ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

einerseits

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -einerseits-, *einerseits*, einerseit
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา einerseits มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *einerseits*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At last.- Ganz meinerseits. Made in Dagenham (2010)
I'm making no promises.Ohne Verpflichtung meinerseits. Montparnasse 19 (1958)
- So am I.- Ganz meinerseits. Montparnasse 19 (1958)
- The honour is mine.- Ganz meinerseits. Bell Book and Candle (1958)
And my sister-in-law, Miss Anna Kalman.Ganz meinerseits. Und meine Schwägerin, Miss Anna Kalman. Indiscreet (1958)
We have spiraling inflation on one hand, and contracting credit on the other.Einerseits wachsende Inflationsraten, andererseits Drosselung der Kredite. Indiscreet (1958)
-How do you do, sir?Sehr angenehm. Ganz meinerseits. Indiscreet (1958)
It's a pleasure, gentlemen.Die Ehre ist ganz meinerseits, meine Herren. Queen of Outer Space (1958)
-Nice to meet you.- Ganz meinerseits. Taxi, Trailer and Corrida (1958)
Thank you, all mine.Danke, ganz meinerseits. The Hanging Tree (1959)
I'm responsible, too. I let him drop out... during routine march.Ich meinerseits hab ihn auch fallengelassen auf der Hälfte des Weges. The Human Condition II: Road to Eternity (1959)
The pleasure is all mine, Your Honor. I see you're still alive.Das Vergnügen ist ganz meinerseits, da ich sehe, dass Sie noch leben. The Terrible People (1960)
Never mix finances with feelings.Einerseits die Gefühle, andererseits die Finanzministerin. Croesus (1960)
How do you do.Ganz meinerseits. The Grass Is Greener (1960)
How do you do.Ganz meinerseits. The Grass Is Greener (1960)
- My mistake.Irrtum meinerseits. Midnight Lace (1960)
Excuse me is Dr. Kabir?- Ja, sehr erfreut. Ganz meinerseits. The Millionairess (1960)
Well, put this in your pipe.Ganz meinerseits. Ocean's 11 (1960)
- It's certainly our pleasure.- Ganz meinerseits. Ocean's 11 (1960)
You're very pretty.- Ganz meinerseits. Sie sind sehr hübsch. Never on Sunday (1960)
- The pleasure was all mine.- Ganz meinerseits. The 1,000 Eyes of Dr. Mabuse (1960)
- It's my pleasure.Ganz meinerseits. The Guns of Navarone (1961)
- Happy to meet you, Congressman.- Ganz meinerseits. Voyage to the Bottom of the Sea (1961)
- Thank you, Davis, it's mutual.- Danke, Davis. Ganz meinerseits. Wild in the Country (1961)
I suppose I'm just looking for some way to try to bring us together again.Es war wohl meinerseits ein Versuch, uns wieder zusammenzubringen. Wild in the Country (1961)
- How do you do?- Ganz meinerseits. Wild in the Country (1961)
Proving, on one hand, that the threads of history are woven tightly, and the skein of events cannot be undone.Einerseits ist bewiesen, dass die Fäden der Geschichte dicht verflochten sind und die Stränge der Ereignisse nicht gelöst werden können. Back There (1961)
Likewise, likewise.- ...mit Ihnen Geschäfte zu machen. - Ebenfalls. Ganz meinerseits. The Whole Truth (1961)
Pleasure's mine, Major Cyring.Ganz meinerseits. The Eye of the Monocle (1962)
Conduct unbecoming an angel. Champagne-drinking. Gin and tonic drinking.Dass jeder von uns seinerseits etwas mitgenommen hat, das Sie ihm gaben. The Changing of the Guard (1962)
Where are you from?- Ganz meinerseits. 8½ (1963)
Mostly because you're a handsome filly.Einerseits, weil du hübsch bist, zum Teil aber natürlich auch, weil mir das meiste Land gehört. McLintock! (1963)
The pleasure was mine.Ganz meinerseits. Murder at the Gallop (1963)
I'm sure that you would diagnose it as, er, a convenient subconscious attempt for me to come in here and chat with you.Sie würden es wohl anders auslegen. Als einen unbewussten Versuch meinerseits, mich mit Ihnen zu unterhalten, nicht wahr? The Thrill of It All (1963)
The pleasure is mine.- Die Freude ist ganz meinerseits. Carry On Cleo (1964)
- You're wonderful yourself.- Ganz meinerseits. Good Neighbor Sam (1964)
- The pleasure was mine.- Ganz meinerseits. Good Neighbor Sam (1964)
- So nice.- Ganz meinerseits. What a Way to Go! (1964)
- How do you do?- Die Ehre ist meinerseits. What a Way to Go! (1964)
On the one hand, we need highly intelligent people.Einerseits brauchen wir hochintelligente Menschen. Alphaville (1965)
- Likewise.- Ganz meinerseits. Cat Ballou (1965)
My pleasure.Ganz meinerseits. The Cincinnati Kid (1965)
- The pleasure's mine.- Ganz meinerseits. Don Camillo in Moscow (1965)
Pure folly on my part.Purer Leichtsinn meinerseits. Lord Jim (1965)
On the one hand, your good breeding, exclusiveness.Einerseits Ihre Bildung, Erziehung und Herkunft. Anchors Aweigh, Men of Stalag 13 (1965)
- The pleasure's mine.- Ganz meinerseits. Jeannie and the Marriage Caper (1965)
- How do you do?Ganz meinerseits. Herman the Rookie (1965)
Therefore, to be precise, it's my turn to ask a question.Also, um präzise zu sein, möchte ich meinerseits eine Frage stellen. The Battle of Algiers (1966)
well, pip-pip to you, sir!Pip-pip ganz meinerseits, Sir. Batman: The Movie (1966)
On the one hand, I told myself I should report him to you.Einerseits sagte ich mir, er müsste der Schulleitung überwiesen werden. Young Törless (1966)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
deinerseitson your part [Add to Longdo]
einerseitson the one hand [Add to Longdo]
meinerseits; meinetwegenfor my part [Add to Longdo]
seinerseitson his part [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一方[いっぽう, ippou] eine_Seite, einerseits, andererseits, -nur [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  einerseits /ainrzaits/
   on the one hand

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top