Search result for

fäce

(128 entries)
(0.0466 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fäce-, *fäce*
English-Thai: Longdo Dictionary
facet(n) ด้านมุมมอง, แง่ปัญหา
surface tension(n) แรงตึงผิว
stuff one's face(v phrase) กินจนพุงกาง เช่น He won't lose any weight if he keeps stuffing his face like that., S. feed one's face
Cake face(n ) หน้าแน่น, ผู้หญิงที่แต่งหน้าจัด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
face[N] ใบหน้า, See also: ใบหน้า, หน้าตา
face[N] สีหน้า, Syn. expression, countenance
face[N] พื้นผิว, See also: ผิวสัมผัส, ด้านหน้า
face[N] รูปลักษณ์, See also: ลักษณะภายนอก, Syn. outward appearance
face[N] ชื่อเสียง, Syn. reputation
face[VT] เผชิญหน้า, See also: เผชิญ, พบ, เจอ, Syn. confront
face[VI] หันหน้าออกไปทาง, See also: หันหน้าไปทาง
face[VT] มองสิ่งหนึ่งสิ่งใด
faced[SL] เมามาก
facet[N] ด้านมุมมอง, See also: ด้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
face(เฟส) {faced,facing,faces} n. ใบหน้า,หน้า,โฉม,รูปโฉม,หน้าตา,ด้านหน้า,ความหน้าด้าน,ความทะลึ่ง,การแสแสร้ง,ชื่อเสียง,ผิวหน้า,การเผชิญหน้า,ส่วนหน้ากว้าง vt. หันหน้าไปทาง,เผชิญหน้าโดยตรง,เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญกับ,หงาย (ไพ่) -Phr. (in one's face โดยตรง) vi. หันหน
face valueค่าแท้จริง,ค่าตามที่พิมพ์ไว้หน้าบัตร
face-lift(เฟส' ลิฟทฺ) n. ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าหายย่น,การตกแต่งใหม่, Syn. facelifting
face-off(เฟส' ออฟ) n. การเปิดลูก
face-sheetn. ใบปะหน้า
face-to ###SW. face adv. ประจันหน้ากัน,ต่อหน้า
facedown(เฟส' ดาวน์) adv. หน้าคว่ำลง
faceguard(เฟส' การ์ด) n. หน้ากาก
facet(แฟส'ชิท) n. ด้าน,เหลี่ยม,หน้าของเพชรพลอยที่เจียระไนแล้ว,หน้าประกบ,หน้า,หน้าเล็ก ๆ ของตาแมลง,แง่ปัญหา. vt. เจียระไน
facete(ฟะซีท') adj. ทะเล้น,ชอบเล่นตลก,ช่างรู้ -facetely adv., See also: faceteness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
face(n) หน้า,โฉมหน้า,ผิวหน้า,ชื่อเสียง,การเผชิญหน้า
face(vt) เผชิญหน้า,หันหน้าไปทาง,หงาย(ไพ่),เหลียว,ฉาบ
facet(n) ด้าน,เหลี่ยมเพชรพลอย,แง่ปัญหา
facetious(adj) ชอบคุยสนุก,ทะเล้น,ตลก,ขบขัน,ชอบเล่นตลก
barefaced(adj) กล้า,หน้าด้าน,ไม่รู้จักอาย
boldface(n) คนกล้า,ตัวพิมพ์หนา
deface(vt) ทำให้เสียโฉม,ทำให้เสียรูป,ทำให้ไม่สวย,ทำให้นุ่มสลวย
efface(vt) ลบล้าง,ขจัด,ทำนาย
preface(n) คำนำ,บทนำ,ส่วนนำ
shamefaced(adj) ขายหน้า,ละอายใจ,อับอาย,ขี้อาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
faceหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
face amountจำนวนเงินเอาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
face amountจำนวนเงินตามตราสาร [ดู face value ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
face area of coil; coil face areaพื้นที่หน้าคอยล์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
face bend testการทดสอบดัดโค้งด้านหน้า [มีความหมายเหมือนกับ normal bend test] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
face cleatแนวแตกแยกหลัก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
face maskหน้ากาก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
face of judgmentจำนวนเงินตามคำพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
face of policyจำนวนเงินตามกรมธรรม์ (ประกันภัย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
face of recordเต็มตามสำนวนความ (ใช้แก่ข้อความ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Faceใบหน้า [TU Subject Heading]
Faceหน้า [การแพทย์]
Faceท่าหัวที่เงยมากเกินไป,ท่าหน้า [การแพทย์]
Face Liftการผ่าตัดดึงหน้า [การแพทย์]
Face onภาพรังสีท่าตรง [การแพทย์]
Face Packsครีมพอกและลอกหน้า [การแพทย์]
Face Partกระดูกกะโหลกศีรษะส่วนใบหน้า [การแพทย์]
Face Powdersสิ่งปรุงผัดหน้า,แป้งผัดหน้า [การแพทย์]
Face Presentationท่าหน้า [การแพทย์]
Face Tentsกระโจมหน้า [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Face paintลักษณะของการนำสีมาทาหน้าให้เหมือนกับชาวป่า หรือ ชาวเผ่าโบราญ
face,mask (n) หน้า,หน้ากาก
facepalm[เฟซ'ปาล์ม] (vt ) เอามือก่ายหน้าผากแสดงอาการผิดหวัง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เผชิญความจริง[V] confront the truth, See also: face reality, Syn. สู้กับความจริง, Example: ผู้ที่ปรับตัวได้ดีจะเผชิญความจริงอย่างกล้าหาญ โดยไม่พยายามบิดเบือนความจริงต่อผู้อื่น, Thai definition: ยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ใบปะหน้า[N] face sheet, Example: หัวหน้าสั่งให้เลขาทำใบปะหน้าเพิ่ม ซึ่งจะต้องระบุจำนวนเอกสารทั้งหมดว่ามีกี่แผ่น, Count unit: ใบ, แผ่น, Thai definition: แผ่นกระดาษที่อยู่ด้านหน้าสุดของเอกสารเพื่อแจ้งข้อความสำคัญ
ประสบปัญหา[V] face a problem, See also: confront a problem, Example: ปัจจัยในประเทศที่ทำให้เศรษฐกิจไทยประสบปัญหา คือ การตกต่ำของตลาดหลักทรัพย์ฯ, Thai definition: พบกับความยุ่งยาก หรือข้อที่ต้องแก้ไข
โดนดี[V] face the problem, See also: face the music, be in trouble, Example: ถ้าคุณขัดขืนคำสั่งของผมคุณจะโดนดี, Thai definition: เป็นถ้อยคำเชิงประชด
เผชิญ[V] confront, See also: face, brave, meet, Syn. ประเชิญ, ชนกัน, ปะทะกัน, ต่อกัน, Example: พม่ากำลังเผชิญกับปัญหาภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง, Notes: (เขมร)
หัน[V] turn around, See also: face about, move around, reverse, revolt, rotate, Syn. หมุน, Example: เขาไม่อยากจะเผชิญหน้าผม เพราะเช่นนั้นเขาจึงหันไปเสียทางอื่น, Thai definition: ผิน, หมุน, กลับจากที่ตั้งหรือที่ยืนอยู่เดิม
เผชิญหน้า[V] face, See also: meet, encounter, confront, Syn. ประจันหน้า, Example: พวกเรากำลังจะเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วย เพื่อชี้แจงจุดประสงค์ให้ฟัง, Thai definition: พบเจอกันหรือปะทะกันซึ่งๆ หน้า
เข้าหน้า[V] face, See also: meet, confront, see, Syn. พบหน้า, Example: ผมคงเข้าหน้าเจ้านายไม่ได้ไปอีกนาน, Thai definition: เข้าไปหาหรือเข้าไปพบปะเจอะเจอ
ยัน[V] face, See also: confront, be in a stalemate, make a stand against, Syn. ประจัน, เผชิญ, Example: กองทัพทั้งสองยันกันอยู่ที่แม่น้ำไรน์
เค้าหน้า[N] face, See also: visage, appearance, countenance, look, Syn. โครงหน้า, รูปหน้า, หน้าตา, Example: เด็กคนนี้มีเค้าหน้าคุ้นๆ เหมือนใครก็นึกไม่ออกเสียที

