ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gäl

   
130 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gäl-, *gäl*
English-Thai: Longdo Dictionary
galaxy(n) ดาราจักร
illegally(n) (คนที่อยู่) อย่างไม่ถูกต้อง, โดยไม่มีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gal[N] ผู้หญิง (คำสแลง), See also: เด็กหญิง, Syn. woman, girl
gal[ABBR] แกลลอน, Syn. gallon
gala[N] งานรื่นเริง, See also: งานกาลา, Syn. affair, function
gale[N] ลมแรง, See also: พายุ, Syn. wind, draft, blast, Ant. breeze, light gust
gale[N] การระเบิดออกด้วยเสียงอันดัง
gall[N] ความกล้า, Syn. audacity, brass, arrogance
gall[N] ประสบการณ์ที่ขื่นขม, See also: สิ่งที่ขมขื่น, Syn. bitterness, rancor
gall[N] พฤติกรรมที่หยาบคาย, See also: ความไม่สุภาพ, Syn. impertinence, Ant. respect, politeness
gall[VT] ทำให้โกรธมาก, See also: ทำให้เคืองมาก, กวนโมโห
galaxy[N] กลุ่มดาวกาแล็กซี, Syn. cosmic system, star cluster

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gala(เก'ละ) adj. รื่นเริง,สนุกสนาน,หรูหรา. n. การเฉลิมฉลอง,วันเทศกาล,การบันเทิงพิเศษ,งานรื่นเริง,เสื้อผ้าหรูหรา, Syn. party,feast
galact-Pref. มีความหมายว่า" นม"
galactagogue(กะแลค'ทะกอก) adj. ซึ่งเพิ่มหรือกระตุ้นการคัดหลั่งน้ำนม ขับน้ำนม,n. ยาขับน้ำนม
galactic(กะแลค'ทิค) adj. เกี่ยวกับกาแล๊กซี่,เกี่ยวกับทางช้างเผือก,เร่งน้ำนม,ขับน้ำนม
galactorrheaน้ำนมไหลมากผิดปกติ
galactose(กะแลค'โทส) n. น้ำตาลที่เป็นmonosaccharide ชนิดหนึ่ง
galantine(แกล'ลันทีน) n. เนื้อแช่เย็น,ม้วนเนื้อแช่เย็น, Syn. congeal
galaxy(แกล'ลัคซี) n. กาแล็กซี,หมู่ใหญ่มากของดวงดาว,ทางช้างเผือก
gale(เกล) n. ลมแรง,ลมที่มีความเร็ว32-63ไมล์ต่อชั่วโมง,การปะทุออกด้วยเสียงที่ดัง
galea(เก'เลีย) n. กลีบครอบ,ผ้าพันแผลสำหรับศีรษะ, See also: galeate, galeated adj. -pl. galeae

English-Thai: Nontri Dictionary
gala(adj) เกี่ยวกับการฉลอง,เกี่ยวกับงานรื่นเริง,สนุกสนาน,รื่นเริง
gala(n) การฉลอง,งานรื่นเริง,วันเทศกาล
galaxy(n) กลุ่มดาว,ทางช้างเผือก,หมู่คนแต่งกายงดงาม
gale(n) พายุ,ลมพายุ
gall(n) ความขุ่นแค้น,ความขมขื่น,น้ำดี
gallant(adj) กล้าหาญ,สง่างาม,เอาใจหญิง,สุภาพ,เจ้าชู้,ชอบช่วยเหลือ
gallantry(n) ความกล้าหาญ,ความสง่างาม,การเอาใจหญิง,ความเจ้าชู้
galleon(n) เรือใบใหญ่
gallery(n) เฉลียง,ระเบียง,ดาดฟ้า,วิหารราย,ที่ประกวดภาพ,ห้องแสดงภาพ
galley(n) เรือแจวโบราณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
galactagogue; galactogogue; lactagogueยาขับน้ำนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
galactogogue; galactagogue; lactagogueยาขับน้ำนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
galactorrhea; galactorrhoeaอาการน้ำนมไหล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
galactorrhoea; galactorrheaอาการน้ำนมไหล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gale๑. การชำระค่าเช่า๒. การชำระค่าภาษีอากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
