หรือคุณหมายถึง faße?
Search result for

fasse

(8 entries)
(0.0232 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fasse-, *fasse*
Possible hiragana form: ふぁっせ
CMU English Pronouncing Dictionary
FASSETT    F AE1 S EH0 T

German-Thai: Longdo Dictionary
anfassen(vt) |fasste/faßte an, hat angefassen/angefaßt| จับ, แตะต้อง, ฉวย เช่น Natur zum Anfassen., Man wird doch heute überall im Labor nur noch mit Handschuhen angefasst, oder nicht? , See also: S. ergreifen, berühren
verfassen(vt ) |verfasste, hat verfasst| ประพันธ์ เขียนแต่งเรื่อง เช่น Der Admin konnte nicht wissen, wer den Artikel verfasst hat, aber macht das einen Unterschied wer ihn verfasst hat?, See also: S. abfassen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fassen {n}; Greifen {n}bite [Add to Longdo]
fassendcollaring [Add to Longdo]
fassend; zufassendgrabbing [Add to Longdo]
Fasse dich kurz!Make it short! [Add to Longdo]
Fassen Sie sich kurz!Be brief! [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top