ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

finn'

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -finn'-, *finn'*
Possible hiragana form: ふぃんん¥'
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The scan data from Snap's reconnaissance flight... confirms Finn's report.ข้อมูลจากการสแกนสแนปลาด ตระเวนของ เที่ยวบินยืนยันรายงานของ ฟินแลนด์ Star Wars: The Force Awakens (2015)
- Finn's alive? - He was.-ฟินน์ยังไม่ตายใช่มั้ย The 48 (2014)
So, you cannot flee, you cannot steal Finn's keys.ตกลงคุณหนีไม่ได้ ขโมยกุญแจจากฟินน์ก็ไม่ได้ Stonehearst Asylum (2014)
I didn't take Finn's jacket!ฉันไม่ได้เอาแจ็คเก็ตของฟินไป! The Quarterback (2013)
I know you were instrumental in raising the funds for the tree in the memorial garden in Finn's honor.ครูรู้ว่าเธอเป็นคนบริจาคเงิน ที่ใช้ซื้อต้นไม่้นั่นในสวนรำลึก เพื่อเป็นการให้เกียรติฟินน์ The Quarterback (2013)
If students wish to mourn Finn's passing, they're free to visit the memorial garden that I erected.ถ้าพวกนักเรียนอยากจะไปไว้อาลัย ให้กับการจากไปของฟินน์ พวกเขาก็สามารถไป สวนรำลึกที่ฉันจัดไว้ได้ The Quarterback (2013)
It took time for Finn's line to die off.ตอนฟินน์ก็ต้องอีกซักพัก กว่าแวมไพร์ที่เขาเปลี่ยนจะเริ่มตาย A View to a Kill (2013)
No, Finn's a good guy, Michelle.อย่าลูก ฟินเป็นคนดีนะ มิเชล The Friend in Need (2013)
Mr. Shue's in Washington, so now Finn's in charge of the glee club, and they have to win Sectionals, which is just a week away.ครูชูว์ไปวอร์ชิงตัน ตอนนี้เลยเป็นหน้าที่ของฟินน์ ที่ต้องมาดูแลกลีคลับ และพวกเขาต้อง ชนะระดับเขต ซึ่งจะแข่งในสัปดาห์หน้า Dynamic Duets (2012)
Kurt's in New York where he's rooming with Rachel and planning to interview to date her, but she's still confused about Finn, and Finn's still in the army, and nobody's heard from him.อยู่ห้องเดี่ยวกับเรเชล และจะสัมภาษณ์ เขาชวนเธอเดตแต่เธอยังรักฟินน์อยู่ และฟินน์ยังอยู่ในกองทัพไม่มีใครได้ข่าวจากเขา Makeover (2012)
Rachel's in New York, and her new friend Brody is way hot, but Finn's still M.I.A, and her dance teacher Cassandra totally hates her guts.และเพื่อนใหม่สุดฮอตของเธอโบรดี้ แต่อย่างไรก็ตามฟินน์ยังคงอยู่ในกองทัพ และครูสอนเต้นของเธอแคสซานดร้าเกลียดเธอเข้าไส้สุดๆ Britney 2.0 (2012)
Do you really think that I would risk Finn's life for one of your petty revenge fantasies?คุณคิดหรอว่าฉันจะเอาชีวิตของฟินมาเสี่ยง สำหรับหนึ่งในความคิดแก้แค้นของคุณ? Break on Through (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
FINN'S    F IH1 N Z

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Finn \Finn\, a.
   A native of Finland; one of the Finn? in the ethnological
   sense. See {Finns}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Finns \Finns\, n. pl.; sing. {Finn}. (Ethnol.)
   (a) Natives of Finland; Finlanders.
   (b) A branch of the Mongolian race, inhabiting Northern and
     Eastern Europe, including the Magyars, Bulgarians,
     Permians, Lapps, and Finlanders. [Written also {Fins}.]
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top