Search result for

corné

(108 entries)
(1.5287 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -corné-, *corné*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cornea[N] กระจกตา, See also: แก้วตา
corner[N] การเตะมุม, See also: การเตะลูกจากมุมสนามฟุตบอล
corner[N] การผูกขาด
corner[ADJ] ซึ่งตั้งอยู่ที่มุม
corner[VT] ต้อนเข้ามุม, Syn. trap, bring to bay, drive into a corner
corner[VT] ทำให้ตกในสถานการณ์ที่ยากลำบาก, See also: ทำให้จนตรอก
corner[N] ที่สงบเงียบ
corner[VT] ผูกขาด, See also: ควบคุม
corner[ADJ] เพื่อให้วางเข้ามุม
corner[N] มุม, Syn. angle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cornea(คอร์'เนีย) n. กระจกตา,แก้วตา, See also: corneal adj. ดูcornea
corneal oacificationแก้วตาเป็นฝ้า
corned(คอร์นดฺ) adj. แช่เกลือ
corner(คอร์'เนอะ) {cornered,cornering,corners} n. มุม,หัวเลี้ยว,หัวต่อ,หัวโค้ง,หัวถนน,ลูกมุม (ฟุตบอล) vt.,vi. ต้อนเข้ามุม,ทำให้จนตรอก,ผูกขาด,กักตุน., Syn. trap
cornered(คอร์'เนอดฺ) adj. เป็นมุม,ซึ่งถูกต้อนเข้ามุม,จนตรอก
cornerstone(คอร์'เนอสโทน) n. ศิลาฤกษ์,เสาหลัก,พื้นฐาน,รากตึก,หินมุมตึก,สิ่งที่สำคัญ
cornet(คอร์'เนท) n. แตรทองเหลืองขนาดเล็ก
cornetist(คอร์เนท'ทิสทฺ) n. คนเป่าแตรทองเหลืองขนาดเล็ก, Syn. cornettist
chimney cornern. ที่ข้างเตาไฟฝาผนัง
round the cornern. ลับมุม,บริเวณใกล้ ๆ ,มุมถนน

