ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gem��tlich* a [...] em��tlichsten

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gem��tlich* a [...] em��tlichsten-, *gem��tlich* a [...] em��tlichsten*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
原案[げんあん, gen'an] (n) แผนแม่บท
現役[げんえき, gen'eki] ประจำการ
原価[げんか, genka] (vt ) ราคาเดิม 、ราตาต้นทุน
減価償却費[げんかしょうきゃくひ, genkashoukyakuhi] ค่าเสื่อมราคาและค่าสึกหรอ
現金流動[げんきんりゅうどう, genkinryuudou] (n) กระแสเงินสด
現行[げんこう, genkou] (n) การกระทำหรือใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
原稿[げんこう, genkou] draft
原紙[げんし, genshi] (n) ต้นฉบับ พิมพ์เขียว
現実感[げんじつかん, genjitsukan] (n ) สัจจรส, รสแห่งความจริง, ความรู้สึกว่าเป็นเรื่องจริง
減衰力[げんすいりょく, gensuiryoku] (n) Damping force
厳選[げんせん, gensen] (n ) การเลือกอย่าพิถีพิถ้น
源泉所得税[げんせんしょとくぜい, gensenshotokuzei] ภาษี ณ ที่จ่าย
源泉所得税[げんせんしょとくぜい, gensenshotokuzei] (n ) witholding tax หรือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
元素[げんそ, genso] (n ) ธาตุ (เคม๊) , See also: R. element
現像[げんぞう, genzou] พัฒนา
現代自[げんだいじ, gendaiji] (n ) ฮุนได
現地スタッフ[げんちすたっふ, genchisutaffu] พนักงานท้องถิ่น
現地駐在員[げんちちゅうざいいん, genchichuuzaiin] (n) ผู้มาประจำการในประเทศ
原低[げんてい, gentei] ลดลง,ลดต่ำลง
限度[げんど, gendo] (n) ข้อจำกัด
玄米[げんまい,genmai, genmai ,genmai] (n ) ข้าวกล้อง
言論[げんろん, genron] (n ) [N] การสนทนา, See also: การปรึกษาหารือ, การอภิปราย, การประชุม, การแลกเปลี่ยนความเห็น, การอภิปราย, Syn. consulation, argument, conference, seminar
言論[げんろん, genron] (n ) [N] การสนทนา, See also: การปรึกษาหารือ, การอภิปราย, การประชุม, การแลกเปลี่ยนความเห็น, การอภิปราย, Syn. consulation, argument, conference, seminar

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top