Search result for

drape a monk' [...] arm uncovered

(1 entries)
(0.0466 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drape a monk' [...] arm uncovered-, *drape a monk' [...] arm uncovered*, drape a monk's robe to leave the right arm uncover, drape a monk's robe to leave the right arm uncovere
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดอง[V] roll a monk's robe and put it on the shoulder, See also: drape a monk's robe to leave the right arm uncovered, Syn. ห่มดอง, Example: สาวกในสำนักธรรมกายเท่านั้นที่แต่งกายผูกผ้ารัดอกห่มครองหรือห่มดอง, Thai definition: วิธีห่มผ้าของภิกษุสามเณรอย่างหนึ่งโดยปิดบ่าซ้าย เปิดบ่าขวา เรียกว่า ห่มดอง

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

drape ( D R EY1 P) a ( AH0, EY1) monk ( M AH1 NG K)'s ( EH1 S) robe ( R OW1 B) to ( T UW1, T IH0, T AH0) leave ( L IY1 V) the ( DH AH0, DH AH1, DH IY0) right ( R AY1 T) arm ( AA1 R M) uncovered ( AH0 N K AH1 V ER0 D)

 


  

 
drape
 • แขวน: ห้อย, ประดับ, ใช้ผ้าตกแต่ง [Lex2]
 • ม่านประดับ[Lex2]
 • (เดรพ) {draped,draping,drapes} vt. สวมเสื้อผ้า,แต่งกาย,จัดเสื้อผ้า,จัดม่าน,แขวน. vi. แขวน,ประดับ,ตกแต่ง.n. ม่านประดับ,วิธีการแขวนม่านและสิ่งประดับ. ###SW. drapable,drapeable adj. [Hope]
 • (vt) พับ,แต่งตัว,ประดับด้วยผ้า,สวมเสื้อผ้า,จัดเสื้อผ้า,จัดม่าน [Nontri]
 • /D R EY1 P/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
monk
 • พระสงฆ์: ภิกษุ, สงฆ์, ผู้ออกบวช, พระผู้ถือศีล [Lex2]
 • (มังคฺ) n. พระ,สงฆ์,ผู้ออกบวช [Hope]
 • (n) พระ,ภิกษุ,ผู้ออกบวช [Nontri]
 • /M AH1 NG K/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
robe
 • เสื้อคลุมยาว: เสื้อคลุมงานพิธี [Lex2]
 • เสื้อคลุมอาบน้ำ[Lex2]
 • สวมเสื้อคลุม[Lex2]
 • (โรบ) n.,v. (ใส่) เสื้อคลุมยาว,เสื้อชุดพิธี,เสื้อคลุย,เสื้อกระโปรงของสตรี,เสอคลุมชุดอาบน้ำ ###SW. robes n. เสื้อผ้า เครื่องแบบ rober n. ###S. gown [Hope]
 • (n) ชุดกระโปรง,ผ้าคลุม,เสื้อคลุมอาบน้ำ [Nontri]
 • (vt) แต่งตัว,คลุมผ้า,สวมเสื้อคลุม [Nontri]
 • /R OW1 B/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
leave
 • ทอดทิ้ง: ปล่อยไว้, ทิ้งไว้, ทิ้ง [Lex2]
 • ฝากไว้: ฝาก, ให้ไว้, มอบ, มอบไว้, มอบหมาย [Lex2]
 • เหลือ: เหลืออยู่, เหลือไว้ [Lex2]
 • ออกจาก: จาก [Lex2]
 • ออกเดินทาง[Lex2]
 • การลาหยุด: การลาพัก, การลา [Lex2]
 • การอนุญาต[Lex2]
 • การอำลา: การกล่าวลา [Lex2]
 • แตกใบอ่อน[Lex2]
 • (ลีฟว) {left,left,leaving,leaves} vt. จากไป,ออกจาก,จาก,ทิ้งไว้,เหลือไว้,หยุด,ยกเลิก,ไม่สนใจ,ปล่อย. vi. จากไป,ออกจาก. n. การอนุญาต,การอนุญาตให้ลา,ระยะเวลาที่อนุญาตให้ลา,การจากไป. -Phr. (leave off หยุด ทอดทิ้ง) [Hope]
 • (n) การอนุญาต,การจากไป,การลา [Nontri]
 • (vi) จากไป,ลาจาก,ออกไป,ร่ำลา,ลาหยุด [Nontri]
