Search result for

fana

(62 entries)
(0.1614 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fana-, *fana*
Possible hiragana form: ふぁな
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fanatic    [N] ผู้คลั่งไคล้, See also: ผู้เลื่อมใส, แฟนเพลง, แฟนละคร, Syn. devotee, enthusiast, extremist
fanatical    [ADJ] คลั่งไคล้ที่สุด, See also: คลั่ง, ซึ่งเลื่อมใสอย่างมาก, Syn. extreme, fanatic, zealous, Ant. apathetic
fanaticism    [N] ความคลั่งไคล้, See also: ความหลงใหลอย่างมาก, Syn. zeal, extremism, Ant. moderation, indifference
fanaticize    [VI] ทำให้คลั่ง, See also: ทำให้คลั่งไคล้
fanaticize    [VT] คลั่ง, See also: ้คลั่งไคล้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fanatic(ฟะแนท'ทิค) n. ผู้มีความกระตือรือร้นอย่างคลั่งไคล้,คนคลั่ง. adj. ดูfanatical
fanatical(ฟะแนท'ทิคิล) adj. คลั่งไคล้,, See also: fanatically adv. fanaticalness n., Syn. irrational
profanation(โพรเฟนเน'เชิน) n. การทำให้ต่ำช้า,การดูหมิ่น การทำให้เปรอะเปื้อน, See also: profanatory adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
fanatic(adj) บ้า,คลั่ง
fanatic(n) คนบ้า,คนคลั่ง,คนบ้าคลั่ง
fanaticism(n) ความบ้า,ความคลั่ง
profanation(n) การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์,การทำลายความบริสุทธิ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Set the example that we Unitologists are not hysterical fanatics.ทำให้เห็นว่ายูนิโตโลจิสอย่างเรา ไม่ใช่ผู้บ้าสร้างปัญหา Dead Space: Downfall (2008)
I'm a total fanatic.เค้าว่ากันว่าผมนี่ค่อนข้างเทพเลยนะครับ Scandal Makers (2008)
They're fanatics, religious nut jobs.พวกมันคลั่งไคล้บ้าคลั่งศาสนา ตั้งศาลเตี้ยล่าแม่มด นั่นแหละพวกมันหละ Jumper (2008)
There is a genius subculture of chess fanatics who play to lose.นี่เป็นลูกเล่นของเซียนหมากรุก ที่รู้ตัวว่ากำลังจะแพ้ WarGames: The Dead Code (2008)
There are too many fanatics out there that could damage her.อาจทำให้เกิดความเสียหายได้นะ 2012 (2009)
As long as there have been teen idols, there have been teen-idoI fanatics.ตราบเท่าที่มีรายการ ไอดอล, มีได้ แฟนาทิก ทีน-ไอดอล. Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
No offense, Mr. Film Fanatic,อย่าถือนะคะ พ่อคนรักหนัง The Age of Dissonance (2009)
We need to take these fanatics down.เราต้องไปจัดการพวกบ้านั่นให้หมด Never Let Me Go (2009)
These fanatics are about to barbecue a 2000-year-old vampire in front of the entire congregation.พวกบ้านั่นอยากจะย่าง แวมไพร์อายุสองพันปีต่อหน้าทั้งสมาคม Release Me (2009)
Committee said he was becoming unstable, fanatical.กับการตำหนิว่ามันคือความผิดของคุณ คณะกรรมการกล่าวว่าเขามีอารมณ์ไม่แน่นอน, คลั่ง Amplification (2009)
The first people that you wanna check out are those anti-chicken fanatics at the gate.คนพวกแรกที่คุณ ควรไปตรวจสอบดู คือพวกที่ต่อต้านไก่ ที่ชุมนุมกันตรง ประตูทางเข้าออก The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
He is a fanatic. And his supporters follow him unthinkingly, blinded by his charisma.เค้าเป็นคนที่บ้าคลัง คนของเค้าก็ทำตามโดยไม่ยั้งคิด The Witch's Quickening (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fanaA fanatic threw a bomb at the king's coach.
fanaThey are fanatical in their beliefs.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอ[n.] (khø) EN: fan   FR: amateur [m] ; mordu [m] (fam.) ; accro [m] (fam.) ; fana ]m] (fam.)
โคม[n.] (khōm) EN: lamp ; light ; lantern   FR: lanterne [f] ; lampe [f] ; fanal [m] ; abat-jour [m]
นัก[n.] (nak) EN: expert ; devotee   FR: expert [m] ; spécialiste [m] ; passionné [m] ; fana [m] (fam.)
เพ้อคลั่ง[v.] (phoēkhlang) EN: be mad ; be crazy ; be crazed ; be insane ; be morbid   FR: être fanatique

