ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

der hinweis

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -der hinweis-, *der hinweis*, der hinwei
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even something that seems damning fitted into the overall picture might be just the clue to prove her innocence.Sogar etwas, das zum Gesamtbild auf erdrückende Weise passt, könnte der Hinweis sein, ihre Unschuld zu beweisen. The Notorious Landlady (1962)
to isolate predominate clues of instinctual behavior of lion cubs hunting or stalking prey.Die Isolierung vorherrschender Hinweise auf instinktives Verhalten von Löwenjungen bei der Jagd oder der Verfolgung von Beute. The Chimp Who Cried Wolf (1966)
This is a computer report of the evidence you gave at your first screening.Dies ist ein Computerbericht der Hinweise nach Ihrer ersten Untersuchung. The Alternative Factor (1967)
We've got nine dead women and every suspect and every clue that 2600 police have come up with has exploded in our faces.Neun tote Frauen und... jeder Verdächtige und jeder Hinweis von 2600 Polizisten... führte ins Leere. The Boston Strangler (1968)
Captain Vicente Barrera, commandant of the federal prison, said that there are no immediate clues as to the whereabouts of Webster or the method of his escape.Hauptmann Vicente Barrera, Kommandant des Gefängnisses, sagte, es gäbe weder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort noch auf seine Fluchtmethode. The Condemned (1968)
Every hint could be helpful to the police.Jeder Hinweis kann für die Polizei von Nutzen sein. What Have They Done to Your Daughters? (1974)
According to the D.A.'s press release, Götten's hiding place still remains unknown, in spite of information received.Die Staatsanwaltschaft erklärte der Presse, dass Göttens Verbleib trotz der Hinweise der Bevölkerung immer noch unbekannt ist. The Lost Honor of Katharina Blum (1975)
According to one report, he's gone to Egypt.Einem der Hinweise nach reiste er nach Ägypten aus. Caligula (1979)
Any information at all would be greatly appreciated.Jeder Hinweis wird gerne entgegengenommen. Part Two (1984)
All proof of their existence is removed from the registers.Jeder Hinweis auf eure Existenz wurde aus den Registern gelöscht. Female Market: Imprisonment (1986)
My intelligence is good.Der Hinweis ist richtig. The Man Who Died Twice (1986)
What kind of lead is 550?Was bedeutet der Hinweis 550? The Pharoah's Engineer (1986)
One reminder, once again:Noch mal der Hinweis: Over the Top (1987)
Let me remind you.Noch mal der Hinweis: Over the Top (1987)
The tip came from our department switchboard.Der Hinweis kam von unserer eigenen Telefonzentrale. Rage of Honor (1987)
Open up! "The Secretary of State will advise the grant of Her Majesty's pardon... "...to any accomplice who shall give such information......erlaubt sich der Innenminister, ihrer Majestät der Königin, die Empfehlung zu geben, die Begnadigung jedes Mittäters auszusprechen, der Hinweise zu geben bereit ist, welche zur Ergreifung der Person führen, die den Mord begangen hat." Episode #1.2 (1988)
- Who tipped us off?- Von wem kommt der Hinweis? Amsterdamned (1988)
The clue of the stockings is the beginning.Der Hinweis mit den Seidenstrümpfen ist der Anfang. The ABC Murders (1992)
Do you want to check out any of the tips?Soll ich ein paar der Hinweise überprüfen? Slaughter of the Innocents (1993)
I believe Cartagia would say that this is a sign from the gods a sign to leave this place forever.Ich bin sicher, er selbst würde sagen, das ist ein Zeichen der Götter. Der Hinweis, diesen planeten zu verlassen. Für immer. The Long Night (1997)
