Search result for

gl

(206 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gl-, *gl*
English-Thai: Longdo Dictionary
glacier(n) ธารน้ำแข็ง
Image:
global governance(n) โลกาภิบาล
global planning(n) การวางแผนระดับสากล
globalization(n) โลกาภิวัตน์, R. localization
gloriosa lily(n) ดองดึง, ก้ามปู เป็น ดอกไม้สกุลลิลลี่(Liliaceae, Lily Family) มีหัวใด้ดิน มี 6 กลีบ ดอกอ่อนสีเขียว พอบานจะเป็นสีเหลืองปลายกลีบเป็นสีแดง และเมื่อใกล้โรยจะเป็นสีแดงเข้ม และจะกลายเป็นฝักในที่สุด มีเกษรเพศผู้และเมียแยกกัน ออกดอกช่วงฤดูฝน
Image:
glory lilyดองดึง หรือบางที่เรียกว่า ดอกก้ามปูนา มีชื่อวิยาศาสตร์ว่า Gloriosa superba (ชื่อวิทยาศาตร์ต้องเขียนด้วยตัวเอียงหรือขีดเส้นใต้เท่านั้น)
Image:
hyperpolyglot(n) ผู้ที่รู้ภาษาอย่างเชี่ยวชาญมากกว่า 6 ภาษาขึ้นไป, R. polyglot, multilingual
hyperglycaemia(n) ภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง
english(n., adj.) คนอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ
morning glory(n) ผักบุ้ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glad[ADJ] ดีใจ, See also: พอใจ, ปิติยินดี, สุขใจ, Syn. cheerful, elated, Ant. depressed
glam[ADJ] น่าดู (คำไม่เป็นทางการ), See also: น่ามอง, ซึ่งมีเสน่ห์, Syn. beautiful, exquisite, Ant. ugly
glee[N] ความปิติยินดี, See also: ความร่าเริง, ความเบิกบานใจ, Syn. joyfulness, Ant. gloom, sadness
glen[N] หุบเขา
glib[ADJ] คล่องแคล่ว, Syn. smooth, unctuous
glim[N] แหล่ง / สิ่งที่ให้แสง, See also: แสงไฟ, แสงเทียน
glob[N] หยดเล็กๆ
glow[N] แสงแวววาว, See also: ความเป็นประกาย, ความแวววาว, Syn. brightness, radiance
glow[VI] เปล่งแสง, See also: เรืองแสง, ส่องสว่าง
glow[VI] รู้สึกร้อนผ่าว, See also: หน้าแดง, Syn. blush, turn red, Ant. pale

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glabrate(เกล'เบรท) adj. เรียบ,ล้าน,ไม่มีผมหรือขน.
glace(เกลเซ') adj. เยือกแข็ง,คล้ายเกล็ดน้ำแข็ง,เกลี้ยงเกลา,ใส่น้ำตาล,แช่เย็น,vt. แช่เย็น
glacial(เกล'เชิล) adj. เกี่ยวกับธารน้ำแข็ง,เยือกแข็ง, Syn. cold,frigid,icy
glaciate(เกล'ซิเอท) vt. ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งหรือธารน้ำแข็ง
glacier(เกล'เชอะ) n ธารน้ำแข็ง., See also: glaciered adj.
glaciologyn. ธรณีวิทยาน้ำแข็งและธารน้ำแข็ง, See also: glaciological,glaciologic adj. glaciologist n.
glacis(เกล'ซิส) n. ที่เอียงลาดหน่อย ๆ
glad(แกลด) adj. ดีใจ,ยินดี,เบิกบานใจ. -vt,ทำให้ดีใจ., See also: gladly adv. gladness n.
