หรือคุณหมายถึง doür?
Search result for

douer

(3 entries)
(0.026 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -douer-, *douer*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well   FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
ชมเปาะ[v. exp.] (chom pǿ) EN: pay steady compliments (to) ; be profuse in praise ; admire without reserve ; praise without reserve ; be struck with admiration   FR: amadouer

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドゥエリング[, doueringu] (n) dwelling [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

   


  

 
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
doer, dour, dourer, DOE, Der, Doe, Dur, doe, due, deer, door, tour, Dover, doper, doter, dower, Dior, Douay, dough, duper, duo, dopier, dozier, Dee, Dir, Dore, Dow, Doy, Oder, dear, die, Douro, Durer, Dyer, doers, douse, duet, dyer, outer, DE, De, Du, do, odder, our, Donner, dauber, docker, dodder, dormer, dosser, downer, dowser, louder, pouter, router, tourer, DAR, DEA, DOA, DUI, Dar, Dew, Tue, dew, duh, toe, tor, Dode, Dole, Doug, does, doge, dole, dome, done, dope, dose, dote, dove, doze, duel, dues, o'er, doer's, Doe's, doe's, due's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top