หรือคุณหมายถึง duße?
Search result for

dusse

(15 entries)
(0.0285 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dusse-, *dusse*
Possible hiragana form: づっせ
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Peter Kurten... the vampire of Dusseldorf.ปีเตอร์ เคอร์เทน ผีดูดเลือดฆาตกรแห่งดุสเซอดอร์ฟ Episode #1.3 (2010)
My father made the finest suits in Dusseldorf.พ่อของผมเคยตัดชุดสูทในดัสเซลดอร์ฟ X-Men: First Class (2011)
My parents were from Dusseldorf.ครอบครัวผมมาจากดัสเซลดอร์ฟ X-Men: First Class (2011)
Why? Because my character is that of a big money buyer from Dusseldorf, here in Greenville to buy my way into the Mandingo fight game.ทำใม? ในกรีนวิลล์เราจะซื้อหนทางที่จะเข้าไปเกมการต่อสู้แมนดิงโก Django Unchained (2012)
But, Lara Lee, Dr. Schultz is from Dusseldorf. They don't got niggers there.เขาไม่เคยเห็นนิโกรที่นี่ Django Unchained (2012)
There was a plane crash in Dusseldorf yesterday.มีเครื่องบินตก ที่ดัสเซลดอร์ฟเมื่อวาน A Scandal in Belgravia (2012)
Yeah. I saw this church in Dusseldorf... made of limestone, big as a train station.ใช่ ผมเห็นโบสถ์นี้ในดูเซ็นดอล์ฟ Walk the Line (2005)

CMU English Pronouncing Dictionary
DUSSEAU    D AH0 S OW1
DUSSEAULT    D AH0 S OW1
DUSSELDORF    D UW1 S AH0 L D AO2 R F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Dusseldorf    (n) (d uh1 s l d oo f)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dussel {m}; Schafskopf {m} | Dussel {pl}mutt | mutts [Add to Longdo]
Dussel {m}dope [Add to Longdo]
Dussel {m}; Doofie {m}goof [Am.] [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杜塞尔多夫[Dù sāi ěr duō fū, ㄉㄨˋ ㄙㄞ ㄦˇ ㄉㄨㄛ ㄈㄨ, / ] Düsseldorf (Germany) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top