ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

do-or

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -do-or-, *do-or*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
do-or ###SW. die (ดู'เออะได') adj. ซึ่งต้องการเอาชนะให้ได้,เต็มที่,สุดกำลัง,เสี่ยงภัย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
do-orIt's a do-or-die situation.

Japanese-English: EDICT Dictionary
ここ一番;此処一番[ここいちばん, kokoichiban] (n) the crucial moment; the moment of truth; a do-or-die situation; a crucial juncture; a crucial stage [Add to Longdo]
決死[けっし, kesshi] (n) preparedness for death; do-or-die spirit [Add to Longdo]
正念場[しょうねんば, shounenba] (n) critical moment; do-or-die situation; (P) [Add to Longdo]
大勝負[おおしょうぶ, ooshoubu] (n) do-or-die game; crucial contest [Add to Longdo]
徹底抗戦[てっていこうせん, tetteikousen] (n) do-or-die resistance; resistance to the bitter end [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Door \Door\, n. [OE. dore, dure, AS. duru; akin to OS. dura,
   dor, D. deur, OHG. turi, door, tor gate, G. th["u]r, thor,
   Icel. dyrr, Dan. d["o]r, Sw. d["o]rr, Goth. daur, Lith.
   durys, Russ. dvere, Olr. dorus, L. fores, Gr. ?; cf. Skr.
   dur, dv[=a]ra. [root]246. Cf. {Foreign}.]
   1. An opening in the wall of a house or of an apartment, by
    which to go in and out; an entrance way.
    [1913 Webster]
 
       To the same end, men several paths may tread,
       As many doors into one temple lead.  --Denham.
    [1913 Webster]
 
   2. The frame or barrier of boards, or other material, usually
    turning on hinges, by which an entrance way into a house
    or apartment is closed and opened.
    [1913 Webster]
 
       At last he came unto an iron door
       That fast was locked.         --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. Passage; means of approach or access.
    [1913 Webster]
 
       I am the door; by me if any man enter in, he shall
       be saved.               --John x. 9.
    [1913 Webster]
 
   4. An entrance way, but taken in the sense of the house or
    apartment to which it leads.
    [1913 Webster]
 
       Martin's office is now the second door in the
       street.                --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   {Blank door}, {Blind door}, etc. (Arch.) See under {Blank},
    {Blind}, etc.
 
   {In doors}, or {Within doors}, within the house.
 
   {Next door to}, near to; bordering on.
    [1913 Webster]
 
       A riot unpunished is but next door to a tumult.
                          --L'Estrange.
    
 
   {Out of doors}, or {Without doors}, and, [colloquially], {Out
   doors}, out of the house; in open air; abroad; away; lost.
    [1913 Webster]
 
       His imaginary title of fatherhood is out of doors.
                          --Locke.
 
   {To lay (a fault, misfortune, etc.) at one's door}, to charge
    one with a fault; to blame for.
 
   {To lie at one's door}, to be imputable or chargeable to.
    [1913 Webster]
 
       If I have failed, the fault lies wholly at my door.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Note: Door is used in an adjectival construction or as the
      first part of a compound (with or without the hyphen),
      as, door frame, doorbell or door bell, door knob or
      doorknob, door latch or doorlatch, door jamb, door
      handle, door mat, door panel.
      [1913 Webster]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 door /dor/
  1. by
  2. by; bymeansof; on; through; with
  3. becauseof; for; forsakeof; onaccountof; owingto; through
  4. through

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top