ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

festivity*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: festivity, -festivity-, *festivity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
festivity(n) การเฉลิมฉลอง, See also: งานฉลอง, งานเลี้ยง, Syn. celebration, party, banquet

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
festivity(เฟสทิฟ'วิที) n. การเฉลิมฉลอง, งานเฉลิมฉลอง, เวลาแห่งการเฉลิมฉลอง

English-Thai: Nontri Dictionary
festivity(n) งานฉลอง, งานรื่นเริง, งานเฉลิมฉลอง, การเฉลิมฉลอง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งาน(n) festivity, See also: party, celebration, feast, Syn. งานฉลอง, งานเลี้ยง, งานพิธี, งานรื่นเริง, Example: เย็นนี้จะมีงานแต่งงานที่โรงแรมรีเจนท์ อย่าพยายามไปแถวนั้นเด็ดขาดรถติดแน่นอน, Count Unit: งาน, Thai Definition: การพิธีหรือการรื่นเริงที่คนมาชุมนุมกัน
งานฉลอง(n) celebration, See also: festivity, festival, feast, party, Syn. งานเลี้ยง, งานสังสรรค์, งานกินเลี้ยง, งานรื่นเริง, งานพบปะสังสรรค์, Example: ในวันปีใหม่บางหมู่บ้านจะจัดงานฉลองต้อนรับปีใหม่, Count Unit: งาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความรื่นเริง[khwām reūnroēng] (n) EN: merriment ; amusement ; mirth ; hilarity ; festivity ; joviality ; revelry  FR: gaieté [ f ] ; joie [ f ] ; amusement [ m ] ; enjouement [ m ]
มหกรรม[mahakam] (n) EN: festival ; great festival ; celebration ; festivity  FR: célébration [ f ] ; culte [ m ] ; fête [ f ]
งาน[ngān] (n) EN: festivity ; party ; celebration ; feast ; fair ; festival ; event ; meeting ; gathering  FR: fête [ f ] ; festivité [ f ] ; réception [ f ] ; événement [ m ] ; évènement [ m ]
งานเฉลิมฉลอง[ngān chaloēmchaløng] (n, exp) EN: celebrative meeting ; commemoration ; festivity  FR: commémoration [ f ] ; cérémonie [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
festivity

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
festivity

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Festlichkeit { f }; Festivität { f } | Festlichkeiten { pl }; Festivitäten { pl }festivity | festivities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
稚児[ちご, chigo] (n) (1) (festivity) page; (2) baby; child; (3) (arch) boys kept by pederasts [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Festivity \Fes*tiv"i*ty\, n.; pl. {Festivities}. [L. festivitas:
   cf. F. festivit['e].]
   1. The condition of being festive; social joy or exhilaration
    of spirits at an entertaintment; joyfulness; gayety.
    [1913 Webster]
 
       The unrestrained festivity of the rustic youth.
                          --Bp. Hurd.
    [1913 Webster]
 
   2. A festival; a festive celebration. --Sir T. Browne.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 festivity
   n 1: any joyous diversion [syn: {celebration}, {festivity}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top