Search result for

freezing level

(3 entries)
(0.0343 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -freezing level-, *freezing level*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Freezing Level ระดับเยือกแข็ง
ระดับหนึ่งในชั้นบรรยากาศที่มีอุณหภูมิเท่ากับ 0 องศาเซลเซียส [สิ่งแวดล้อม]
Freezing levelระดับเยือกแข็ง [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
...from Chichen-Itza on the Ucatan Peninsula, temperature have droped to freezing levels as snow begins to fall on these ancient Mayan ruinsจากชิคเช้น-อิซซ่า ใน ยูซาเทม เพ็นนิซูล่า อุณหภูมิเริ่มลดลงจนตอนนี้ หิมะเริ่มจะตกลงในซากโบราน มายัน 2012 Doomsday (2008)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Freezing ( F R IY1 Z IH0 NG) Level ( L EH1 V AH0 L)

 


  

 
Freezing
  [freeze]
 • กลายเป็นน้ำแข็ง[Lex2]
 • ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง[Lex2]
 • ถูก (น้ำแข็ง) กีดขวาง[Lex2]
 • อากาศเย็นถึงจุดเยือกแข็ง[Lex2]
 • ติดอยู่ (เพราะหนาวมาก)[Lex2]
 • แช่แข็ง (อาหาร)[Lex2]
 • (ฟรีซ) {froze,frozen,freezing,freezes} vi.,vt. (ทำให้) แข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็ง,เย็นจนแข็ง,ยึดมั่นกับบางสิ่งบางอย่าง,ตกตะลึง,สะดุ้ง,หยุดอย่างกะทันหันเคลื่อนไม่ได้เนื่องจากความกลัว ช็อคหรืออื่น -Ph. (freeze on (onto) ยึดติด,ยึดมั่น) . -n. การทำให้เย็นจนแข็ง,ภา [Hope]
 • (vi) กลายเป็นน้ำแข็ง,แข็งตัว,ติดแน่น,แช่เย็น [Nontri]
 • /F R IY1 Z/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 • (ฟรซ\'ซิง) adj. เยือกเย็น,เย็นจัด,เริ่มแข็งตัว. ###SW. freezingly adv. ###S. frigid [Hope]
 • /F R IY1 Z IH0 NG/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
Level
 • คงที่: ไม่เปลี่ยนแปลง [Lex2]
 • เครื่องมือวัดระดับ[Lex2]
 • ทำให้เรียบ: ทำให้ราบ, ทำให้เสมอ, ทำให้ได้ระดับ [Lex2]
 • ระดับ (มาตรฐาน, คุณภาพ): ระดับชั้น [Lex2]
 • ระดับเดียวกัน: เสมอกัน, เท่ากัน [Lex2]
 • ระดับตามแนวราบ: แนวนอน, พื้นราบ, ระนาบ, พื้นเรียบ [Lex2]
 • ระดับตำแหน่ง[Lex2]
 • ราบเรียบ: แบนราบ, แบน, เรียบ [Lex2]
 • (เลฟ\'เวิล) {leveled,leveling,levels} adj. ราบ,เรียบ,เป็นแนวนอน,เท่ากัน,ระดับเดียวกัน,สุขุม,รอบคอบ. vt. ทำให้ราบ,ทำให้เรียบ,ทำให้ได้ระดับ,ยกหรือลดระดับ,ทำให้ล้มลงสู่แนวพื้นดิน,ชกล้มลง,ทำให้เสมอภาคกัน,ทำให้เข้ากัน (สี) ,เล็งเป้า,หันตาไปทางทิศใดทิศหนึ่ง vi. ทำให้ราบ,เล็ง,ใช้เครื่องวัดระดับ,บินขนานกับพื้น,บอกความจริง,adv. โดยแนวราบ,เป็นเส้นแนวนอน -Phr. (on the level ซื่อสัตย์ จริงใจ) [Hope]
 • (adj) ได้ระดับ,ราบ,สม่ำเสมอ,คู่คี่,เท่ากัน [Nontri]
 • (n) ระดับ,พื้นราบ,ชั้น,ฐานะ,แนวราบ,แนวนอน [Nontri]
 • (vt) ทำให้ได้ระดับ,เล็งปืน,เพ่งเล็ง,ปรับให้เสมอ [Nontri]
 • /L EH1 V AH0 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
Freising, Freisings Level, Levels

Similar FRENCH words suggested by aspell:
freesia, freesias, pressing, pressings lebel, levé, lève, lever, levés, lèves, levez, levée, l'éveil, lebels, lequel, levers, levées, levai, l'hévéa

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top