ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

for keeps

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -for keeps-, *for keeps*, for keep
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
for keeps[IDM] ตลอดกาล, See also: ชั่วนิรันดร์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're playing for keeps here, Chuck.เราคุ้มกันที่นี่นะ, ชัค Chuck Versus the Seduction (2008)
He says it's bad outside, yeah? We might be in here for keeps, yeah?riq บอกว่ามันแย่มากช้างนอก เราอาจจะต้องอยู่นี่ตลอดไป นะ Episode #1.5 (2008)
Well, Looney Tunes ain't gonna stay tied up for keeps, is he?อืม ไอ้บ้านี่ก็คงไม่ถูกมันตอลดไปหรอก Episode #1.5 (2008)
She's not in it for the free meals. She's in it for keeps.เธอไม่ได้ต้องการแค่อาหารฟรี เธอต้องการจะเก็บเขาไว้ Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
It's for real, and for keeps.จริง, และเก็บมันไว้ unmAsked (2012)

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘘っこ[うそっこ, usokko] (exp) (doing something) for fun; not for keeps [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  for keeps
      adv 1: for the winner to keep all; "they played for keeps"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top