glad ragsเครื่องแต่งตัวชิดทางการ,เครื่องแต่งตัวชุดราตรี
gladden(แกลด'เดิน) vt.,vi. ทำให้ดีใจ., See also: gladdener n., Syn. elate,cheer,please

English-Thai: Nontri Dictionary
glacial(adj) มีน้ำแข็งมาก,เหมือนน้ำแข็ง,เป็นเกล็ด,เย็น,แช่เย็น
glacier(n) แม่น้ำ,น้ำแข็ง,ธารน้ำแข็ง
glad(adj) น่ายินดี,ดีใจ,ปีติ,เบิกบาน,ชื่นชม
gladden(vt) ทำให้ยินดี,ทำให้ดีใจ,ทำให้ปลื้มปีติ
glade(n) ที่โล่งในป่า,บึง
gladiator(n) นักต่อสู้ในสมัยโรมัน
gladness(n) ความยินดี,ความดีใจ,ความปีติยินดี
gladsome(adj) น่ายินดี,ดีใจ,น่าปีติยินดี
glamor(n) ความงาม,เสน่ห์,ความเย้ายวนใจ,ความดึงดูดใจ
glamour(n) ความงาม,เสน่ห์,ความเย้ายวนใจ,ความดึงดูดใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
glabella; glabellumแสกหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
glabellum; glabellaแสกหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
glabrate; glabrescentเกือบเกลี้ยง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
glabrescent; glabrateเกือบเกลี้ยง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
glabrousเรียบเลี่ยน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
glabrousเกลี้ยง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
glacial deposit; glacial driftตะกอนธารน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
glacial drift; glacial depositตะกอนธารน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
glacial erosionการกร่อนโดยธารน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
glacial lakeทะเลสาบธารน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Glabellaบริเวณหว่างคิ้ว, [การแพทย์]
Glacierธารน้ำแข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Glacier breezeลมธารน้ำแข็ง หรือลมเฉลี่ยธารน้ำแข็ง [อุตุนิยมวิทยา]
Glacier windลมธารน้ำเข็ง [อุตุนิยมวิทยา]
Glaciersธารน้ำแข็ง [TU Subject Heading]
Gladiolusแกลดิโอลัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gladiolusแกลดิโอลัส [TU Subject Heading]
Glandต่อม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gland Bearing Areasบริเวณที่เป็นที่อยู่ของต่อม [การแพทย์]
Gland Cellsเซลล์ต่อม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
glass silkผ้าไหมแ้ก้ว
glasses fitted (vt ) ประกอบแว่น
GLBT[จีแอลบีที] (abbrev ) Gay Lesbian Bisexual and Transgendered, คนรักเพศเดียวกันที่เป็นชายรักชาย หญิงรักหญิง รักสองเพศ และข้ามเพศ
See also: S. LGBT,
glibพูดพล่อยๆ พูดไม่คืิด
Gliederfüßler {m} (n) เป็นสัตว์จำพวกแมลง มีกระดูกอยู่นอกลำตัว ลำตัวและขาสามารถแบ่งได้เป็นสามส่วน
See also: S. insect, A. spider, R. -
globalglobal
global positioning system (n ) GPS (global positioning system) จีพีเอส (ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก) เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลตำแหน่งโลก คือ จีพีเอส ที่ทำให้เราทราบค่าตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ของโลก โดยใช้อุปกรณ์รับสัญญาณคือ อุปกรณ์จีพีเอส ดาวเทียมกำหนดตำแหน่งบนโลก มีอยู่สามค่ายคือ 1. NAVSTAR เป็นของประเทศอเมริกา 2. GLONASS เป็นของประเทศรัสเซีย 3. GALILEO เป็นของยุโรป แต่ที่เราใช้สัญญาณในปัจจุบันด้วย จีพีเอสที่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดนั้นใช้ของ NAVSTAR แต่เรานิยมเรียกของค่ายนี้ว่า ดาวเทียมจีพีเอส
Glycosylationการปรับเปลี่ยนภายหลังการแปลซึ่งโมเลกุลของคาร์โบไฮเดรตหนึ่งหรือมากกว่าจะถูกเพิ่มไปยังโปรตีน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ah, gladiators!อาโจน! Sacramentum (2012)
Glenn!เกล็น! Killer Within (2012)
Glenn...เกล็น... Claimed (2014)
I'm so glad they did this alphabetically, 'cause now I get to see the look on your faceชั้นหล่ะดีใจจริงที่เค้าเรียงตามตัวอักษร เพราะตอนนี้ชั้นจะได้เห็นสีหน้าของเธอ New Haven Can Wait (2008)
You should be glad. Those guys were coming for you.แกควรจะดีใจนะ.ไอ้พวกนั้นมันต้องการแก New Haven Can Wait (2008)
That you came up to visit our glorious campus.ว่าคุณได้เข้าร่วมในมหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติของเรา New Haven Can Wait (2008)
These gloves come off and the nails come out.เมื่อถอดถุงมือ เล็บก็จะโผล่ออกมาเอง Chuck in Real Life (2008)
And I'm glad you changed your mind and decided to join us.และฉันก็ดีใจนะที่เธอเปลี่ยนใจมาร่วมงานกับพวกเรา Chuck in Real Life (2008)
I'm really glad you're nate's friend.ชั้นดีใจนะที่เธอไปเป็นเพื่อนกับเนท Chuck in Real Life (2008)
I'm really glad you're nate's friend.ฉันดีใจที่เธอเป็นเพื่อนของเนท Pret-a-Poor-J (2008)
I am so glad they sent you. come. you are going to love it.ฉันดีใจมากที่พวกเขาส่งคุณมา คุณจะรักมันแน่นอน Pret-a-Poor-J (2008)
Well, I'm gonna let you bask in your glory,เยี่ยม ฉันจะไปเอง และปล่อยให้คุณมีความสุขกับเกียรติยศของคุณ Pret-a-Poor-J (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
glPutting his trust in God and taking the bull by the horns, the Christian gladiator defeated many adversaries.
