ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disc jockey

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disc jockey-, *disc jockey*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disc jockeyn. ดูdisk jockey

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disc jockeysนักจัดรายการเพลง [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดีเจ[N] DJ, See also: disc jockey, Syn. นักจัดรายการวิทยุ

Japanese-English: EDICT Dictionary
DJ[ディージェー, dei-jie-] (n) DJ; disc jockey [Add to Longdo]
ディスクジョッキー[, deisukujokki-] (n) disk jockey; disc jockey; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 disc jockey \disc" jock`ey\ (d[i^]sk" j[o^]k`[y^]), n.
   a person who plays records or compact disks of recorded
   music; especially, a person who selects and plays recorded
   music for broadcast over the radio, often making comments
   about the music or other topics and also announcing
   commercial advertising messages; also, one who plays recorded
   music at a dance or social gathering, especially as a
   profession. [Also spelled {disk jockey}.]
 
   Syn: DJ. [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disc jockey
   n 1: a person who announces and plays popular recorded music
      [syn: {disk jockey}, {disc jockey}, {dj}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top