 • (vt) ทิ้ง,ออกจาก,เหลือไว้,ยกเลิก,ปล่อย [Nontri]
 • /L IY1 V/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
right
 • ถูกต้อง: ตรงตามข้อเท็จจริง [Lex2]
 • เหมาะ: ควร, ถูกกาละเทศะ [Lex2]
 • เป็นธรรม: ยุติธรรม, ชอบธรรม [Lex2]
 • ทางขวา: ด้านขวา, ขวามือ [Lex2]
 • อย่างเหมาะสม[Lex2]
 • อย่างฉับพลัน: อย่างแน่นอน [Lex2]
 • โดยตรง[Lex2]
 • ความถูกต้อง[Lex2]
 • สิทธิ: สิทธิตามกฎหมาย, สิทธิมนุษยธรรม [Lex2]
 • ขวา: ด้านขวา [Lex2]
 • พรรคอนุรักษ์นิยม: พรรคฝ่ายขวา [Lex2]
 • ทำให้ถูกต้อง: ทำให้เหมาะสม, ทำให้เรียบร้อย [Lex2]
 • แก้ไข: ซ่อมแซม [Lex2]
 • (ไรทฺ) adj. ถูก,ถูกต้อง,ปกติ,เป็นธรรม,ยุติธรรม, (ด้าน) หน้า, (ด้าน) บน, (ข้าง) ขวา,ตรงไป,เป็นมุมฉาก n. ธรรม,ความยุติธรรม,ความถูกต้อง,สิทธิ,สิทธิตามกฎหมาย,การหันขวา,การเลี้ยวขวา,ฝ่ายที่ถูกต้อง,สมาชิกฝ่ายขวา,สมาชิกรัฐสภาที่นั่งอยู่ทางด้านขวาของประธานสภา vt. ทำให้เรียบร้อย,ทำให่เหทาะสม,แก้แค้น,แก้ไข vi. ทรงตัว,ตั้งตรง adv .เป็นเส้นตรง,อย่างถูกต้อง,แม่นยำ,เหมาะสม [Hope]
 • (adj) ถูกต้อง,ขวา,ปกติ,เรียบร้อย,เหมาะสม,ชอบธรรม,แท้จริง [Nontri]
 • (adv) โดยตรง,โดยถูกต้อง,อย่างเหมาะสม,อย่างดี,โดยตลอด [Nontri]
 • (n) ความยุติธรรม,สิทธิ,ความถูกต้อง,ข้อเท็จจริง,ฝ่ายขวา [Nontri]
 • (vt) แก้ไข,ทำให้ถูก,ทำให้เรียบร้อย,ทำให้เหมาะสม [Nontri]
 • /R AY1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
arm
 • แขน[Lex2]
 • แขนเสื้อ[Lex2]
 • ที่วางแขน[Lex2]
 • สาขา[Lex2]
 • สิ่งที่คล้ายแขน (ในด้านรูปร่างและหน้าที่): สิ่งที่ยื่นออกมาคล้ายแขน [Lex2]
 • ติดอาวุธ: พร้อมรบ, พร้อมสำหรับปฎิบัติหน้าที่, เตรียมอาวุธ, มีอาวุธ [Lex2]
 • เตรียมอุปกรณ์[Lex2]
 • อาวุธ[Lex2]
 • |der, pl. Arme| แขน [LongdoDE]
 • abbr. Armenian [Hope]
 • (n) แขน,เท้าแขน,อาวุธ,ตราประจำตระกูล [Nontri]
 • (vi,vt) เตรียมพร้อม,เตรียมรบ,คุมเชิง,ติดอาวุธ,เตรียมป้องกัน [Nontri]
 • /AA1 R M/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
uncovered
 • ที่ไม่มีอะไรปิด: เปลือย [Lex2]
 • ซึ่งไม่อยู่ในข่าย: ซึ่งไม่ครอบคลุม [Lex2]
 • (อันคัฟ\'เวิร์ด) adj. ไม่มีฝา,ไม่มีที่ปิด,ไม่ได้สวมหมวก,ไม่มีที่ป้องกัน [Hope]
 • /AH0 N K AH1 V ER0 D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [uncover]
 • เปิดออก[Lex2]
 • เปิดเผยออกมา: เปิดโปง [Lex2]
 • (อันคัฟ\'เวอะ) vt. เปิดเผย,เปิดออก,เปิดโปง,เปิดหมวก. vi. เปิด,เปิดออก,เปิดหมวก [Hope]
 • (vt) เปิดออก,เปิดเผย,เปิดโปง [Nontri]
 • /AH0 N K AH1 V ER0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
