ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

federal burea [...] investigation

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -federal burea [...] investigation-, *federal burea [...] investigation*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Federal Bureau of Investigation (F.B.I.)สำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The head of the Federal Bureau of Investigation.หัวหน้าของสำนักงานสืบสวนกลาง Clue (1985)
We're with the Federal Bureau of Investigation.เรามาจากสำนักงานสืบสวนของสหรัฐ The Astronaut Farmer (2006)
This is agent mahone with the federal bureau of investigation.Who am I speaking with?ผม มาโฮน เจ้าหน้าที่ FBI ผมพูดอยู่กับใครครับ? Scan (2006)
The Federal Bureau of Investigation can now hear everything you're saying, even when your cell phone is turned off.ตอนนี้สำนักนักงานสืบสวน สอบสวนกลาง สามารถได้ยินทุกอย่างที่คุณพูด แม้กระทั่งตอนมือถือคุณปิดอยู่ Eagle Eye (2008)
Uh, I'm with the federal bureau of investigation's agency.ผมทำงานให้หน่วยสืบสวนกลางของรัฐบาล Knight Rider (2008)
Let's move on, shall we? All those in favor of reinstating Alexander Mahone, a Special Agent in the Federal Bureau of Investigation--และทั้งหมดนี้ ก้อเพื่อให้เจ้าหน้าที่มาโฮนกลับมาอยู่ในหน้าที่อีกครั้งใช่มั้ย Prison Break: The Final Break (2009)
Then it killed 20 members of the federal bureau of investigation's hostage rescue team in north hollywood.หลังจากนั้นมันฆ่า20เจ้าหน้าที่ ของFBI ทีมช่วยเหลือตัวประกัน ในฮอลลีวู้ดเหนือ The Good Wound (2009)
Federal bureau of investigation.เจ้าหน้าที่ทำการสืบสวนของรัฐ The Performer (2009)
This facility is officially... under the jurisdiction of the Federal Bureau of Investigation.โอ้ เพื่อน ก่อนหน้านี้าัก 10 วิ ฉันคงได้เป็นฮีโร่แล้วใช่มั๊ย? The Proof in the Pudding (2010)
Special Agent O'Conner. US Federal Bureau of Investigation.เจ้าหน้าที่ พิเศษโอคอนเนอร์ หน่วยสอบสวน เอฟบีไอ สหรัฐ Fast Five (2011)
Are you a criminal consultant for the Federal Bureau of Investigation?คุณเป็นที่ปรึกษาด้านอาชญากรรม ของ FBI หรือเปล่า On Guard (2011)
You think the federal bureau of investigation would like to know that one of their top guys had somebody in the joint kick the crap out of me so that I'd squeal?นายคิดว่า FBI คงอยากรู้ว่า หนึ่งใน เจ้าหน้าที่ระดับสูง มีพวกอยู่ในคุก What Are You Doing Here, Ho-Bag? (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟีฟ่า[N] FIFA, See also: Federal Bureau of Investigation, Syn. สมาคมสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างชาติ

Japanese-English: EDICT Dictionary
FBI[エフビーアイ, efubi-ai] (n) Federal Bureau of Investigation; FBI [Add to Longdo]
連邦捜査局[れんぽうそうさきょく, renpousousakyoku] (n) Federal Bureau of Investigation; FBI [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Federal Bureau of Investigation
   n 1: a federal law enforcement agency that is the principal
      investigative arm of the Department of Justice [syn:
      {Federal Bureau of Investigation}, {FBI}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top