ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

football fan

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -football fan-, *football fan*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Football fansแฟนอเมริกันฟุตบอล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How's my favourite football fan?แฟนฟุตบอลของฉันเป็นไงบ้างล่ะ? Hothead (2001)
I didn't know you were a football fan, Patrick.ฉันไม่ยักรู้ว่าเธอดูฟุตบอล แพทริค The Longest Yard (2005)
You're gonna tell the warden that you want nothing to do with his football fantasies.บอกไปว่าแก ไม่ต้องการสานฝันฟุตบอลให้เขา The Longest Yard (2005)
Dan is a football fanatic.แดนคลั่งใคล้ฟุตบอลค่ะ Never Been Marcused (2008)
I'm not a big football fan.ผมไม่ใช่แฟนฟุตบอล Hungry Man (2009)
Canine football fans are a common sight in Texas.สุนัขเป็นแฟนฟุตบอล ถือว่าปกติในเท็กซัส The Cornhusker Vortex (2009)
I'm a college football fan.ฉันเป็นแฟนฟุตบอลเลยนะ The Substitute (2010)
To your father. And to football fans everywhere.ใส่พ่อนาย และใส่แฟนบอลทั่วโลก Will (2011)
Why didn't you tell me you were a football fan?ทำไมคุณไม่บอกผม ่ว่าคุณก็เป็นคอบอล Will (2011)
'And for millions of football fans'...'และสำหรับแฟนบอลนับล้าน'... Will (2011)
A) I'm a huge football fan.เอ.ฉันเป็นแฟนฟุตบอลตัวยง I Helu Pu (2012)
Well, I think that Amanda's probably more of a football fan than a baseball fan, but...แยงกี้บลู หรือเจ็ทกรีน? คือ... ฉันคิดว่าอแมนด้าอาจจะ Confidence (2012)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
足球迷[zú qiú mí, ㄗㄨˊ ㄑㄧㄡˊ ㄇㄧˊ, ] football fan [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大の[だいの, daino] (adj-pn) (1) large; big; (2) grown (man, etc.); (3) great (friend, etc.); huge (football fan, etc.) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top