ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fraudulently

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fraudulently-, *fraudulently*, fraudulent
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm not suggesting that you're lying... that you're about to file a fraudulent claim... but forgive me if this sounds... a little bit like bullshit to me.ผมไม่ได้ทึกทักเอาว่าคุณกำลังโกหกผม เพื่อคุณจะได้เคลมประกัน ลูกค้ารายใหญ่ของผมหรอกนะ แต่ผมต้องขอโทษด้วย ถ้าผมทำเสียง In the Mouth of Madness (1994)
And I intend to present witnesses corroborating unr's involvement in fraudulent commodities trading.เธอจะไม่ใช้ฉัน ติดสินบนผู้พิพากษา ฉันคิดว่าเธอจะใช้ทอมแทน จับเขาซะ Trust Me (2009)
Are you aware of any fraudulent activity being conducted on behalf of ultima national resources?เป็นเพราะคุณรู้ว่ามีการฉ้อโกง เกิดขึ้นในนามของ UNR ใช่รึเปล่า Hey! Mr. Pibb! (2009)
And even if we could prove that unr was dumping contaminants-- which we can't-- we still have no proof of any fraudulent activity.ถึงแม้ว่าเราจะพิสูจน์ได้ว่า UNR ได้ทิ้ง สารปนเปื้อน.. ซึ่งเราไม่.. เราก็ยังพิสูจน์ไม่ได้อยู่ดีว่า มีการหลอกลวง I Agree, It Wasn't Funny (2009)
Suspected fraudulent claim, never proven.ถูกตั้งข้อสงสัยว่าเรียกรองคาสินไหมทดแทนอันเปนเท็จ ไม่เคยถูกพิสูจน์ Episode #1.3 (2010)
Sure. So fraudulent charges aren't gonna flag.แน่ล่ะ ข้อกล่าวหาฉ้อโกงทั้งหลายก็จะไม่ถูกบ่งชี้ The Ho Ho Ho Job (2010)
Phony, freak, cocksucking, fraudulent, Motherfucker...จอมปลอม, ประหลาด, หัวรั้น, หลอกลวง, ไอ้ลูกหมา... The Grey (2011)
These are Mr. Shaw's hand-written notes detailing his fraudulent business practices.นี่เป็นสมุดบันทึกลายมือของคุณชอว์ แจกแจงการต้มตุ๋นลูกค้าของเขา Tower Heist (2011)
Sure looks like you did, and that statute of limitations doesn't apply to fraudulent concealment.แน่ใจ ดูเหมือนคุณทำ และอายุความ ใช้ไม่ได้ กับการปกปิกหลอกลวง Discovery (2012)
I think I have all the proof I need, starting with the fraudulent adoption documents you're holding, and an eyewitness who's willing to testify that he altered those documents after he received payment from you.ฉันคิดว่าฉันมีข้อพิสูจน์ครบเท่าที่ต้องการ เริ่มจากเอกสาร รับเลี้ยงเด็กปลอมในกระเป๋าคุณ Zone of Exclusion (2012)
Fraudulent investments, fake certificates of deposit, stolen art, fake art.ฉ้อโกงการลงทุน ปลอมเงินฝาก American Hustle (2013)
Michael's cell, there is a message from his credit card company saying some woman alerted them to a fraudulent charge.ของไมเคิล มันมีแมสเสจ จากบัตรเครดิตของบริษัท ที่บอกว่า มีผู้หญิงแจ้งเข้ามาว่า มีการเรียกเก็บเงินผิดปกติ Saturn Returns (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตลบตะแลง(adv) deceitfully, See also: fraudulently, perfidiously, treacherously, craftily, cunningly, trickily, Syn. ปลิ้นปล้อน, กลับกลอก, สับปลับ, Example: หล่อนเป็นคนพูดจาตลบตะแลงเชื่อถือไม่ได้, Thai Definition: อย่างพลิกแพลงด้วยเล่ห์เหลี่ยมให้หลงเชื่อ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
fraudulently

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fraudulently

WordNet (3.0)
fraudulently(adv) in a dishonest and fraudulent manner

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Fraudulently

adv. In a fraudulent manner. [ 1913 Webster ]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top