Rampe, Rappe, Raupe, Drache, Dragee, Dragée, Dramen, Drange, Graupe, Trapez, dralle, Frage, Fraße, deale, Dame, Rabe, Raps, Rate, dran, rage, rare, rase, rate, raue, DPA, dar, Braue, Crêpe, Draht, Drama, Drang, Droge, Drüse, Grace, Grade, Graph, Grate, Krake, Tapet, Trane, brate, braue, brave, drall, drang, drauf, drehe, drohe, dröge, duale, grabe, grase, graue, krame, orale, trabe, trage, traue, Dora, DTP, SAP, rar, drei, Darm, LDAP, da, dealen, draußen, daran, ragen, rasen, raten, rauen, Deal, Depp, Frau, Fraß, fraß, DAX, DKP, DRK, Dia, IRA, Kap, RAF, RAM, Rad, Ral, Rat, ran, rau, Ära, Braten, Drehen, Drohen, Drusen, Graben, Kragen * Mond, Mont, Monika, Mohn, Mob, Mol, Manko, Mohns, Mokka, Monat, Monde, Monte, Fink, Link, Mick, Mine, Ming, Mini, Mobs, Moll, Momo, Wink, Zink, Amok, AOK, Bon, Don, Ion, Lok, Ton, Xon, man, von, Äon, Bank, Bock, Boni, Bonn, Bons, Dank, Dock, Fond, Funk, Gong, Ions, Mann, Manz, Mark, Menü, Mode, Modi, Mofa, Mohr, Mole, Mols, Moor, Moos, Mopp, Mops, Mord, Most, Mund, Pony, Punk, Rock, Song, Sony, Tank, Tone, Tons, Volk, York, Zank, Zone, dank, denk, sank, tunk, zank, Äons, Moron, Onkel, Monsun, mondän, sonst, Markt, Punkt, dünkt, mopsen, Morden, morden, morgen, mosten, motzen, mounten, munkeln, Minden * Robe, Robbe, Roben, robbe, tobe, Probe, grobe, probe, Rabe, Rebe, Rose, Rübe, lobe, rode, rohe, rote, robust Tod, Tom, Ton, Top, Tor, tot, o, t, Co, Po, TV, eo, so, tu, wo, Trost, Rost, Ost, Toast, toben, tosen, Kost, Most, Post, Test lease, Larve, Lesbe, Level, Lear, labe, lebe, lese, Kleve, leasen, leaste, legale, letale, Leibe, brave, Lage, Laie, Lava, lade, laue, laxe, lege, live, Eva, Agave, Beate, Laben, Lears, Leben, Lehne, Lehre, Leime, Leine, Lende, Lenze, Lesen, Lette, Leute, Liane, deale, laben, least, leben, lebte, lecke, leere, legte, lehne, leide, leihe, leime, leise, leite, lenke, lesen, nerve, reale, leer, Elan, Laden, Laken, Legen, laden, legal, legen, letal, Lech, Leck, Leib, brav, Bea, EDV, LAN, LED, lag, las, lau, lax, Lecken, Leeren, Leiden, Leiten, Lenken, dealen, lecken, leeren, lehnen, leiden, leihen, leimen, leiten, lenken, nerven, Deal, Jean, LDAP, LEDs Theo, He, Ehe, Tee, ehe, tue, Themen, Test ringt, rügt, reicht, richte, riecht, ringst, rocht, rügst, Riga, Ritt, ragt, regt, riet, ritt, bricht, Roth, Gicht, Licht, Recht, Sicht, dicht, licht, lieht, nicht, ragst, recht, regst, riebt, rieft, rigid, risst, rächt, sieht, wicht, zieht, Ring, roh, IG, Reich, Riege, reich, rings, urig, Brighton, Riff, Rüge, roch, BGH, Reh, Richten, Rio, ich, reg, richten, Reigen, Richter, ringen, Eigen, eigen, rügen, Erich, Liga, RIAS, Riad, Rico, Ries, Rind, Riss, Sigi, Vieh, dich, lieh, mich, rieb, rief, riss, sich, sieh, wich, Roggen, Ligen, Regen, Riten, ragen, regen, Reichen, reichen, riechen, Eignen * Cover, Covers, Covern

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top