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญชลี[v.] (anchalī) EN: saluting by raising one' s hand press together on the face/chest   
อัปยศอดสู[v.] (appayot otsū) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour   
อารัมภกถา[n.] (āramphakathā) EN: preface ; introduction ; foreword ; introductory words ; prologue ; preamble   FR: préambule [m] ; prologue [m] ; introduction [f] ; préface [f]
ใบหน้า[n.] (bainā) EN: face ; visage   FR: visage [m]
บากหน้า[v.] (bāknā) EN: turn to face ; set about ; strive   
โบกปูน[v. exp.] (bōk pūn) EN: apply cement (over a surface)   FR: appliquer du ciment (sur une surface)
บดบัง[v.] (botbang) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal   FR: éclipser ; occulter ; effacer
ชำระหนี้[v. exp.] (chamra nī) EN: pay one's debt ; pay back one's debt ; settle a debt ; pay a debt ; discharge a debt ; disburse ; repay   FR: effacer une dette ; rembourser une dette ; s'acquitter d'une dette
เช็ดหน้า[v. exp.] (chet nā) EN: scrub one's face ; rub the face dry ; wipe one's face   FR: essuyer le visage
เชิดหน้า[v. exp.] (choēt nā) EN: turn the face upwards   FR: porter la tête haute ; relever le front

