Search result for

gamins

(92 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gamins-, *gamins*, gamin
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gamins มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gamins*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gamin[N] เด็กเร่ร่อน, See also: เด็กจรจัด, Syn. ragamuffin
gamine[N] เด็กหญิงที่ชอบเล่นซุกซนแบบเด็กชาย, See also: หญิงจรจัด, หญิงเร่ร่อน, Syn. goblin, urchin
gamine[ADJ] (เด็กหญิง) ซึ่งเล่นซุกซนแบบเด็กชาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gaminn. เด็กจรจัด. เด็กที่ถูกทอดทิ้งให้เป็นเด็กจรจัดตามถนน
gaminen. เด็กหญิงที่ซุกซนคล้ายเด็กผู้ชาย,เด็กหญิงจรจัด, Syn. tomboy,hoyden
gaming(เก'มิง) n. การเล่นการพนัน. adj. เกี่ยวกับการพนัน, Syn. gambling

English-Thai: Nontri Dictionary
gamin(n) เด็กกลางถนน,เด็กจรจัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gambling; gamingการพนัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gaming; gamblingการพนัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gaming contractสัญญาการพนัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gaming machineเครื่องกลการพนัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I just found this new gaming site. It's called RIPLEY.ฉันเจอเกมส์ในเวป ชื่อ ริปลี่ WarGames: The Dead Code (2008)
Gaming scenarios detected.** ตรวจพบ ฉากเกมส์ ** WarGames: The Dead Code (2008)
Responding to intrusion. Gaming protocol alert.** ตอบสนองผู้บุกรุก ** ** เตือน การเชื่อมต่อเกมส์ ** WarGames: The Dead Code (2008)
Gaming protocol alert.** เตือน การเชื่อมต่อเกมส์ ** WarGames: The Dead Code (2008)
Gaming systems overload alert.** เตือน ระบบเกมส์ทำงานเกินกำลัง ** WarGames: The Dead Code (2008)
It was made clear you were never again welcome in any nevada gaming establishment.มันควรกระจ่าง คุณจะไม่ได้รับการต้อนรับอีก ไม่ว่าในคาสินโนไหนๆในเนวาด้า Five the Hard Way (2008)
One that would take gaming into new heights of thrilling excess... and controversy.ที่ทำให้ผู้เล่น ได้รับความตื่นเต้น ลุ้นระทึก Nจนเกินขีดสูงสุด.. และมันเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ Gamer (2009)
But control is strictly localized with the parameters of our gaming environment.แต่การควบคุมจะทำได้ แค่เฉพาะในเขต Nที่มีการจัดฉากของเกมเท่านั้น.. Gamer (2009)
His player, gaming mega star, Simon Silverton, could not be reached for comment.เกมเมอร์ไฟแรง ผู้ควบคุมเกเบิ้ล.. Nไซม่อน ซิลเวอร์ตัน เรายังติดต่อเค้าไม่ได้ในขณะนี้ Gamer (2009)
You're gaming me?คุณหลอกแกล้งผม Duplicity (2009)
Father gamino actually stopped his sermon,คุณพ่อกามิโน หยุดเทศน์กลางคัน Demonology (2009)
And then suddenly father gamino went back to his sermon.แล้วหลังจากนั้น คุณพ่อกามิโน่ก็กลับไปเทศน์ต่อ Demonology (2009)
Uh, online gaming?เออ เกมออนไลน์มั้ง Chuck Versus the Suburbs (2009)
We're getting the R7 gaming laptop first?เราได้เครื่องแล็ปท็อป R7 มาก่อนงั้นเหรอ? Chuck Versus the Predator (2009)
I like the fighting and winning part, not the gaming part.ไม่ใด้ชอบเล่นเกม Summer Wars (2009)
We've been gaming for 30 years! Don't underestimate us!พวกเราเล่นเกมมา 30 ปีแล้วนะ อย่ามาดูถูกกัน Summer Wars (2009)
Interactive, high-Def 3-D gaming.โต้ตอบ,เกมส์ 3-D ที่มีความละเอียดสูง The Grandfather: Part II (2009)
Zuse has been around since the earliest days of the gaming grid.ซุสอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ยุคบุกเบิก TRON: Legacy (2010)
Are you mixing gaming with whiskey?เล่นเกมแกล้มเหล้าเหรอ? Chuck Versus the Other Guy (2010)
For internet and gaming companies since he graduated.ให้บริษัทอินเตอร์เน็ทและเกมส์ ตั้งแต่จบมหาวิทยาลัย Protect Them from the Truth (2010)
She's all that's left of my gaming empire.นางเป็นตัวเดียวที่เหลืออยู่ ในฝูงของข้า Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
