ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drop off

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drop off-, *drop off*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drop off(phrv) หลุด, See also: หล่น, ร่วง, Syn. fall off, tumble off
drop off(phrv) อยู่ต่ำลงไปมากทันที, Syn. drop away, fall off, fall away
drop off(phrv) ทิ้งไว้, See also: จอดไว้
drop off(phrv) ต่ำกว่า, See also: น้อยกว่า
drop off(phrv) แย่ลง, Syn. drop away, fall away, fall behind, fall off, go off
drop off(phrv) หลับ, Syn. doze off
drop off(vi) ตกลง, See also: หล่น, ลดลง, น้อยลง
drop off(vt) ส่งของหรือผู้โดยสาร
drop off(vi) หลับ, See also: ผลอยหลับ, Syn. count sheep, nod off, take a nap

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I had to drop off some guns at Jimmy's... to match some silencers he had.ให้ตรงกับที่เก็บเสียงของเขา Goodfellas (1990)
My plan was to drop off my brother at the house and pick up Karen.แผนของผมคือส่งน้องกลับบ้าน และไปรับคาเรน Goodfellas (1990)
-Happy Valentine's Day. -l came by to drop off a gift.ใจเย็นก่อน ผมไม่สบายนะ Valentine (2001)
Sorry I'm late, I had to drop off Bernie at rehearsal.ขอโทษทีฉันมาช้า Love Actually (2003)
So drop off and swim to the shore.งั้นก็ปล่อยมือแล้วว่่ายน้ำไปขึ้นฝั่งสิ Bandidas (2006)
I come over, drop off spare keys like you want me to.ฉันมาเหนือ, ทิ้งออกจากสำรองคีย์\เหมือนคุณต้องการให้ฉัน Black Snake Moan (2006)
You drop off the face of the Earth for a few days, wake up with a memory hole, a killer headache, and a souvenir.คุณได้ข่าวปีเตอร์ไหม? ครั้งสุดท้ายที่ผมเห็นน้องชาย เขาบินออกนอกหน้าต่างเพื่อหนีผม ผมเดาว่าเขาจะกลับมาเคาะประตูห้องผม Chapter Sixteen 'Unexpected' (2007)
Um, remember that day, uh... when al was going to drop off the account information?แบบว่า จำวันนั้นได้ไหม? วันที่ อาลจะมาส่งเอกสารเรื่องบัญชีของคุณ Welcome to Kanagawa (2008)
I just have to drop off a gift to my manicurist.เดี๋ยวแวะเอาของไปให้คนทำเล็บก่อน In Buddy's Eyes (2008)
Hi, I'm here to drop off some information about an electrician for Bill Compton.หวัดดีค่ะ ฉันเอามาส่งข้อมูล จากการไฟฟ้าให้บิล คอมพ์ตัน The First Taste (2008)
THE GUY WHO CALLED 911 CAME HERE TO DROP OFF HIS TODDLER, เราน่าจะดูกันว่าการวิเคราะห์เหยื่อ จะบอกอะไรได้บ้าง The Angel Maker (2008)
When a parent arrived at 9:30 this morning to drop off her child, she discovered the door...เวลา 9 นาฬิกา 30 นาทีเมื่อผู้ปกครองของเด็กคนหนึ่งมาส่งลูกของเธอ ที่นั่น เธอพบว่าประตู... Masterpiece (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
drop offCan I drop off the car?
drop offI will drop off this package at the Jones' when I go to work.
drop offPlease drop off this package at the Jones' when you go to work.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งีบหลับ[ngīp-lap] (v, exp) EN: nap ; have a nap ; take a nap ; doze off ; drop off ; kip ; nod of ; snooze  FR: faire la sieste ; faire un somme
ตก[tok] (v) EN: fall ; drop ; fall off ; drop off ; fall down ; tumble  FR: tomber ; chuter ; choir
ตก[tok] (v) EN: abate ; diminish ; be down ; decline ; decrease ; reduce ; fade ; fall off ; drop off

Japanese-English: EDICT Dictionary
下ろす(P);降ろす(P);下す(io)[おろす, orosu] (v5s, vt) (1) to take down (e.g. flag); to launch (e.g. boat); to drop; to lower (e.g. ladder); to let (a person) off; to unload; to discharge; (2) (See 乗客を降ろす) to drop off (a passenger from a vehicle); to let (a person) off; (3) to withdraw money from an account; (4) to wear (clothing) for the first time; (5) to fillet (e.g. a fish); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drop off
   v 1: fall or diminish; "The number of students in this course
      dropped off after the first test"
   2: change from a waking to a sleeping state; "he always falls
     asleep during lectures" [syn: {fall asleep}, {dope off},
     {flake out}, {drift off}, {nod off}, {drop off}, {doze off},
     {drowse off}] [ant: {arouse}, {awake}, {awaken}, {come
     alive}, {wake}, {wake up}, {waken}]
   3: leave or unload; "unload the cargo"; "drop off the passengers
     at the hotel" [syn: {drop}, {drop off}, {set down}, {put
     down}, {unload}, {discharge}]
   4: retreat [syn: {fall back}, {lose}, {drop off}, {fall behind},
     {recede}] [ant: {advance}, {gain}, {gain ground}, {get
     ahead}, {make headway}, {pull ahead}, {win}]
   5: get worse; "My grades are slipping" [syn: {slip}, {drop off},
     {drop away}, {fall away}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top