ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

decalogü

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decalogü-, *decalogü*
English-Thai: Nontri Dictionary
Decalogue(n) บัญญัติ 10 ประการ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Decalogue    (n) dˈɛkəlɒg (d e1 k @ l o g)
Decalogues    (n) dˈɛkəlɒgz (d e1 k @ l o g z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
デカログ[, dekarogu] (n) (See 十戒) Decalogue (i.e. the Ten Commandments) [Add to Longdo]
十戒;十誡[じっかい, jikkai] (n) (1) (十戒 only) {Buddh} the 10 precepts; (2) Ten Commandments; Decalogue; Decalog [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top