ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coupé

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coupé-, *coupé*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coupe(คูพ) n. รถยนต์สองประตูที่สั้นกว่ารถยนต์ธรรมดา,รถเก๋งเล็ก,รถม้าโดยสารสองที่นั่ง
convertible coupen. รถยนต์ชนิดปิดเปิดหลังคาหรือประทุนได้

English-Thai: Nontri Dictionary
coupe(n) รถเก๋งสองประตู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
บั่น[v.] (ban) EN: cut down ; slash ; cut ; sever ; gash ; stab   FR: couper ; sectionner ; ôter
บั่นเป็นสองท่อน[v. exp.] (ban pen søng thǿn) EN: cut in two   FR: couper en deux
บาด[v.] (bāt) EN: cut ; injure ; wound ; make a cut   FR: couper ; blesser
ชาม[n.] (chām) EN: bowl ; deep dish ; plate ; soup plate   FR: bol [m] ; coupe [f] ; écuelle [f]
เฉือน[v.] (cheūoen) EN: slice ; cut ; carve ; slash   FR: couper ; trancher ; entailler
เด็ด[v.] (det) EN: pick ; pluck ; nip off ; take away ; pinch off   FR: cueillir ; couper avec les ongles
ดอกไม้สด [n. exp.] (døkmāi sot) EN: fresh flower   FR: fleurs coupées [fpl]
ฟัน[v.] (fan) EN: cut ; hack ; slash ; chop ; sever ; hew   FR: sabrer ; couper à grands coups
ฟันต้นไม้[v.] (fan tonmāi) EN: cut down trees   FR: abattre un arbre ; couper un arbre

CMU English Pronouncing Dictionary
COUPE    K UW1 P
COUPER    K UW1 ER0
COUPES    K UW1 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coupe    (n) kˈuːpɛɪ (k uu1 p ei)

Japanese-English: EDICT Dictionary
クーペ[, ku-pe] (n) coupe (fre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  coupé
   compartment; coupé

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top