glI caught a glimpse of him in the crowd.
glI am glad that you have returned safe.
glShe glared at me with angry eyes.
glHe filled the glass with wine.
glHe glanced at her with no sign of recognition.
glHe drank a glass of red wine.
glThe international situation had become so tense, it would require proficient diplomats to handle it with kid gloves.
glMy aunt wears glasses when she reads the papers.
glThe sea was as smooth as glass.
glHe glanced at her.
glI am glad to hear that you have got well.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลกาภิวัตน์[N] globalization, Example: ทุกวันนี้มีการพูดถึงโลกาภิวัตน์กันอย่างกว้างขวาง, Thai definition: สังคมโลกในปัจจุบันที่มีการรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันเพิ่มมากขึ้น เพราะผลสืบเนื่องมาจากความก้าวหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสาร, Notes: (บาลี)
ตลาดโลก[N] world market, See also: global market, Example: ผลจากวิกฤตการณ์น้ำมันทำให้น้ำมันในตลาดโลกราคาสูงขึ้น, Thai definition: แหล่งซื้อขายทั่วโลก
มันวาว[V] glitter, See also: be glossy, be shiny, be glittery, Syn. แวววาว, Ant. หมอง, มัว, Example: ผ้าฟูยีเป็นผ้าไหมชนิดหนึ่งของทางภาคใต้ของไทยที่บางเบา มันวาว ดูหรูหรา แต่ราคาไม่แพง, Thai definition: ลักษณะที่ใสสว่าง
อิ่มเอิบ[V] glow with happiness, Syn. อิ่มอกอิ่มใจ, ปลาบปลื้ม, อิ่มใจ, Example: ชาวพุทธในประเทศไทยกำลังอิ่มเอิบดีใจที่พุทธศาสนาเผยแผ่สู่โลกตะวันตก
กาวใจ[N] glue, See also: gum, cement, adhesive, mucilage, Example: งานนี้ผมขอทำหน้าที่เป็นกาวใจในการแก้ปัญหาอีกครั้ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เป็นตัวเชื่อมให้ทั้งสองฝ่ายกลับมาคืนดีกัน, Notes: (สำนวน)
จีเอสเอ็ม[N] GSM, See also: Global system for Mobile, Syn. ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่จีเอสเอ็ม
ช่างกระจก[N] glassworker, See also: building glazier, glazier, decorative glass worker, Syn. ช่างทำกระจก
ฉายแวว[V] shine, See also: glitter, Example: ดวงตาของหญิงคนนั้นฉายแววปริวิตกเล็กน้อย
ชายตามอง[V] glance at, See also: cast a sidelong glance at, Syn. ชายตาดู, ชำเลืองมอง, Ant. จ้องมอง, Example: แม้หล่อนจะเดินกรีดกรายโฉบผ่านใคร ก็ไม่มีใครสนใจแม้แต่จะชายตามอง, Thai definition: มองด้วยหางตา
แว่น[N] glasses, See also: spectacles, Count unit: อัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่งดินเหนียว[n. exp.] (aeng dinnīo) FR: glaisière [f]
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at   FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep   FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
แอโรบิก[n.] (aērōbik) EN: aerobics ; aerobic exercise   FR: aérobic [m] (anglic.)
