ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gaiety

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gaiety-, *gaiety*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gaiety(n) ความสนุกสนาน, See also: ความสำราญใจ, ความรื่นเริง, Syn. gayness, cheerfulness, glee, Ant. glom, sadness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gaiety(เก'อิที) n. ความเบิกบานใจ, ความร่าเริง, ความหรูหรา, gaieties งานรื่นเริง, งานรื่นเริงเฉลิมฉลอง., Syn. gayety, joy

English-Thai: Nontri Dictionary
gaiety(n) ความงาม, ความเบิกบาน, ความรื่นเริง, ความสนุกสนาน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gaietyHealth and gaiety foster beauty.
gaietyHer charm is compounded by her gaiety and kindness.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gaiety (n) gˈɛɪətiː (g ei1 @ t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欢乐[huān lè, ㄏㄨㄢ ㄌㄜˋ, / ] gaiety; gladness; glee; merriment; pleasure; happy; joyous; gay, #3,536 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 gaiety \gai"e*ty\ (g[=a]"[-e]*t[y^]), n.
   Same as {Gayety}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gayety \Gay"e*ty\, n.; pl. {Gayeties}. [Written also {gaiety}.]
   [F. gaiet['e]. See {Gay}, a.]
   1. The state of being gay; merriment; mirth; acts or
    entertainments prompted by, or inspiring, merry delight;
    -- used often in the plural; as, the gayeties of the
    season.
    [1913 Webster]
 
   2. Finery; show; as, the gayety of dress.
 
   Syn: Liveliness; mirth; animation; vivacity; glee;
     blithesomeness; sprightliness; jollity. See
     {Liveliness}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gaiety
   n 1: a gay feeling [syn: {gaiety}, {merriment}]
   2: a festive merry feeling [syn: {gaiety}, {playfulness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top