ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disconnection

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disconnection-, *disconnection*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disconnection(n) การตัดขาด, See also: การแยกสองสิ่งออกจากกัน, การแบ่งออก, Syn. detachment, parting, disunion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disconnectionn. การแยกออก, การไม่ต่อกัน, การไร้เหตุผล, การไม่เป็นระเบียบ, Syn. disconnexion

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm going to have to disconnect you.ผมต้องปลดสาย The Bodyguard (1992)
Can you disconnect the tubes?คุณสามารถตัดการเชื่อมต่อท่อหรือไม่ The Godfather (1972)
I would like to disconnect some of your circuits.ตัดการเชื่อมต่อบางส่วนของ วงจรของคุณ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Particularly your higher functions, just like Hal was disconnected.โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกี่ยวข้อง กับคุณสูงขึ้น ฟังก์ชั่นเช่นเดียวกับฮาลถูกตัด 2010: The Year We Make Contact (1984)
Hal was disconnected before the Discovery encountered it.แฮล ถูกตัด ก่อนที่จะมีดิสคัเฟอรีพบมัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Once he fires the engine, I can always disconnect him if I have to.เมื่อเขายิงเครื่องยนต์ ฉันมักจะสามารถยกเลิกเขาถ้า ฉันต้อง 2010: The Year We Make Contact (1984)
I'm feeling a little disconnected from my real life.ผมรู้สึกขาด การติดต่อจากชีวิตจริง eXistenZ (1999)
They love to disconnect the battery, too.พวกเขาชอบถอดแบตโทรศัพท์ด้วย Never Been Kissed (1999)
After a while, there was a disturbing comfort in not having to deal with each other because somehow you just get used to the disconnection.ต่อจากนั้นไม่นาน กลายเป็นว่า มันเป็นเรื่องขัดจังหวะไปซะหมด... ...โดยที่เราไม่เคยตกลงกันได้เลย... ...เพราะว่า บางครั้งเราคุ้นเคยกับ การไม่คุยกัน The Story of Us (1999)
That is, if your cell phone hasn't already been disconnected.นั่นไง, โทรออกไม่ได้ใช่ไหม ก็โทรศัพท์นายถูกตัดไปแล้วนี่ X-Ray (2001)
We got disconnect-เราถูกตัดสาย... Punch-Drunk Love (2002)
Hey, baby. I guess we got disconnected.เฮ้ เบบี้ ฉันว่าเราถูกตัดสาย Punch-Drunk Love (2002)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
disconnection

WordNet (3.0)
disconnection(n) the act of breaking a connection, Syn. disjunction
disjunction(n) state of being disconnected, Syn. disconnectedness, disjuncture, disconnection, Ant. connectedness
gulf(n) an unbridgeable disparity (as from a failure of understanding), Syn. disconnect, disconnection

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Disconnection

n. The act of disconnecting, or state of being disconnected; separation; want of union. [ 1913 Webster ]

Nothing was therefore to be left in all the subordinate members but weakness, disconnection, and confusion. Burke. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
切断[せつだん, setsudan] (n, vs) cutting; severance; section; amputation; disconnection; (P) #8,299 [Add to Longdo]
絶縁[ぜつえん, zetsuen] (n, vs) (1) breaking off relations; disconnection; (2) insulation (esp. electrical); isolation; (P) #15,522 [Add to Longdo]
接断[せつだん, setsudan] (n) disconnection [Add to Longdo]
断線[だんせん, dansen] (n, vs) disconnection; interruption; burn-out [Add to Longdo]
断路[だんろ, danro] (n) disconnection (of a wire) [Add to Longdo]
離断[りだん, ridan] (n) dissection; disconnection; diaeresis [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top