ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forste

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forste-, *forste*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The letter was from Colonel Forster, to inform us that Lydia was gone off to Scotland with one of his officers.จดหมายจากพันเอกฟอสเตอร์ เพื่อแจ้งเราว่าลิเดียได้หนีไปสก๊อตแลนด์แล้ว กับทหารคนหนึ่ง Episode #1.5 (1995)
Colonel Forster said he feared that Wickham was not to be trusted.พันเอกฟอสเตอร์บอกว่า เขากลัวว่าวิคแฮมนั้นไม่อาจเชื่อถือได้ Episode #1.5 (1995)
They were traced as far as Clapham. Father has gone with Colonel Forster to try to discover them.พวกเขาติดตามสืบไปไกลถึงแคลบแฮม พ่อไปกับพันเอกฟอสเตอร์เพื่อจะค้นหาพวกเขา Episode #1.5 (1995)
I blame those Forsters!ฉันตำหนิพวกฟอสเตอร์นั่น ฉันมั่นใจว่าพวกเขาต้องมีการไม่เอาใจใส่แน่ Episode #1.5 (1995)
What did Colonel Forster say?พันเอกฟอสเตอร์พูดว่าไงบ้าง Episode #1.5 (1995)
Colonel Forster did own he suspected some partiality on Lydia's side, but nothing to give him any alarm.พันเอกฟอสเตอร์ก็สงสัยอยู่บ้าง สำหรับทางฝั่งของลิเดีย แต่ก็ไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นสัญญาณบอกเหตุ Episode #1.5 (1995)
She wrote a note for Mrs Forster before she went away.หล่อนเขียนจดหมายถึงคุณนายฟอสเตอร์ ก่อนที่หล่อนจะหนีไป Episode #1.5 (1995)
/ have written to Colonel Forster to request that he will satisfy Wickham's creditors in Brighton, for which /'ve pledged myself.พี่ได้เขียนจดหมายไปหาพันเอกฟอสเตอร์ เพื่อขอร้องให้เขาลบล้างชื่อเสียๆ ของวิคแฮมในไบรตัน ซึ่งพี่ได้รับประกันด้วยตนเอง Episode #1.6 (1995)
Colonel Forster said he has as good a seat as any officer in the regiment.พันเอกฟอสเตอร์ยังพูดเลยว่า เขาเป็นคนที่เก่งที่สุดในบรรดาทหารในกรมนี้ Episode #1.6 (1995)
Colonel Forster is a sensible man.พันเอกฟอร์สเตอร์ส เป็นคนมีเหตุผล Pride & Prejudice (2005)
Lydia's been invited to Brighton with the Forsters.ลิเดียได้รับเชิญให้ไป ไบรตัน กับครอบครัวฟอร์สเตอร์ส Pride & Prejudice (2005)
Why did the Forsters let her out of their sight?ทำไมพวกฟอร์สเตอร์ส ถึงปล่อยให้หล่อนคลาดสายตาไปได้ Pride & Prejudice (2005)

CMU English Pronouncing Dictionary
FORSTER    F AO1 R S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Forster    (n) fˈɔːstər (f oo1 s t @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Forsterseeschwalbe {f} [ornith.]Forster's Tern [Add to Longdo]
Forstenpirol {m} [ornith.]Grey-collared Oriole [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンペラーペンギン[, enpera-pengin] (n) (See 皇帝ペンギン) emperor penguin (Aptenodytes forster) [Add to Longdo]
ホシゴンベ[, hoshigonbe] (n) blackside hawkfish (Paracirrhites forsteri) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Forste /fɔrstə/ 
   forests

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top