I'm going to the gaming tables.ผมไปเล่นเกมส์ที่โต๊ะนะ Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Until then, night owls, keep gaming.จนกว่าจะถึงเวลานั้น นกฮูกทั้งหลาย เล่นเกมต่อไป One Day (2011)
I was gonna say gamine.ฉันกะจะเรียกว่าสาวแกร่ง One Day (2011)
I know a fun gaming lounge.ผมรู้จักร้านเกมส์แสนสนุก Nature of the Beast (2011)
It's a gaming laptop. It's really fast.เครื่องนี้ไว้เล่นเกมส์ มันเร็วมากน่ะ Safety Not Guaranteed (2012)
Now she's trolling gaming tables in Atlantic City.ตอนนี้เธอกำลังหาลูกค้า ที่โต๊ะพนันในแอตแลนติกซิตี้ Snake Eyes (2012)
Not just a game, the next generation of gaming.ไม่ใช่แค่ เกมส์ มันเป็นยุดใหม่ ของเกมส์ เลยทีเดียว Playtime (2012)
He was the CEO of a rival gaming company.เขาเป็น CEO ของ บริษัท เกมส์ Playtime (2012)
That we were part of an online gaming community that battles mythical creatures.บอกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในพวกเกมออนไลน์ ที่ต่อสู้กับสัตว์ในตำนาน Restraint (2012)
I am part of an online gaming community that battles mythical creatures.ฉันเป็นส่วนหนึ่งของพวกเกมออนไลน์ที่ต่อสู้กับสัตว์ Restraint (2012)
This looks like a multi-player gaming interface.นี่ดูเหมือนเกมที่เล่นแบบ Multi-Player Digital Estate Planning (2012)
Well, based on the unsubs' behavior at this point, we believe they suffer from an extreme gaming addiction.ดูจากพฤติกรรมของอันซับจนถึงตอนนี้ เราเชื่อว่าพวกเขาติดเกมอย่างหนัก The Wheels on the Bus... (2012)
Garcia, if they're capable of this type of violence in real life, do you think we'd see some sort of evidence of it in their gaming history?การ์เซีย ถ้าพวกเขาสามารถทำเรื่องรุนแรง ในชีวิตจริงได้ขนาดนี้ คุณคิดว่าเราจะพบหลักฐาน ในประวัติผู้เล่นได้บ้างรึเปล่า The Wheels on the Bus... (2012)
Yeah, he's talking about the universal online gaming code of conduct.เขากำลังพูดถึงระบบป้องกัน การเล่นเกมแบบออนไลน์ The Wheels on the Bus... (2012)
If you get killed off playing hell mod, your entire gaming profile is deleted.ถ้าคุณถูกฆ่าระหว่างเล่นเฮลม็อด โปรไฟล์ในเกมคุณจะโดนลบทิ้ง The Wheels on the Bus... (2012)
Do I look to be in a gaming mood?ข้าดูเหมือนคนมีอารมณ์ขันรึไง? The Avengers (2012)
Some gaming tables, some play money for people to have a good time.เราใช้เงินสำรอง เกมต่างๆบนโต็ะไว้ให้คนมาสนุกกัน American Hustle (2013)
Well, if you want to get the gaming license and keep it, we have to make our principal investor here, the sheik, an American citizen.ถ้าคุณอยากได้ใบอนุญาต อยากทำต่อ เราต้องมีผู้ลงทุนรายใหญ่ที่นี่ มีชีค พลเมืองอเมริกัน American Hustle (2013)
Four years ago, the big Nevada casinos thought of online gaming as the competition.สี่ป ที่ผ่านมาคาสิโนเนวาดาใหญ ความคิดของการเล่นเกมออนไลน ขณะที่การแข่งขัน. Runner Runner (2013)
My official title is "Affiliate for Online Gaming."ชื่ออย่างเป็นทางการของฉันคือ พันธมิตรสำหรับการเล่นเกมออนไลน์. Runner Runner (2013)
There are hundreds of affiliates already down here for the gaming convention.มีหลายร้อย บริษัท ในเครืออยู่แล้ว ลงมาที่นี่สำหรับ การประชุมการเล่นเกม. Runner Runner (2013)
But they go on and on about how the gringos and their online gaming money attracts undesirables, breeds prostitution, even drugs.แต่พวกเขาไปบนและบน เกี่ยวกับวิธีการ Gringos และ เงินเล่นเกมออนไลน์ของพวกเขา ดึงดูด undesirables สายพันธ โสเภณียาเสพติดแม้. Runner Runner (2013)
Well, as a gaming professional, that's exactly the type of customer I want in the world.ด ในขณะที่การเล่นเกมมืออาชีพ ที่ตรงกับชนิดของ ลูกค้าที่ฉันต้องการในโลก. Runner Runner (2013)
He's the gaming commissioner, which makes him Caesar in this country.เขาเป็นผู้บัญชาการการเล่นเกมซึ่ง ทำให้เขาซีซาร์ในประเทศนี้. Runner Runner (2013)
I've done my fair share of gaming, since my life consists mostly of myself and my cat.ผมเล่นเกมได้แค่ระดับเด็กๆ ชีวิตผมส่วนใหญ่ก็มีแต่ตัวเอง กับแมวของผม Nameless (2013)