CMU English Pronouncing Dictionary
FACE    F EY1 S
FACED    F EY1 S T
FACEY    F EY1 S IY0
FACET    F AE1 S AH0 T
FACER    F EY1 S ER0
FACES    F EY1 S AH0 Z
FACETS    F AE1 S AH0 T S
FACET'S    F AE1 S AH0 T S
FACETED    F AE1 S AH0 T AH0 D
FACELIFT    F EY1 S L IH2 F T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
face    (v) (f ei1 s)
faced    (v) (f ei1 s t)
facer    (n) (f ei1 s @ r)
faces    (v) (f ei1 s i z)
facet    (n) (f a1 s i t)
facers    (n) (f ei1 s @ z)
facets    (n) (f a1 s i t s)
faceless    (j) (f ei1 s l @ s)
face-ache    (n) - (f ei1 s - ei k)
face-card    (n) - (f ei1 s - k aa d)

French-Thai: Longdo Dictionary
en face de(prep) ตรงข้ามกับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น En face de l'hôtel se trouve une banque. มีธนาคารหนึ่งแห่งอยู่ตรงข้ามกับโรงแรม

Japanese-English: EDICT Dictionary
CGI[シージーアイ, shi-ji-ai] (n) (1) {comp} common gateway interface; CGI; (2) computer generated imagery; CGI [Add to Longdo]
GUI[ジーユーアイ, ji-yu-ai] (n) graphical user interface; GUI; (P) [Add to Longdo]
MIDI[ミディ;ミディー, midei ; midei-] (n) musical instrument digital interface; MIDI [Add to Longdo]
おつむ[, otsumu] (n) (1) (abbr) (from おつむり) (See つむり) face (used mostly with children); head; (2) brains; intelligence [Add to Longdo]
おつむてんてん[, otsumutenten] (exp,n) motion of a baby gently hitting his own face with both of his hands [Add to Longdo]
かぼちゃ野郎;南瓜野郎[かぼちゃやろう, kabochayarou] (n) (derog) man with an unattractive, unusually shaped face [Add to Longdo]
しゃがみ込む;蹲み込む[しゃがみこむ, shagamikomu] (v5m,vi) (uk) to squat; to crouch down (completely, generally with face looking through knees) [Add to Longdo]
すり合わせ;擦り合わせ;摺り合わせ[すりあわせ, suriawase] (n) (1) precision surface finishing; lapping; (2) bouncing of ideas (opinions, etc.) off each other to obtain a fine-tuned integrated whole [Add to Longdo]
ずべら坊[ずべらぼう, zuberabou] (n) (1) (See ずんべら棒) plain (e.g. face); smooth; (2) slovenly [Add to Longdo]
ずんべら棒;ずんべら坊[ずんべらぼう, zunberabou] (n) (1) (See ずべら坊) plain (e.g. face); smooth; (2) slovenly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liǎn, ㄌㄧㄢˇ, / ] face, #626 [Add to Longdo]
面孔[miàn kǒng, ㄇㄧㄢˋ ㄎㄨㄥˇ, ] face, #8,193 [Add to Longdo]
面对面[miàn duì miàn, ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] face to face, #10,357 [Add to Longdo]
面值[miàn zhí, ㄇㄧㄢˋ ㄓˊ, ] face value; par value, #14,466 [Add to Longdo]
脸庞[liǎn páng, ㄌㄧㄢˇ ㄆㄤˊ, / ] face, #15,184 [Add to Longdo]
脸面[liǎn miàn, ㄌㄧㄢˇ ㄇㄧㄢˋ, / ] face, #22,835 [Add to Longdo]
应战[yìng zhàn, ˋ ㄓㄢˋ, / ] face a challenge; face an attack and meet it, #24,484 [Add to Longdo]
面谈[miàn tán, ㄇㄧㄢˋ ㄊㄢˊ, / ] face-to-face meeting; an interview, #25,159 [Add to Longdo]
脸孔[liǎn kǒng, ㄌㄧㄢˇ ㄎㄨㄥˇ, / ] face, #30,439 [Add to Longdo]
面庞[miàn páng, ㄇㄧㄢˋ ㄆㄤˊ, / ] face, #34,286 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
まえがき[まえがき, maegaki] preface [Add to Longdo]
アタッチメントユニットインタフェース[あたっちめんとゆにっといんたふぇーす, atacchimentoyunittointafe-su] attachment unit interface (AUI) [Add to Longdo]
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP [Add to Longdo]
インタフェース[いんたふぇーす, intafe-su] interface [Add to Longdo]
インタフェースアドレス[いんたふぇーすあどれす, intafe-suadoresu] interface address [Add to Longdo]
インタフェースカード[いんたふぇーすかーど, intafe-suka-do] interface card [Add to Longdo]
インタフェースモジュール[いんたふぇーすもじゅーる, intafe-sumoju-ru] interface module [Add to Longdo]
インタフェース種別[インタフェースしゅべつ, intafe-su shubetsu] interface type [Add to Longdo]
インフレアドインタフェース[いんふれあどいんたふぇーす, infureadointafe-su] infrared interface [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top