You got the anonymous tip last night?Der Hinweis ist also gestern Abend eingegangen? The Thin White Line (1997)
Everything in the note had come out in the newspaper, including the fact that I was investigating, so, yeah, I figured "crackpot, let it go".Das, was im Brief stand, stand auch in den Zeitungen, auch dass ich die Untersuchung leitete, also dachte ich, der Hinweis sei nichtig. Skull and Bones (1998)
Just let me do the talking.Der Hinweis hat sich eigentlich erübrigt. Summer Sucks (1998)
This is the clue we need... to unravel the mystery of the Sith.Das ist der Hinweis, den wir brauchen... um das Geheimnis der Sith zu lüften. Star Wars: The Phantom Menace (1999)
And I'm looking for a clue.Jeder Hinweis ist gut. Audition (1999)
Scan the region. Look for plasma emissions or EM displacements-- anything that might indicate another ship.Suchen Sie nach Plasmaemissionen oder Hinweisen auf andere Schiffe. Gravity (1999)
I keep finding references to something called Dargol.Ich finde hier immer wieder Hinweise auf "Dargol". Past and Present (1999)
Tom is accidentally killed? His place is cleaned out, leaving no clues to what he's working on?- Tom wird durch einen Unfall getötet, zufällig wird seine Wohnung ausgeräumt, damit jeder Hinweis auf seine Arbeit. Crocodile Dundee in Los Angeles (2001)
-This is an investigation.Der Hinweis... City by the Sea (2002)
Do we have a name on the tipster?Wissen wir, von wem der Hinweis kam? National Treasure (2004)
The clue.Der Hinweis. National Treasure (2004)
- The lantern is the clue.- Die Laterne ist der Hinweis. National Treasure (2004)
What's eight down?Wie war der Hinweis? Lost City: Part 1 (2004)
13 across is "sphere".Der Hinweis für taonas ist "Sphäre". Lost City: Part 1 (2004)
That's the clue.Das ist der Hinweis. Kiss Kiss Bang Bang (2005)
The hint is this.Hier ist der Hinweis: Saw II (2005)
Any chance that tip came from a Halliwell?Kam der Hinweis zufällig von einer Halliwell? Death Becomes Them (2005)
- I said anonymous.- Ich sagte, der Hinweis sei anonym. Death Becomes Them (2005)
If the tip is legit, part of Skye's timeline was never investigated.Wenn der Hinweis gestimmt hat, wurde ein Teil von Skyes Zeitrahmen niemals untersucht. Lost Time (2005)
That's it.Das ist der Hinweis! Final Destination 3 (2006)
Any clue we find may be the final piece.Jeder Hinweis kann uns der Lösung ein Stück näherbringen. The Nativity Story (2006)
If this is more dating advice... love to gossip, but I got work to do.Wenn du mir jetzt wieder Hinweise für ein Date... Ich würde ja gerne quatschen, aber diesmal hab ich Arbeit. Fools for Love (2006)
Don't worry about the cue cards.Sorg' dich nicht wegen der Hinweißschilder. The Aftermath (2006)
When they can't get the tip line, they call the switchboard.Wenn auf der Hinweisleitung besetzt ist, rufen die hier bei der Zentrale an. Zodiac (2007)
- How do we know that this lead is real?- Wissen wir, dass der Hinweis echt ist? Zodiac (2007)
"The second missive was thought to contain a Playfair cipher suggesting contact with Laboulaye, who'll hide clues before his death.""Das zweite Schreiben enthielt eine Playfair-Chiffre und empfahl Kontakt mit Laboulaye, der Hinweise verstecken soll." National Treasure: Book of Secrets (2007)
What's the clue from Queen Victoria's letter?Wie lautet der Hinweis? National Treasure: Book of Secrets (2007)
What do you care where the tip came from?Was interessiert es sie wo der Hinweis herkam. Legacy (2008)
It could be the clue we're looking for.Es könnte der Hinweis sein nachdem wir gesucht haben. The Greatest Adventure in the History of Basic Cable (2008)
Tip was hot.Der Hinweis war heiß. Reclassified (2008)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top