Search result for

grease one's [...] y off% suborn

(0 entries)
(0.0109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grease one's [...] y off% suborn-, *grease one's [...] y off% suborn*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

grease ( G R IY1 S) one ( W AH1 N, HH W AH1 N)'s ( EH1 S) palm ( P AA1 M, P AA1 L M)* put off ( P UH1 T AO1 F)* buy off ( B AY1 AO1 F)* suborn

 


  

 
grease
 • จาระบี: น้ำมันหล่อลื่น, ไขมันสัตว์ [Lex2]
 • หยอดน้ำมัน[Lex2]
 • (กรีส) n. ไขมันสัตว์,น้ำมันหล่อลื่น,น้ำมันชนิดหนา,หนังแกะก่อนเอาไขมันออก. vt. (กรีส,กรีซ) ทาน้ำมันหล่อลื่น,ทาไขสัตว์,ติดสินบน,หยอดน้ำมัน,ประจบประแจง [Hope]
 • (n) ไข,มัน,ขี้ผึ้ง,น้ำมันหล่อลื่น,จาระบี [Nontri]
 • (vt) ทาน้ำมัน,หยอดน้ำมัน,ชโลม,ใส่น้ำมัน [Nontri]
 • /G R IY1 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
one
 • ที่มีจำนวนหนึ่งเดียว[Lex2]
 • คนหรือสิ่งที่ไม่เฉพาะเจาะจง[Lex2]
 • คำแทนคำนามที่นำมาก่อน[Lex2]
 • เลขหนึ่ง[Lex2]
 • สิ่งที่มีค่าเท่ากับหนึ่ง[Lex2]
 • (วัน) adj.,n. หนึ่ง,เดียว,เดี่ยว,แน่นอน -Phr. (at one เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน) pron. บุคคลหนึ่ง,สิ่งหนึ่ง [Hope]
 • (adj) หนึ่ง,เดียว,โทน,เอก,เดี่ยว [Nontri]
 • (pro) ใครคนหนึ่ง,คนหนึ่ง,สิ่งหนึ่ง [Nontri]
 • /W AH1 N/ [CMU]
 • /HH W AH1 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
palm
 • ฝ่ามือ: อุ้งมือ [Lex2]
 • ฝ่าเท้าหน้าของสัตว์[Lex2]
 • มาตราวัดโดยฝ่ามือ[Lex2]
 • ปลายเหล็กสมอเรือ[Lex2]
 • ซ่อนไว้ในฝ่ามือ: ค่อยๆ แอบหยิบขึ้น [Lex2]
 • เอามือลูบ: เอามือหยิบ [Lex2]
 • ค่อยๆ หยิบขึ้น[Lex2]
 • ต้นปาล์ม: ต้นไม้จำพวกตาล [Lex2]
 • รางวัลสำหรับผู้มีชัย: เหรียญตราแห่งเกียรติยศ [Lex2]
 • (พาล์ม) n. ฝ่ามือ,ต้นปาล์ม,รางวัลสำหรับผู้มีชัย,เหรียญตราแห่งเกียรติยศ ชัยชนะ ความสำเร็จ [Hope]
 • (n) ต้นปาล์ม,ฝ่ามือ [Nontri]
 • /P AA1 M/ [CMU]
 • /P AA1 L M/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
put off
 • ถอดออก (เสื้อผ้า)[Lex2]
 • ยอมให้ออกจากพาหนะ[Lex2]
 • (เครื่องจักร) หยุดทำงาน: หยุดจ่าย (กระแสไฟ) [Lex2]
 • เลื่อนออกไป: เลื่อน (วันหรือเวลา) [Lex2]
 • (เรือ) เริ่มเดินทาง[Lex2]
 • แก้ตัว (เพื่อเลี่ยงหน้าที่, ภาระ): ป้องกัน, ไม่ให้เกิด (บางสิ่ง) [Lex2]
 • ทำให้ท้อ: ทำให้เลิกชอบ [Lex2]
 • ทำให้ท้อจากการทำงาน[Lex2]
 • กำจัด: ขจัด [Lex2]
 • หมดสติ (เช่น หลับ): ไม่รู้สึกตัว [Lex2]
 • ทำให้ท้อถอย[Lex2]
buy off
 • จ่ายเงินเพื่อชักจูงให้ทำหรือพูดบางอย่าง: จ่ายค่าปิดปาก [Lex2]
suborn
 • ติดสินบน: ให้สินบน [Lex2]
 • (ซะบอร์น\') vt. ให้สินบน,ตัดสินบน,ยุยงส่งเสริม,ชักนำให้เป็นพยานเท็จ. -subornation n. ###SW. subornative adj. suborner n. [Hope]
 • (vt) ส่งเสริม,รับสินบน,ยุยง,ติดสินบน [Nontri]
 • (v) // [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top