Search result for

fchen

(101 entries)
(0.9753 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fchen-, *fchen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fchen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fchen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wits.KöpfchenTwo-Faced Jack (2016)
Smart head.Kluges KöpfchenKnockabout (1979)
Good evening, curly.Schönen Abend, LockenköpfchenTerror Express (1980)
What about some of Papa's vintage 1925?Wie wäre es mit einem Tröpfchen von Papas 1925er? The Pledge (1980)
Go back to your WAC barracks and when you get there, go soak your silly head.Gehen Sie zurück in Ihre WAC-Kaserne und wenn Sie da sind, kühlen Sie sich Ihr dummes Köpfchen ab. The Remembrance (1980)
Oh dear, why do you lie there like a block?Ach, du Köpfchen, warum liegst du wie ein Klotz? Oblomov (1980)
An innocent shepherdess tending her sheep...Eine unschuldige Hirtin, die ihre Schäfchen hütet. The King and the Mockingbird (1980)
But who was she tending her sheep for?Und für wen hütet sie ihre SchäfchenThe King and the Mockingbird (1980)
This sweet shepherdess was tending those fat, juicy sheep of hers for you, my good friends.Sie hütet die dicken Schäfchen für euch, für ihre Freunde, die Löwen. The King and the Mockingbird (1980)
He kidnapped the shepherdess who was tending her sheep.Er holt sich die Hirtin, die ihre Schäfchen hütet. The King and the Mockingbird (1980)
And the sheep ran off to the four comers of the earth.Und ihre Schäfchen fliehen in alle Richtungen. The King and the Mockingbird (1980)
The poor. fat. juicy and defenceless creatures!Die armen dicken Schäfchen sind ohne Schutz. The King and the Mockingbird (1980)
It looks like a big tylenol.Sieht aus wie ein RiesenzäpfchenAirplane! (1980)
It is not hard to be lucky.Das hat nichts mit Glück zu tun, Kleiner, sondern mit KöpfchenHouse on the Edge of the Park (1980)
Duck that nice head of yoursRunter mit deinem KöpfchenCity of Women (1980)
Little RaindropRegentröpfchenMing jian (1980)
I thought you're called Little RaindropAlso Regentröpfchen plötzlich doch nicht. Ming jian (1980)
Tell me, sweetie pie... Wouldn't that be a good idea?Mein Schäfchen, was meinst du, wenn wir das Telegramm nicht aufgeben? On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
Oh, my love!Oh, mein Schäfchen! - Agnes! On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
You wouldn't expect it from that little monkey, would you? !Man vermutet das bei diesem Pinseläffchen gar nicht, oder? On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
Finklestein, a short man with glasses, told police that he has been fighting to hold his anger in for years, and is very embarrassed that it broke loose while he napped.Finklestein, ein kleiner Mann mit Brille, sagte der Polizei, er kämpfe seit Jahren, seinen Zorn in Schach zu halten, und schäme sich, dass der während eines Schläfchens ausriss. Stardust Memories (1980)
Hello my little girl!- Hallo! Salut, mein SchäfchenThe Party (1980)
Sit down, my dear.Setz dich, mein SchäfchenThe Party (1980)
I still see you in the front of me with pigtails and your miniskirt.Ich seh dich noch vor mir mit deinen Zöpfchen und deinem Miniröckchen. The Party (1980)
Our little sheep is in bad mood today.Unser Schäfchen hat schlechte Laune. The Party (1980)