galeaกลีบรูปหมวก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
galeate-รูปหมวก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
galenaกาลีนา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
galenicals; galenicsยาปรุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
galenics; galenicalsยาปรุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Galactansกาแลคแตน [การแพทย์]
Galactogenกาแลคโตเจ้น [การแพทย์]
Galactopoiesisน้ำนมเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา [การแพทย์]
Galactorrheaน้ำนมไหลผิดปกติ, มีน้ำนมไหล, น้ำนมไหล, การหลั่งน้ำนมผิดปกติ [การแพทย์]
Galactorrhea Amenorrhea Syndromeกลุ่มอาการน้ำนมไหลและประจำเดือนหยุด [การแพทย์]
Galactorrhoeaน้ำนมไหล [การแพทย์]
galactoseกาแลกโทส, น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว สูตรเคมีเหมือนน้ำตาลกลูโคส คือ C6H12O6  แต่สูตรโครงสร้างของโมเลกุลต่างกัน น้ำตาลชนิดนี้ได้จากการสลายตัวด้วยน้ำของวุ้นอะการ์หรือน้ำตาลแลกโทส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Galactoseกาแลกโตส, สาร, กาแลคโทส, โมเลกุลของน้ำตาล, กาแล็คโตส, กาแลคโตส, แกแลกโตส [การแพทย์]
Galactosemiaกาแลกโตซีเมีย, โรค, กาแลคโตซีเมีย, กาแลคโตสในโลหิตสูง, กาแลกโตสในเลือด [การแพทย์]
Galactosidasesกาแลกโตซิเดส, เอนไซม์; กาแลคโตซิเดส [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
galavantเจ้าชู้
See also: S. flirt,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สังกะสี[N] galvanized iron, See also: corrugated iron, Syn. หลังคาสังกะสี, Example: เสียงแกรกกรากอยู่บนหลังคาก็คงเป็นลมพัดใบไม้ระสังกะสี, Thai definition: เหล็กชุบสังกะสีเป็นแผ่นบางหรือทำเป็นลูกฟูก ใช้มุงหลังคาเป็นต้น
ข่า[N] galangal, See also: ต้นข่า, Example: ที่บ้านเราปลูกข่าไว้กินเองไม่ต้องเสียเงินซื้อ, Count unit: ต้น, หัว, แง่ง, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Languas galanga (Swartz) Stuntz ในวงศ์ Zingiberaceae มีเหง้า ลำต้นเป็นกอ สูง 1-3 เมตร ดอกขาว ออกเป็นช่อปลายลำต้น เหง้ามีกลิ่นฉุน ใช้ปรุงอาหารและทำยาได้
ฮึกหาญ[ADJ] brave, See also: gallant, valiant, Example: เขาเป็นคนฮึกหาญกล้าทำในสิ่งที่เสี่ยงอันตราย, Thai definition: กล้าด้วยความคะนอง
ตะแลงแกง[N] gallows, See also: scaffold, gibbet, place where prisoners are executed, place for the execution of criminals, Syn. ลานประหาร, แดนประหาร, Example: นักโทษเดินเข้าสู่ตะแลงแกงอย่างทระนง, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่สำหรับฆ่านักโทษ
ถุงน้ำดี[N] gall bladder, Syn. พระปิตตะ, Example: ผู้หญิงอ้วนจะมีอัตราการตายด้วยโรคมะเร็งที่ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี เต้านม รังไข่และมดลูกสูงกว่าผู้หญิงผอม, Thai definition: อวัยวะที่เก็บน้ำดี อยู่ใต้ตับ
เจ้าชู้[ADJ] gallant, See also: licentious, Example: เขาเป็นผู้ชายเจ้าชู้คนหนึ่งที่มีรักต่อหญิงได้หลายคน, Thai definition: ใฝ่ในการชู้สาว