Gaming is simply the proudest thing in my life.การเล่นเกมนั้นคือสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของผม Free to Play (2014)
10 years ago, competitive gaming wasn't even really a thing.เมื่อ 10 ปีที่แล้ว การแข่งขันเกมยังไม่แม้แต่จะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเลย Free to Play (2014)
And that opened up competitive gaming to a whole new landscape.และนั่นได้เปิดให้การแข่งขันเกม ก้าวไปสู่โลกทัศน์ใหม่ Free to Play (2014)
Gaming fulfills my competitive need.การเล่นเกมช่วยเติมเต็มความกระหายในการแข่งขันของผม Free to Play (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็ก[n.] (dek) EN: child ; infant ; baby ; kid (inf.) ; youngster ; boy ; girl   FR: enfant [m, f] ; bébé [m] ; gamin [m] ; gamine [f] ; garçon [m] ; garçonnet [m] ; fille [f] ; fillette [f] ; petit [m] ; petite [f] ; moutard [m] (fam.) ; gosse (fam.) [m] ; môme [m] ; lardon [m] (fam.) ; loupiot [m] (fam.) ; loupiote [f] (fam.) ; bambin [
เด็กหญิง ; ด.ญ[n.] (dekying) EN: girl ; young girl ; teenager   FR: fille [f] ; fillette [[f] ; adolescente [f] ; gamine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GAMING    G EY1 M IH0 NG
GAMINO    G AA0 M IY1 N OW0
GAMING'S    G EY1 M IH0 NG Z
BERGAMINI    B ER0 G AA0 M IY1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gaming    (v) (g ei1 m i ng)
gaming-house    (n) - (g ei1 m i ng - h au s)
gaming-rooms    (n) - (g ei1 m i ng - r uu m z)
gaming-table    (n) - (g ei1 m i ng - t ei b l)
gaming-houses    (n) - (g ei1 m i ng - h au z i z)
gaming-tables    (n) - (g ei1 m i ng - t ei b l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mut {m}gaminess [Add to Longdo]
Spielautomat {m}gaming machine [Add to Longdo]
Spielsaal {m}; Spielsalon {m}gambling room; gaming room [Add to Longdo]
Spielstein {m}gaming piece [Add to Longdo]
um Geld spielendgaming [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オキナメクラ[, okinamekura] (n) Myxine paucidens (species of hagfish from the Sagaminada Sea in Japan) [Add to Longdo]
ゲーム機[ゲームき, ge-mu ki] (n) console; game console; game machine; gaming machine [Add to Longdo]
コリントの信徒への手紙二[コリントのしんとへのてがみに, korinto noshintohenotegamini] (n) Second Epistle to the Corinthians (book of the Bible) [Add to Longdo]
テサロニケの信徒への手紙二[テサロニケのしんとへのてがみに, tesaronike noshintohenotegamini] (n) Second Epistle to the Thessalonians (book of the Bible) [Add to Longdo]
テモテへの手紙二[テモテへのてがみに, temote henotegamini] (n) Second Epistle to Timothy (book of the Bible) [Add to Longdo]
ベルガミン[, berugamin] (n) pergamin (transparent, parchment-like paper) [Add to Longdo]
ペトロの手紙二[ペトロのてがみに, petoro notegamini] (n) Second Epistle of Peter (book of the Bible) [Add to Longdo]
ヨハネの手紙二[ヨハネのてがみに, yohane notegamini] (n) Second Epistle of John (book of the Bible) [Add to Longdo]
鏡に映る[かがみにうつる, kagaminiutsuru] (exp,v5r) to be reflected in a mirror [Add to Longdo]
鏡の間;鏡ノ間[かがみのま, kagaminoma] (n) (1) room behind the curtain of a noh stage, where the actors prepare; greenroom (noh); mirror room; (2) hall of mirrors (at Versailles) [Add to Longdo]
剣ヶ峰;剣ケ峰;剣が峰[けんがみね, kengamine] (n) (1) rim of a volcano, esp. Mt. Fuji; (2) ring used in sumo; (3) dire or risky situation with no room for error; sink-or-swim position [Add to Longdo]
賭博場[とばくじょう, tobakujou] (n) gambling house; gaming room; gambling den [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
博弈[bó yì, ㄅㄛˊ ㄧˋ, ] to play games (such as Chinese chess); to gamble; gaming, #11,273 [Add to Longdo]
游戏设备[yóu xì shè bèi, ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, / ] gaming device; controller (computer; console) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top