ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

from now on

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -from now on-, *from now on*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
From now on I shall conceal nothing.จากบนฉันจะซ่อนไม่มีสิ่งใด. \ NMay ที่ฉันดำเนินต่อไป? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
From now on I will be your obedient servant.จากนี้ไป กระผมจะรับใช้ท่านเอง Return to Oz (1985)
From now on I will paint you all the time.นับจากนี้ผมจะเฝ้าคอยแต่วาดรูปคุณ Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
From now on I will paint you forever.ต่อแต่นี้ผมจะวาดรูปคุณ.. ตลอดไป Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
But with one difference. From now on All moai will haveจนกว่าเทพเจ้าโปรดปรานเราอีก และนับแต่นี้รูปสลักทุกอันจะมี... Rapa Nui (1994)
- From now on everything comes from me.- จากนี้ไปทุกอย่างมาจากฉัน Dante's Peak (1997)
Whatever I find out, I promise you, from now on your son is going to feel a great deal better.ถ้าตรวจพบอะไรแล้ว ผมสัญญากับคุณได้เลยว่า... ...ตั้งแต่นี้ต่อไป ลูกชายคุณจะอาการดีขึ้นอีกเยอะ As Good as It Gets (1997)
I'll answer from now on if you want...ต่อไปให้ผมรับแทนก็ได้ ทำไม? Pola X (1999)
And from now on he's yours.ฉันให้เธอ Bicentennial Man (1999)
Fine. From now on you can move wherever you like.ตั้งแต่นี้ เธออยากไปไหนก็เชิญ Woman on Top (2000)
From now on I'll be at your side. Forever.จากนี้ไปผมจะอยู่เคียงข้างคุณ Malèna (2000)
From now on you'll have to refer to me as Sid, Lord of the Flame.จากนี้ไป พวกนายต้องเรียกฉันว่า ซิด, เทพแห่งอัคคี Ice Age (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
from now onFrom now on I am going to say what is on my mind.
from now onFrom now on, I'll try to help you with the work.
from now onFrom now on I promise to be punctual.
from now onFrom now on, let's keep in touch.
from now onFrom now on let us study in the morning.
from now onFrom now on, you'll have to take care of yourself.
from now onFrom now on, you must be responsible for what you do.
from now onI bet I can quit smoking from now on.
from now onI don't know what to do from now on.
from now onI made up my mind to quit smoking from now on.
from now onIn the past I used to vote for the Democratic ticket, but from now on I'll climb on the Republican bandwagon.
from now onIn the past I used to vote the Democratic ticket, but from now on I'll climb on the Republican's bandwagon.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นับแต่นี้ไป[ADV] from now on, Syn. ต่อแต่นี้ไป
คราวหลัง[ADV] next time, See also: from now on, from now then, from this time on, Syn. คราวหน้าคราวหลัง, Example: อย่าเคียดแค้นกันเลย คราวหลังก็หาเสียงให้มากกว่านี้, Thai definition: โอกาสครั้งต่อไป
เป็นต้นไป[ADV] from now on, See also: henceforth, hereafter, henceforward, Example: การหาเสียงเพื่อการเลือกตั้งเริ่มดำเนินการหาเสียงได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ต่อนี้ไป[ADV] henceforth, See also: from now on, in the days to come, in future, Syn. ต่อแต่นี้ไป, ตั้งแต่นี้ต่อไป, Example: พระยาอนุมานราชธนก็ได้ช่วยรักษาวัฒนธรรมส่วนหนึ่งไว้ให้แล้วต่อนี้ไปก็อยู่ที่เราจะ เอาไปใช้อย่างไร
ต่อไปนี้[ADV] hereafter, See also: from now on, in the days to come, in future, Syn. หลังจากนี้, Ant. ก่อนหน้านี้, Example: ต่อไปนี้วิทยากรจะอธิบายเกี่ยวกับการทำงานของแม่เหล็ก
ต่อจากนี้[CONJ] henceforth, See also: from now on, from this time on, Syn. หลังจากนี้, ถัดจากนี้, Example: เขาทำตัวเหลวไหลมานาน ต่อจากนี้เขาสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวและประพฤติตนเป็นคนใหม่, Thai definition: นับจากเวลาต่อจากปัจจุบันต่อไป
ต่อแต่นี้ไป[ADV] hence, See also: from now on, Syn. ต่อนี้ไป, จากนี้ไป, Example: ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ได้เริ่มขึ้นแล้วและต่อแต่นี้ไปฝั่งทะเลตะวันตกคงจะชุ่มชื้นด้วยไอฝน, Thai definition: เวลานับจากปัจจุบันเป็นต้นไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นับแต่นี้ไป[adv.] (naptaē nī pai) EN: from now on   FR: à partir d'aujourd'hui ; à compter d'aujourd'hui
เป็นต้นไป[adv.] (pen ton pai) EN: from now on ; henceforth ; hereafter ; henceforward   FR: à partir de maintenant ; dorénavant ; désormais
ตลอดไป[adv.] (taløt pai) EN: forever ; all the time from now on ; always ; ever ; all the time ; on and on   FR: pour toujours ; à jamais ; éternellement ; continuellement ; sans cesse
ต่อไปนี้[adv.] (tøpainī) EN: next ; following ; as follows ; hereafter ; from now on ; in the days to come ; in future   FR: désormais ; dorénavant

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
从此[cóng cǐ, ㄘㄨㄥˊ ㄘˇ, / ] from now on; since then; henceforth, #3,376 [Add to Longdo]
从今[cóng jīn, ㄘㄨㄥˊ ㄐㄧㄣ, / ] from now on [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Von jetzt an geht alles glatt.From now on it's all plain sailing. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
この後;此の後[こののち;このあと, kononochi ; konoato] (exp) after this; henceforth; henceforward; from now on [Add to Longdo]
この次から[このつぎから, konotsugikara] (exp) from now on [Add to Longdo]
この先;此の先[このさき, konosaki] (n-adv) beyond this point; from now on; after this [Add to Longdo]
以後(P);已後[いご, igo] (n-adv,n-t) (1) after this; from now on; hereafter; (2) (esp. after あれ, それ) thereafter; since (verb) (after -te form of verb); after (time); since (then); (P) [Add to Longdo]
今後[こんご, kongo] (n-adv,n-t) from now on; hereafter; (P) [Add to Longdo]
今後とも;今後共[こんごとも, kongotomo] (n-adv) (See 今後) from now on [Add to Longdo]
而今而後[じこんじご, jikonjigo] (n-adv) (arch) in the future; from now on; henceforth; hereafter [Add to Longdo]
自今;爾今;而今(oK)[じこん, jikon] (n-adv) from now on; hereafter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top