ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

force one's way

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -force one's way-, *force one's way*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้นดั้น[V] penetrate, See also: force one's way through, Syn. ดั้นด้น, ด้น, มุ่งหน้าฝ่าไป, มุ่ง, Example: ไม่ว่าจะยากเย็นเช่นไร เขาก็จะด้นดั้นไปหาเธอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุก[v.] (buk) EN: attack ; invade ; force one's way into ; overrun   FR: attaquer ; envahir
ด้นดั้น[v.] (dondan) EN: penetrate; force one's way through   FR: forcer le passage
ถลัน[v.] (thalan) EN: dash ; rush ; force one's way ; push one's way in ; enter stubbornly ; intrude regardless of consequences   FR: se précipiter ; faire irruption

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し通る;押しとおる[おしとおる, oshitooru] (v5r) to force one's way through [Add to Longdo]
割って入る[わってはいる, wattehairu] (v5r) to force one's way through [Add to Longdo]
分け入る[わけいる, wakeiru] (v5r) to force one's way; to push through [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top