ปฐมทัศน์[N] premiere, See also: gala premier, Syn. รอบแรก, รอบปฐมฤกษ์, Example: ฉันไปดูภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์มาเมื่อคืนนี้, Thai definition: การแสดงครั้งแรก
กาแล็กซี[N] galaxy, Example: ในจักรวาลนี้มีกาแล็กซีอยู่หลายกาแล็กซี, Count unit: กาแล็กซี, Thai definition: ระบบขนาดใหญ่ของดาวฤกษ์ ประกอบด้วยกลุ่มดาวฤกษ์ เนบิวลา และเทห์ฟากฟ้าอื่นๆ กาแล็กซีมากกว่า 1,000 ล้านกาแล็กซีรวมกันเป็น เอกภพ, ทางช้างเผือก ถือเป็นกาแล็กซีหนึ่ง, Notes: (อังกฤษ)
กาแล็กโทส[N] galactose, Thai definition: น้ำตาลชนิดหนึ่งประเภทโมโนแซ็กคาไรด์ ชนิดแอลโดเฮ็กโซส ลักษณะเป็นของแข็งสีขาว มีรสหวานน้อยกว่าน้ำตาลทราย หลอมละลายที่ 165 ํ-168 ํ ซ. โมเลกุลของกาแล็กโทสเชื่อมโยงกับโมเลกุลของกลูโคสเป็นโมเลกุลของแล็กโทสซึ่งมีในน้ำนม, Notes: (อังกฤษ)
การควบ[N] gallop, Example: การควบม้าอย่างเลินเล่ออาจตกม้าได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่าวเบงกอล[n. prop.] (Āo Bengkøn) EN: Bay of Bengal   FR: Golfe du Bengale [m]
อสมการ[n.] (asamakān) EN: inequality   FR: inégalité [f]
อรรถคดี[n.] (atthakhadī) EN: lawsuit ; case ; legal action ; legal case ; legal proceedings ; litigation   
บังกะโล [n.] (bangkalō) EN: bungalow ; cottage   FR: bungalow [m] ; cottage [m]
บรรลุนิติภาวะ[v.] (banlunitiphāwa) EN: become one's legal age ; reach the one's majority ; become sui juris   FR: acquérir la majorité
เบียดกรอ[v.] (bīetkrø) EN: be cheeseparing ; be frugal ; be stingy   FR: vivre chichement
เบียดกรอ[adv.] (bīetkrø) EN: economically   FR: frugalement ; chichement
บทบัญญัติ[n.] (botbanyat) EN: law ; legal provision ; legislation   
ชำเรา[n.] (chamrao) EN: illicit sexual relations ; adultery   FR: adultère [m] ; relations sexuelles extra-conjugales [fpl]
ช่างเถอะ[X] (chang thoe) EN: forget it ; that's all right ; don't worry ; it's nothing ; never mind   FR: ça m'est égal ; ce n'est rien

CMU English Pronouncing Dictionary
GAL    G AE1 L
GALT    G AO1 L T
GALE    G EY1 L
GALL    G AO1 L
GALS    G AE1 L Z
GALI    G AA1 L IY0
GALA    G EY1 L AH0
GALA    G AE1 L AH0
GALEB    G AE1 L AH0 B
GALAX    G AE1 L AE2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gal    (n) gˈæl (g a1 l)
gala    (n) gˈaːlə (g aa1 l @)
gale    (n) gˈɛɪl (g ei1 l)
gall    (v) gˈɔːl (g oo1 l)
gals    (n) gˈælz (g a1 l z)
galas    (n) gˈaːləz (g aa1 l @ z)
gales    (n) gˈɛɪlz (g ei1 l z)
galls    (v) gˈɔːlz (g oo1 l z)
Gallic    (j) gˈælɪk (g a1 l i k)
Gallup    (n) gˈæləp (g a1 l @ p)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胆囊[dǎn náng, ㄉㄢˇ ㄋㄤˊ, / ] gall bladder, #13,248 [Add to Longdo]
胆汁[dǎn zhī, ㄉㄢˇ ㄓ, / ] gall; bile, #21,316 [Add to Longdo]
画廊[huà láng, ㄏㄨㄚˋ ㄌㄤˊ, / ] gallery, #21,853 [Add to Longdo]
加仑[jiā lún, ㄐㄧㄚ ㄌㄨㄣˊ, / ] gallon, #21,931 [Add to Longdo]
星系[xīng xì, ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ, ] galaxy, #24,373 [Add to Longdo]
