ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

greyhound racing

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -greyhound racing-, *greyhound racing*, greyhound rac
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา greyhound racing มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *greyhound racing*)
English-Thai: Longdo Dictionary
Greyhound racing(n) การแข่งวิ่งสุนัขพันธ์เกรย์ฮาวนด์ เป็นที่นิยมในอังกฤษ(คล้ายแข่งม้าแต่ไม่มี jockey)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No. 1 is Black Beauty, owned by Greyhound Racing Odsherred.Startnummer 1: Black Beauty, im Besitz von Greyhound Racing Odsherred. Storm (2009)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hunderennen {n}; Windhundrennen {n}dog racing; greyhound racing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  greyhound racing
      n 1: the sport of racing greyhounds

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top