ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

geschichtet

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geschichtet-, *geschichtet*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geschichtetstratified [Add to Longdo]
geschichtet; häufte anpiled [Add to Longdo]
anschichten; anhäufen | anschichtend; anhäufend | angeschichtet; angehäuftto pile up | piling up | piled up [Add to Longdo]
umgruppieren; umschichten | umgruppierend; umschichtend | umgruppiert; umgeschichtet | gruppiert um | gruppierte umto regroup | regrouping | regrouped | regroups | regrouped [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shelving.Geschichtet. Ice Station Zebra (1968)
The townspeople have started to pile kindling at the base of three lampposts in the village square.Die Bürger haben am Fuß von drei Laternenpfählen Holz aufgeschichtet. Spirit Folk (2000)
It looks like federal housing. Concrete, glass, egg crates.Sozialwohnungen, horizontal geschichtet. Minority Report (2002)
The bodies...the bones were moved, one by one... and stacked... stacked...Die Gebeine wurden damals sämtlich hierher gebracht. Und aufgeschichtet. Eben hier. Paris (2008)
Have you ever done a 2-Layered, continuous suture For an anastomosis?Haben Sie je eine zweigeschichtete, fortlaufende Naht bei einer Anastomose gemacht? Holidaze (2009)
The containers are moved periodically to keep them from freezing.Die Behälter werden automatisch umgeschichtet, damit sie nicht festfrieren. Cargo (2009)
Is it layered?- Ist es geschichtet? Episode #1.5 (2011)
What science has now shown is that regardless of material wealth the stress of simply living in a stratified society leads to a vast spectrum of public health problems and the greater the inequality, the worse they become.Die Wissenschaft hat nun gezeigt, dass ungeachtet des materiellen Wohlstands einfach schon der Stress in einer geschichteten Gesellschaft zu leben zu einem breiten Spektrum an Gesundheitsproblemen führt. Und diese werden schlimmer, je größer die Ungleichheiten sind. Zeitgeist: Moving Forward (2011)
But we come in the morning and we find these piles of dirt from the night.Und morgens finden wir diese Erdhaufen, die nachts aufgeschichtet wurden. Swallow (2011)
God is my shepherd.Ich werde mich erheben mit Höllenkraft aus dem aufgeschichteten Brennholz. Hellbenders (2012)
Chocolate mousse should not be layered - with ground beef.Schokoladen-Mousse sollte nicht mit Fleisch geschichtet werden. Girls Gone Dead (2012)
10, 000 bold Scots, two and twenty knights, balked in their own blood, did Sir Walter see.10.000 mutge Schotten, 2 Ritter im eignen Blut geschichtet, sah Sir Walter. Henry IV, Part 1 (2012)
Music. If music be the kibble of love, play on. Who said that?Unser organischer, regionaler Heirloom-Bloomsdale-Savoy-Spinat, eingewickelt und geschichtet in Lagen aus handgemachter Pastablätter aus reinem Weizengries, eingelegt in sizilianischer Ricotta aus Ragusa, und ergänzt mit der Essenz der San-Marzano-Tomaten, gepflückt in voller Reife und heute Morgen eingeflogen aus dem Valle del Sarno. Beverly Hills Chihuahua 3: Viva La Fiesta! (2012)
The Inuit put layers of moss tucked inside sealskin.Die Inuit haben früher geschichtetes Moos in Robbenhaut gelegt. Brian's Song (2015)
The funds have been reallocated as requested.Die Gelder wurden umgeschichtet, wie gewünscht. Stick (2015)
I have to get back for my history test.Ich muss zurück wegen meines Geschichtetests. I Wear the Face (2016)
Walls are laid with rough, unshaped stones and filled up with brickearth as a wet binding agent.Aus unbehauenen Steinen werden Mauern geschichtet und als Bindemittel feuchter Lehm aufgeschüttet. Geheimnis Tibet (1943)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  geschichtet /gəʃiçtət/
   piled; stratified

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top