (焼く, 妬く only) (See 焼ける・2) to be jealous; to be envious; (P) [Add to Longdo]
焼肉定食[やきにくていしょく, yakinikuteishoku] (n) set meal with grilled meat [Add to Longdo]
焦げ目[こげめ, kogeme] (n) burn mark; grilled surface (e.g. on a steak) [Add to Longdo]
炭焼き;炭焼[すみやき, sumiyaki] (n) (1) charcoal making; charcoal maker; (adj-no,n) (2) charcoal-roasted; charcoal-grilled [Add to Longdo]
張り見世;張見世;張り店;張店[はりみせ, harimise] (n,vs) displaying prostitutes behind a grille [Add to Longdo]
鉄格子[てつごうし, tetsugoushi] (n,adj-no) (1) (iron) grill, lattice or bars; (2) prison (sl.) [Add to Longdo]
鉄窓[てっそう, tessou] (n) iron or steel-grilled (prison) window; jail; gaol [Add to Longdo]
肉汁[にくじゅう;にくじる, nikujuu ; nikujiru] (n) meat soup; bouillon; juices (from grilled meat) [Add to Longdo]
白焼き[しらやき, shirayaki] (n) grilled without seasoning [Add to Longdo]
朴葉味噌[ほおばみそ, hoobamiso] (n) magnolia leaves grilled with miso and negi [Add to Longdo]
網焼き[あみやき, amiyaki] (n) {food} grilling; broiling [Add to Longdo]
餅網;餠網[もちあみ, mochiami] (n) grill or grate for toasting rice cakes [Add to Longdo]
柚香焼;柚香焼き[ゆうがやき, yuugayaki] (suf) {food} citrus-grilled [Add to Longdo]
炉端焼き[ろばたやき, robatayaki] (n) food cooked on a grill [Add to Longdo]
炙る;焙る[あぶる, aburu] (v5r,vt) (1) (uk) to warm (i.e. one's hands over a fire); to dry; (2) to scorch; to broil; to toast; to grill [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
铁板[tiě bǎn, ㄊㄧㄝˇ ㄅㄢˇ, / ] iron panel; hot iron plate for fast grilling (Japanese: teppan), #21,464 [Add to Longdo]
转轮[zhuàn lún, ㄓㄨㄢˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] reel; rotary grill; the Buddhist cycle of reincarnation, #39,929 [Add to Longdo]
铁板烧[tiě bǎn shāo, ㄊㄧㄝˇ ㄅㄢˇ ㄕㄠ, / ] fast grilling on hot iron plate (Japanese: teppanyaki) [Add to Longdo]
铁板牛柳[tiě bǎn niú liǔ, ㄊㄧㄝˇ ㄅㄢˇ ㄋㄧㄡˊ ㄌㄧㄡˇ, / ] fillet beef teppanyaki (fast grilled on hot iron plate) [Add to Longdo]
铁板牛肉[tiě bǎn niú ròu, ㄊㄧㄝˇ ㄅㄢˇ ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ, / ] beef grilled on a hot iron plate [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top