อาหารป่า[n. exp.] (āhān pā) EN: wild food ; jungle food   FR: gibier [m] ; spécialité culinaire de la forêt [f]
ไอศกรีม [n.] (aisakrīm) EN: ice cream   FR: glace [f]
ไอศกรีมวานิลลา [n. exp.] (aisakrīm wānillā) FR: glace à la vanille [f]
ไอติม[n.] (aitim) EN: ice cream   FR: glace [f]
อักขระ[n.] (akkhara) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script   FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GLO    G L OW1
GLEW    G L UW1
GLOD    G L AA1 D
GLAS    G L AE1 S
GLAD    G L AE1 D
GLEE    G L IY1
GLEN    G L EH1 N
GLOB    G L AA1 B
GLAB    G L AE1 B
GLIB    G L IH1 B

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Glen    (n) (g l e1 n)
glad    (j) (g l a1 d)
glee    (n) (g l ii1)
glen    (n) (g l e1 n)
glib    (j) (g l i1 b)
glow    (v) (g l ou1)
glue    (v) (g l uu1)
glum    (j) (g l uh1 m)
glut    (v) (g l uh1 t)
glade    (n) (g l ei1 d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
整体[zhěng tǐ, ㄓㄥˇ ㄊㄧˇ, / ] global; overall; as a whole; whole (thing, situation); entirety; integrated, #1,208 [Add to Longdo]
玻璃[bō li, ㄅㄛ ㄌㄧ˙, ] glass; nylon; plastic, #2,924 [Add to Longdo]
[jiāo, ㄐㄧㄠ, / ] glue; gum, #4,067 [Add to Longdo]
郁闷[yù mèn, ㄩˋ ㄇㄣˋ, / ] gloomy; depressed, #4,405 [Add to Longdo]
[yàn, ㄧㄢˋ, / ] glamorous, #4,965 [Add to Longdo]
[róng, ㄖㄨㄥˊ, / ] glory; honor; nutritive energy (in Chinese medicine); blood; surname Rong, #5,543 [Add to Longdo]
[bō, ㄅㄛ, ] glass, #6,274 [Add to Longdo]
全球化[quán qiú huà, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄏㄨㄚˋ, ] globalization, #8,339 [Add to Longdo]
手套[shǒu tào, ㄕㄡˇ ㄊㄠˋ, ] glove; mitten, #9,399 [Add to Longdo]
光滑[guāng hua, ㄍㄨㄤ ㄏㄨㄚ˙, ] glossy; sleek; smooth, #9,525 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Glas(n) |das, pl. Gläser| แก้วน้ำ
Glasbläserei(n) |die, pl. Glasbläsereien| แผนกหรือห้องเป่าแก้ว
Glasnudel(n) |die, pl. Glasnudeln| วุ้นเส้น
Glaubensfreiheit(n) |die| การมีอิสระในการเชื่อ หรือ นับถือศาสนา
gleich(adj) เหมือนกัน เช่น Ich habe die gleiche Tasche wie du. ฉันมีกระเป๋าเหมือนเธอเลยนะ
gleich(adv) ขณะนี้, เดี๋ยวนี้ เช่น Mein Vater holt mich gleich ab. พ่อของฉันมารับตอนนี้ล่ะ
gleichen(vi) |glich, hat geglichen| คล้ายคลึงกันมาก, เหมือนกัน เช่น Unser Produkt gleicht ihrem Mustet. สินค้าของเราเหมือนกันกับตัวอย่างของคุณเลยนะคะ
Gleichgewicht(n) |das, nur Sg.| ความสมดุล
Gleichung(n) |die, pl. Gleichungen| สมการ
gleichzeitig(adj adv) ในขณะเดียวกัน, ในเวลาเดียวกัน เช่น Er kann telefonieren und gleichzeitig auch lesen. เขาสามารถโทรศัพท์ในเวลาเดียวกันก็อ่านหนังสือไปด้วยได้, See also: S. zur gleichen Zeit

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
gleich (n )
gleich (n )
gleichzeitig (adj ) ในเวลาเดียวกัน/พร้อมๆ กัน
glühwein (n ) ไวน์ผสมเครื่องเทศ เป็นเครื่องดื่มที่ทำจากไวน์แดงอุ่นให้ร้อนผสมเครื่องเทศและผลไม้เช่นส้มฝานบาง เสิร์ฟร้อนหรืออุ่น นิยมดื่มกันระหว่างฤดูหนาวในหลายประเทศโดยเฉพาะในเยอรมนีและประเทศต่างๆ ในยุโรป (ข้อมูลจาก wikipedia.org)
Glut (n ) (Die) ถ่านที่คุอยู่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
glattglibby [Add to Longdo]
Gleit...floating [Add to Longdo]
gleichequal [Add to Longdo]
globale Beleuchtung {f}global illumination [Add to Longdo]
