Search result for

enhanced graphics adapte

(4 entries)
(4.2713 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enhanced graphics adapte-, *enhanced graphics adapte*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enhanced graphics adapter (EGA)ตัวปรับภาพกราฟิกส์เพิ่มความคม (อีจีเอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
enhanced graphics adapter (EGA)ตัวปรับต่อภาพกราฟิกส์เพิ่มความคม (อีจีเอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enhanced Graphics Adapterตัวปรับต่อภาพกราฟิกส์อีจีเอ
วงจรสำหรับใช้กับจอภาพเพื่อให้สามารถแสดงสีและภาพทางจอภาพได้ สามารถแสดงสีได้ 16 สี ด้วยความละเอียดในแนวตั้งและแนวนอนเป็น 350x640 จุดภาพ [คอมพิวเตอร์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enhanced graphics adapterตัวปรับภาพเพิ่มความคมEnhanced Graphic Adaptorใช้ตัวย่อว่า EGA (อ่านว่า อีจีเอ) เป็นมาตรฐานของจอภาพได้รับการพัฒนามาขั้นหนึ่งแล้ว ปัจจุบัน จอภาพยังคงได้รับการพัฒนาให้คมชัด และมีสีสวยขึ้นเรื่อย ๆ จอที่ดีกว่า คือจอ VGA หรือ Super VGA หรือที่เรียกว่า SVGA ดู VGA และ SVGA ประกอบ

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

enhanced ( EH0 N HH AE1 N S T, AH0 N HH AE1 N S T) graphics ( G R AE1 F IH0 K S) adapte

 


  

 
enhanced
 • /EH0 N HH AE1 N S T/ [CMU]
 • /AH0 N HH AE1 N S T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [enhance]
 • ทำให้ดีเพิ่มขึ้น: ปรับปรุง [Lex2]
 • vt. ทำให้สูงขึ้น,ทำให้มากขึ้น,เพิ่ม,เสริม,ยกระดับ. ###SW. enhancement n. ดูenhance enhancer n. ดูenhance enhancive adj. ดูenhance ###S. improve [Hope]
 • (vt) เพิ่มพูน,เสริม,ทำให้มากขึ้น,ยกระดับ [Nontri]
 • /EH0 N HH AE1 N S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
graphics
 • ภาพพิมพ์: ภาพกราฟฟิก [Lex2]
 • (แกรฟ\'ฟิคซฺ) n. ศิลปะการเขียน,การทำภาพพิมพ์,วิชาการคำนวณด้วยแผนภูมิ\'หรือไดอะแกรม [Hope]
 • /G R AE1 F IH0 K S/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
  [graphic]
 • แสดงชัดเจน: แสดงด้วยภาพ [Lex2]
 • เกี่ยวกับภาพ: เกี่ยวกับเส้นกราฟ, เกี่ยวกับการเขียน [Lex2]
 • (แกรฟ\'ฟิค) adj. ชัดเจน,เกี่ยวกับภาพเขียนหรือวาด ###S. graphical ###S. vivid, [Hope]
 • (adj) โดยกราฟ,เกี่ยวกับภาพวาด,เกี่ยวกับการขีดเขียน [Nontri]
 • /G R AE1 F IH0 K/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
graphisch, Graphik, Graphit, Graph Adaptec, Adapter

Similar FRENCH words suggested by aspell:
lacets, envasait, bassets, pensait, encensait, entassait, gansait, dansait, pansait graphies, graphie, graphiques, graphita, graphitas, graphites, graphités, graphique, graphes, raphias, agraphies, trafics, graphite, graphité, grappins, raphia, graphe, graphitais, gratis, gravis, agraphie *

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top