疾驰[jí chí, ㄐㄧˊ ㄔˊ, / ] gallop, #28,852 [Add to Longdo]
银河系[yín hé xì, ㄧㄣˊ ㄏㄜˊ ㄒㄧˋ, / ] galaxy, #34,028 [Add to Longdo]
强风[qiáng fēng, ㄑㄧㄤˊ ㄈㄥ, / ] gale, #41,124 [Add to Longdo]
胆结石[dǎn jié shí, ㄉㄢˇ ㄐㄧㄝˊ ㄕˊ, / ] gall stone, #42,577 [Add to Longdo]
伽利略[Jiā lì, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋlu:e4, ] Galileo Galilei (1564-1642), Italian scientist, #44,417 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Regal(n) |das, pl. Regale| ชั้นวางของ
Bücherregal(n) |das, pl. Bücherregale| ชั้นวางหนังสือ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gäle {m}; Gälin {f}Gael [Add to Longdo]
gälisch {adj}Gaelic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GSR[ジーエスアール, ji-esua-ru] (n) galvanic skin response; GSR [Add to Longdo]
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature) [Add to Longdo]
お化け暦;御化け暦[おばけごよみ, obakegoyomi] (n) (arch) private koyomi published illegally (Edo period) [Add to Longdo]
ご立派;御立派[ごりっぱ, gorippa] (adj-na) (pol) (See 立派) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate [Add to Longdo]
たま蜂;癭蜂(oK)[たまばち;タマバチ, tamabachi ; tamabachi] (n) (uk) gall wasp (any insect of family Cynipidae) [Add to Longdo]
たま蠅;たま蝿;癭蠅(oK);癭蝿(oK)[たまばえ;タマバエ, tamabae ; tamabae] (n) (uk) gall midge (any insect of family Cecidomyiidae) [Add to Longdo]
つんぼ桟敷;聾桟敷[つんぼさじき, tsunbosajiki] (n) (1) (sens) being kept uninformed; being cut off; out of the loop; (2) (arch) upper gallery (where one can't hear); blind seat [Add to Longdo]
ひな壇;雛壇;ひな段;雛段[ひなだん, hinadan] (n) tiered doll stand; tiered platform or gallery [Add to Longdo]
アートギャラリー[, a-togyarari-] (n) art gallery [Add to Longdo]
アウロノカラバエンシ[, auronokarabaenshi] (n) Nkhomo-benga peacock (species of peacock cichlid, Aulonocara baenschi); new yellow regal; yellow peacock [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ガリウムひ素半導体[ガリウムひそはんどうたい, gariumu hisohandoutai] gallium arsenic semiconductor [Add to Longdo]
ガリウム砒素[ガリウムひそ, gariumu hiso] gallium arsenide [Add to Longdo]
ガリウム砒素リン[ガリウムひそリン, gariumu hiso rin] Gallium Arsenide Phosphide, GaAsP [Add to Longdo]
違法[いほうの, ihouno] illegal (a-no), invalid [Add to Longdo]
違法コピー[いほうコピー, ihou kopi-] illegal copy, pirate copy [Add to Longdo]
正当[せいとう, seitou] legal (an), just, right, due [Add to Longdo]
不正[ふせい, fusei] illegal (a-no), invalid [Add to Longdo]
不正文字[ふせいもじ, fuseimoji] illegal character [Add to Longdo]
法定納本[ほうていのうほん, houteinouhon] legal deposit [Add to Longdo]
無効[むこう, mukou] illegal (a-no) (an), invalid [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たん, tan] GALLENBLASE, MUT [Add to Longdo]
胆石[たんせき, tanseki] Gallenstein [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

  gäl
   gill

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top