Claudine, my dear, I'm sorry,Claudine, mein Schäfchen, tut mir Leid, ich hab keine Zeit mehr. The Party (1980)
Be careful!Vorsicht, SchäfchenThe Party (1980)
He's always crabby after a nap.Nach einem Schläfchen ist er immer etwas mürrisch. The Whirlwind (1981)
Are you intending on staying in our little hamlet for long?Wollen Sie denn länger in unserem kleinen Dörfchen bleiben? The Whirlwind (1981)
We'll just... slip away. - Hit that button, will you?Drück mal das KnöpfchenThe Cannonball Run (1981)
Me... I've got brains.Ich... ich habe KöpfchenThe Road Warrior (1981)
It's time for his nap.Jetzt braucht er sein SchläfchenMommie Dearest (1981)
I'm going to pour myself a wee drop... if the smell doesn't bother you, with your diet...Ich gieß mir jetzt ein Tröpfchen ein. Ich hoffe, der Geruch stört dich nicht bei deiner Diät. The Cabbage Soup (1981)
Let's have a pot, but not from the same one!- Komm, trinken wir ein TröpfchenThe Cabbage Soup (1981)
Come on! I'll walk on your ass, boy!Ich reiß dir den Arsch bis zum Zäpfchen auf! Stripes (1981)
Oh, man. Ain't nothin' gonna get you high.Geht doch nichts über ein kleines KämpfchenA Plush Ride (1982)
And I loved women and smoking.Und die Frauen, und ein Pfeifchen zieh ich auch gerne. Ace of Aces (1982)
Have these men ever told you... that your eyes are like Chinese coins with dollops of caviar in the center?Haben diese Männer auch gesagt dass deine Augen wie Münzen mit Kaviarhäufchen in der Mitte sind? Dead Men Don't Wear Plaid (1982)
I think this is yours, sergeant.Ich glaube, das Knöpfchen hier, gehört das vielleicht Ihnen? The Troops & Troop-ettes (1982)
This was typed on the old machine, by the person who lost this.Denjenigen, der diesen Wisch hier auf der alten Schreibmaschine getippt hat. Dem flog beim Texten dieses Knöpfchen weg. The Troops & Troop-ettes (1982)
- This came with the mail, sergeant.In der Post war das große Briefchen für Sie. The Troops & Troop-ettes (1982)
Perhaps a pious taste or two of our sacred wine.Vielleicht ein, zwei fromme Tröpfchen von unserem Messwein. Ivanhoe (1982)
What splendid little tricks and strategies... is inside that lovely head of yours to allow you to breath... the clear polish air? What a multitude at Auschwitz choked slowly... - on the gas?Welche kleinen Tricks und welche List dachte sich dein reizendes Köpfchen aus, die es dir ermöglichten, frische polnische Luft einzuatmen, während die meisten in Auschwitz langsam am Gas erstickten? Sophie's Choice (1982)
The guy was a pile of ashes. I know the sheriff thinks he was on drugs.Sie fanden ein Häufchen Asche, der Sheriff meint, er hat unter Drogen gestanden. Halloween III: Season of the Witch (1982)
I just sat down in the ship-swing for a moment to catch my breath, and then it started moving. - Hey!Ich bin nur in das Schiffchen gestiegen, um mich ein wenig auszuruhen. Pulnocní kolotoc (1983)
He put his foot in it again, didn't he?- Trat er mal wieder ins FettnäpfchenSteele Flying High (1983)
I knew you'd pull that on me.Dieses hübsche Köpfchen lass ich dran. Project A (1983)
Just one button...Nur ein Knöpfchen... Bez svideteley (1983)
Singing joy to the world All the boys and girls nowKöpfchen in das Wasser Schwänzchen in die Höh The Big Chill (1983)