CMU English Pronouncing Dictionary
FANARA    F AA0 N AA1 R AH0
FANATIC    F AH0 N AE1 T IH0 K
FANATICS    F AH0 N AE1 T IH0 K S
FANATICAL    F AH0 N AE1 T IH0 K AH0 L
FANATICISM    F AH0 N AE1 T AH0 S IH2 Z AH0 M
FANATICALLY    F AH0 N AE1 T IH0 K AH0 L IY0
FANATICALLY    F AH0 N AE1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fanatic    (n) (f @1 n a1 t i k)
fanatics    (n) (f @1 n a1 t i k s)
fanatical    (j) (f @1 n a1 t i k l)
fanaticism    (n) (f @1 n a1 t i s i z @ m)
fanatically    (a) (f @1 n a1 t i k l ii)
fanaticisms    (n) (f @1 n a1 t i s i z @ m z)

German-Thai: Longdo Dictionary
fanatisch(adj) คลั่งไคล้, เป็นแฟนคลับ เช่น Frauen sind ebenso fanatisch beim Fußball wie Männer, ziehen Vereinstrikots über und legen die üblichen Fanutensilien an.; Jetzt vor den Wahlen werden meine Gegner fanatisch.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fanal {n}signal [Add to Longdo]
Fanatiker {m} | Fanatiker {pl}fanatic | fanatics [Add to Longdo]
Fanatiker {m}; Fan {m}; Anhänger {m}; Anhängerin {f}; Narr {m}; Närrin {f} | Theaternarr {m}; Theaternärrin {f}fiend | theatre fiend [Add to Longdo]
Fanatiker {m}; Fan {m}; Eiferer {m}bigot [Add to Longdo]
Fanatismus {m}fanaticism [Add to Longdo]
Fanatismus {m}; Zelotismus {m}; blinder Eiferzealotry [Add to Longdo]
fanatischfanatical [Add to Longdo]
fanatisch {adv}fanatically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファナティシズム[, fanateishizumu] (n) fanaticism [Add to Longdo]
ファナティック[, fanateikku] (adj-na,n) fanatic [Add to Longdo]
マリファナ(P);マリワナ[, marifana (P); mariwana] (n) marijuana; marihuana; cannabis; hemp; pot; (P) [Add to Longdo]
狂者[きょうしゃ, kyousha] (n) insane person; a fanatic [Add to Longdo]
狂信[きょうしん, kyoushin] (n,vs) (religious) fanaticism [Add to Longdo]
狂信者[きょうしんしゃ, kyoushinsha] (n) religious fanatic [Add to Longdo]
狂信的[きょうしんてき, kyoushinteki] (adj-na) fanatic [Add to Longdo]
狂的[きょうてき, kyouteki] (adj-na,n) insane; fanatic [Add to Longdo]
凝り固まる[こりかたまる, korikatamaru] (v5r,vi) to coagulate; to curdle; to clot; to be fanatical [Add to Longdo]
凝る[こる, koru] (v5r,vi) (1) to grow stiff; (2) to be absorbed in; to be devoted to; to be a fanatic; to elaborate; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top