ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

full dres

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -full dres-, *full dres*, full dre
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
full dress[N] การแต่งกายแบบพิธีการ, Ant. casual

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
full dress uniform with sash and decorationเครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด (ข้าราชการพลเรือน) [การทูต]
full dress uniform with sash and decoration without sword เครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด งดคาดกระบี่ (ข้าราชการทหารตำรวจ) [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, today we're gonna have a full dress rehearsal.วันนี้ เราจะต้องซ้อมใหญ่กันเต็มวัน Sing (2016)
Only 600 tickets were allotted, but thousands, thousands lined the streets and rooftops, citizens, senators, congressmen, diplomats, officers, all in their full dress uniforms.มีการออกตั๋วแค่ 600 ใบ แต่มีผู้คนนับพัน ๆ ยืนเรียงบนถนนกับหลังคา ประชาชน ส.ว. ส.ส. นักการทูต ข้าราชการ Jackie (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องแบบเต็มยศ[N] full dress uniform, Syn. เครื่องแบบครึ่งยศ, Example: การประดับดาราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์บนเครื่องแบบเต็มยศจะประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย, Thai definition: เครื่องแต่งกายที่มีเครื่องกำหนดหมายฐานะหรือชั้นของบุคคลประดับไว้ครบถ้วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องแบบครึ่งยศ[n. exp.] (khreūangbaēp khreungyot) EN: full dress uniform   
เครื่องแบบเต็มยศ[n. exp.] (khreūangbaēp temyot) EN: full dress uniform   FR: costume d'apparat [m]
แต่งองค์ทรงเครื่อง[v. exp.] (taeng ong songkhreūang) EN: be decked out ; deck oneself out ; put on full dress ; be in full dress   
แต่งเต็มยศ[v. exp.] (taeng temyot) EN: wear full dress   
แต่งเต็มยศ[adv.] (taeng temyot) EN: in full dress ; all dressed up   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
礼服[lǐ fú, ㄌㄧˇ ㄈㄨˊ, / ] full dress, #11,152 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
正装[せいそう, seisou] (n,vs) uniform; full dress; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top