I'm taking a nap.- Ein SchläfchenThe Man Who Loved Women (1983)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bubiköpfchen {n}; Bubikopf {m} [bot.]baby's tears; angel's tears; mind-your-own-business [Add to Longdo]
Dörfchen {n}; kleines Dorf; Weiler {m}hamlet [Add to Longdo]
ins Fettnäpfchen tretento put one's foot in one's mouth [Add to Longdo]
in ein (ins) Fettnäpfchen tretento drop a brick; to put one's foot in it [Add to Longdo]
Gaumenzäpfchen {n}; Zäpfchen {n} [anat.]uvula [Add to Longdo]
Grips {m}; Köpfchen {n}savvy [Add to Longdo]
Häufchen {n}; Häuflein {n} (Kot)(pile of) ... muck [Add to Longdo]
Jammerbild {n} | wie ein Häufchen Unglück (Elend)picture of misery | the picture of misery [Add to Longdo]
Köpfchen {n}gumption [Add to Longdo]
Köpfchen habento be street-smart [Add to Longdo]
Porzellanschiffchen {n}sagger [Add to Longdo]
seine Schäfchen ins Trockene bringen [übtr.]to feather one's own nest [Add to Longdo]
Schäfchenwolke {f}fleecy cloud [Add to Longdo]
Schäfchenwolken {pl}; Zirrokumulusbewölkung {f}mackarel sky [Add to Longdo]
Schiffchen {n} | Schiffchen {pl}shuttle | shuttles [Add to Longdo]
Schiffchen {n}small ship [Add to Longdo]
Schläfchen {n}dozer [Add to Longdo]
ein Schläfchen machento take a nap [Add to Longdo]
Schläfchen machendcatnapping [Add to Longdo]
Streichholzbriefchen {n}matchbook [Add to Longdo]
Tröpfchen {n}droplet [Add to Longdo]
Untertasse {f}; Untersatz {m}; Näpfchen {n}; Farbennapf {m}saucer [Add to Longdo]
Verstand {m}; Grips {m}; Köpfchen {n}brains; brain [Add to Longdo]
Weberschiffchen {n}shuttle [Add to Longdo]
Zäpfchen {n}; Suppositorium {n} [anat.]suppository [Add to Longdo]
intelligent sein; Köpfchen habento have brains [Add to Longdo]
macht ein Schläfchencatnaps [Add to Longdo]
machte ein Schläfchencatnapped [Add to Longdo]
Er hat Köpfchen.He has brains. [Add to Longdo]
Er hat Köpfchen. Er hat Verstand.He has brains. [Add to Longdo]
Er hat sein Schäfchen im Trockenen.He made his pile. [Add to Longdo]
Er hat sein Schäfchen ins Trockene gebracht.He feathered his own nest. [Add to Longdo]
Ich bin ganz schön ins Fettnäpfchen getreten.I really put my foot in it! [Add to Longdo]
Zäpfchenentzündung {f} [med.]uvulalitis [Add to Longdo]
Grauköpfchen {n} [ornith.]Grey-headed Lovebird [Add to Longdo]
Pfirsichköpfchen {n} [ornith.]Fischer's Lovebird [Add to Longdo]
Erdbeerköpfchen {n} [ornith.]Nyasa Lovebird [Add to Longdo]
Rußköpfchen {n} [ornith.]Black-cheeked Lovebird [Add to Longdo]
Schwarzköpfchen {n} [ornith.]Masked Lovebird [Add to Longdo]
Orangeköpfchen {n} [ornith.]Red-faced Lovebird [Add to Longdo]
Rosenköpfchen {n} [ornith.]Peach-faced Lovebird [Add to Longdo]
Blumenköpfchen {n} [ornith.]Blossomcrown [Add to Longdo]
Kupferköpfchen {n} [ornith.]Coppery-headed Emerald [Add to Longdo]
Gelbköpfchen {n} [ornith.]Yellowhead [Add to Longdo]
Goldköpfchen {n} [ornith.]Verdin [Add to Longdo]
Fahlkehl-Glanzköpfchen {n} [ornith.]Buff-throated Sunbird [Add to Longdo]
Amethystglanzköpfchen {n} [ornith.]Amethyst Sunbird [Add to Longdo]
Karmelglanzköpfchen {n} [ornith.]Carmelite Sunbird [Add to Longdo]
Purpurbürzel-Glanzköpfchen {n} [ornith.]Hunter's Sunbird [Add to Longdo]
Grünkehl-Glanzköpfchen {n} [ornith.]Green-throated Sunbird [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
居眠り[いねむり, inemuri] Schlaefchen (im Sitzen), Einnicken [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top