Glasnost {f}; sowjetische Politik der Öffnung [pol.]glasnost [Add to Longdo]
Gladiator {m} | Gladiatoren {pl}gladiator | gladiators [Add to Longdo]
Gladiole {f} | Gladiolen {pl}gladiolus | gladioluses [Add to Longdo]
Gläschen {n} (Getränk)little drink [Add to Longdo]
Gläubige {m,f}; Gläubiger | Gläubigen {pl}believer | believers [Add to Longdo]
Gläubigerin {f}; Gläubiger {m}creditor [Add to Longdo]
Gläubigervorrecht {n}absolute priority [Add to Longdo]
Glanz {m}brilliance; brilliancy [Add to Longdo]
Glanz {m}; Pracht {f}finery [Add to Longdo]
Glanz {m}glamor [Am.]; glamour [Br.] [Add to Longdo]
Glanz {m}; Funkeln {n}blaze [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
glace(n) |f| ไอศกรีม เช่น glace au chocolat ไอศกรีมรสช็อกโกแลต
faire du patin à glace(vt) เล่นสเก็ตน้ำแข็ง
Angleterre(n) |f| ประเทศอังกฤษ, See also: Related: anglais
anglais(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ

Japanese-English: EDICT Dictionary
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]
踠き(oK)[もがき, mogaki] (n) (uk) struggle; writhing; wriggling; floundering [Add to Longdo]
[たかべ;タカベ, takabe ; takabe] (n) (uk) Labracoglossa argentiventris (species of knifefish) [Add to Longdo]
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
B専;ビー専[ビーせん, bi-sen] (n) (sl) (See ブス専) attraction to ugly people [Add to Longdo]
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]
SNP[スニップ, sunippu] (n) single nucleotide polymorphism; SNP [Add to Longdo]
TOEFL[トーフル;トフル;トッフル, to-furu ; tofuru ; toffuru] (n) Test of English as a Foreign Language; TOEFL [Add to Longdo]
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
あくの強い;灰汁の強い[あくのつよい, akunotsuyoi] (adj-i) (1) (See あくが強い) harsh tasting; strongly alkaline tasting; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ちらつき防止フィルタ[ちらつききぼうフィルタ, chiratsukikibou firuta] glare filter [Add to Longdo]
グリッチ[ぐりっち, guricchi] glitch [Add to Longdo]
グリフ[ぐりふ, gurifu] glyph [Add to Longdo]
グリフ形状[ぐりふけいじょう, gurifukeijou] glyph shape [Add to Longdo]
グリフ座標系[ぐりふざひょうけい, gurifuzahyoukei] glyph coordinate system [Add to Longdo]
グリフ手続き[ぐりふてつづき, gurifutetsuduki] glyph procedure [Add to Longdo]
グリフ手続きインタプリタ[ぐりふてつづきいんたぷりた, gurifutetsudukiintapurita] glyph procedure interpreter [Add to Longdo]
グリフ集合[ぐりふしゅうごう, gurifushuugou] glyph collection [Add to Longdo]
グリフ像[ぐりふぞう, gurifuzou] glyph image [Add to Longdo]
グリフ配置量[ぐりふはいちりょう, gurifuhaichiryou] glyph metrics [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一斉[いっせい, issei] gleichzeitig, auf_einmal, einstimmig [Add to Longdo]
二番線[にばんせん, nibansen] Gleis Nr.2 [Add to Longdo]
佳人薄命[かじんはくめい, kajinhakumei] Glueck_und_Schoenheit_vertragen sich_selten) [Add to Longdo]
[しん, shin] GLAUBE, VERTRAUEN [Add to Longdo]
[しん, shin] Glaube, Vertrauen [Add to Longdo]
信仰[しんこう, shinkou] Glaube, religioese_Ueberzeugung [Add to Longdo]
信念[しんねん, shinnen] Glaube, Ueberzeugung [Add to Longdo]
信条[しんじょう, shinjou] Glaube, Ueberzeugung, Glaubenssatz [Add to Longdo]
信者[しんじゃ, shinja] Glaeubiger [Add to Longdo]
債権者[さいけんしゃ, saikensha] Glaeubiger [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top