English-Thai: Nontri Dictionary
corner(n) มุม,หัวมุม,หัวโค้ง,หัวถนน,หัวเลี้ยวหัวต่อ,หุ้นส่วน
corner(vt) ไล่จนมุม,ทำให้จนตรอก,ต้อนเข้ามุม,กว้านซื้อ
cornerstone(n) เสาหลัก,หินมุมตึก,รากตึก,ตอม่อ,หลักสำคัญ,ศิลาฤกษ์
cornet(n) แตรทองเหลือง,กรวยกระดาษ,กรวยไอศกรีม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
corneaกระจกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
corneal-กระจกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
corneal abscessฝีกระจกตา [มีความหมายเหมือนกับ unguis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
corneal reflexรีเฟล็กซ์กระจกตา [มีความหมายเหมือนกับ reflex, blink และ reflex, conjunctival และ reflex, eyelid closure และ reflex, lid] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
corneal ulcer; helcomaแผลเปื่อยกระจกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
corneitis; ceratitis; keratitisกระจกตาอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
corneousแข็งคล้ายเขาสัตว์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
corner jointรอยต่อมุม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cornering forceแรงเลี้ยวรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cornering wearการสึกจากการเลี้ยวรถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Corneaกระจกตา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Corneaกระจกตา [TU Subject Heading]
Corneaกระจกตา,ตาดำ,กระจกตาดำ,แก้วตา,แก้วตาดำ,คอร์เนีย,บริเวณตาดำ [การแพทย์]
corneaกระจกตา, ส่วนหน้าของสเคลอรา  มีลักษณะโปร่งใสเพื่อให้แสงผ่านเข้าลูกตาได้ (ดู eye ball ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cornea Dystrophiesกระจกตาเสื่อม [การแพทย์]
Cornea Planaกระจกตาดำแบนกว่าปกติ [การแพทย์]
Cornea, Perforation ofกระจกตาทะลุ [การแพทย์]
Cornea, Steamyกระจกตาขุ่นฝ้า [การแพทย์]
Cornea, Temporal ofด้านนอกของกระจกตา [การแพทย์]
Corneal Abrasionกระจกตาดำถลอก,ผิวกระจกตาถลอก,กระจกตาถลอก [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุม[N] corner, See also: nook, Example: ถ้ามุมนั้นมืดเกินไปควรติดตั้งหลอดไฟแบบกลมด้วย เพื่อใช้ส่องดูหนังสือ, Count unit: มุม, Thai definition: ที่ตรงด้านยาวกับด้านกว้างมาบรรจบกัน
แง่[N] edge, See also: corner, border, Syn. ขอบ, สัน, Example: เดินระวังหน่อยนะเพราะว่าแง่หินบริเวณนี้คมมาก, Thai definition: ส่วนที่เป็นเหลี่ยมเป็นสันเป็นมุมหรือส่วนที่ยื่นออกมา เช่น แง่หิน แง่โต๊ะ
มุมถนน[N] corner, See also: street corner, Example: บ้านของเขาอยู่เยื้องมุมถนนไปหน่อย, Count unit: มุม
ซอก[N] nook, See also: corner, niche, Syn. ช่อง, โพรง, ร่อง, รู, หลืบ, Example: หนูวิ่งเข้าไปในซอกประตู, Count unit: ซอก, Thai definition: ช่องทางที่แคบๆ
กระจกตา[N] cornea, Example: เด็กขาดอาหารจะมีกระจกตาที่ขุ่นมัว, Thai definition: ส่วนใสของตา มีรูปกลมแบนสีใส พื้นหน้านูนออก พื้นหลังเว้า หนาประมาณ 1 มิลลิเมตร ประกอบอยู่เบื้องหน้าของดวงตา
กว้านซื้อ[V] corner, See also: buy up, make a rush-purchase of, Syn. รวบ, Example: นักลงทุนกว้านซื้อหุ้นของบริษัททอผ้า
กักตุน[V] hoard, See also: corner, Syn. สะสม, Example: พ่อค้ากักตุนข้าวสาร, Thai definition: เก็บสินค้าไว้เป็นจำนวนมากเพื่อเก็งกำไร
แก้วตา[N] lens, See also: cornea, Example: นักตกปลาเกิดอุบัติเหตุเบ็ดตกปลาทิ่มแก้วตาจนบอดสนิท, Thai definition: ส่วนสำคัญของตาที่ทำให้แลเห็น, ส่วนใสของดวงตา มีรูปกลมนูนทั้ง 2 ข้าง ลักษณะใส แต่พื้นหลังนูนออกมากกว่าพื้นหน้า ตั้งอยู่ภายในดวงตา
จนมุม[V] corner, See also: maneuver, checkmate, stall, be at bay, Syn. จนแต้ม, จนตรอก, หมดทางสู้, หมดทางหนี, Example: เกรียงไกร เตชะโม่งจนมุมตำรวจไทย, Thai definition: ไม่มีทางหนีหรือหลีกเลี่ยง, Notes: (สำนวน)
หัวมุม[N] corner, Syn. มุม, Example: ร้านค้าที่อยู่ตรงหัวมุมขายของดีทุกวัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำเลือง[v.] (chamleūang) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye   FR: lorgner ; reluquer
ชำเลืองตา[v. exp.] (chamleūang tā) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye   FR: lorgner ; reluquer
ด้วงหนวดยาว [n. exp.] (duang nūat yāo) FR: longicorne [m] ; capricorne [m] ; cérambycidé [m]
หัวมุม[n.] (hūamum) EN: corner   FR: coin [m]
หัวถนน[n. prop.] (hūa thanon) EN: beginning of a street/road ; end of the road ; road junction ; road crossing ; crossroads ; corner   
หูช้าง[n.] (hūchāng) EN: board cut to a right angle to fit into corners   
อีกา[n.] (īkā) EN: crow   FR: corbeau [m] ; corneille [f]
อีกา[n. exp.] (īkā) EN: Large-billed Crow   FR: Corbeau à gros bec [m] ; Corbeau corassé [m] ; Corneille à gros bec [f]
อีแก[n.] (īkaē) EN: House Crow   FR: Corbeau familier [m] ; Corneille de l’Inde [f]
จนมุม[v.] (jon mum) EN: corner ; be in a tight corner   

CMU English Pronouncing Dictionary
CORNE    K AO1 R N
CORNER    K AO1 R N ER0
CORNET    K AO0 R N EH1 T
CORNEL    K AO1 R N AH0 L
CORNEY    K AO1 R N IY0
CORNEA    K AO1 R N IY0 AH0
CORNEJO    K ER0 N EY1 Y OW0
CORNEAS    K AO1 R N IY0 AH0 Z
CORNELA    K ER0 N EH1 L AH0
CORNERS    K AO1 R N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cornea    (n) (k oo1 n i@)
corned    (v) (k oo1 n d)
corner    (v) (k oo1 n @ r)
cornet    (n) (k oo1 n i t)
Cornell    (n) (k oo n e1 l)
corneas    (n) (k oo1 n i@ z)
corners    (v) (k oo1 n @ z)
cornets    (n) (k oo1 n i t s)
cornered    (v) (k oo1 n @ d)
Cornelius    (n) (k o r n ii1 l i @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふつおた;フツオタ[, futsuota ; futsuota] (n) (from 普通のお便り) listeners' corner (portion of radio programming for correspondence from listeners) [Add to Longdo]
ぶら下がり[ぶらさがり, burasagari] (n) (1) (id) cornering someone by lying in wait, e.g. for an unexpected interview or photograph; doorstepping; (adj-f) (2) hanging; dangling [Add to Longdo]
への字[へのじ, henoji] (n) (See への字に結んだ口) mouth shaped like a kana "he" character; mouth turned down at the corners [Add to Longdo]
への字に結んだ口[へのじにむすんだくち, henojinimusundakuchi] (n) mouth shaped like a kana "he" character; mouth turned down at the corners [Add to Longdo]
アウトコーナー[, autoko-na-] (n) outside corner (baseball, racetrack, etc.) (wasei [Add to Longdo]
インコーナー[, inko-na-] (n) (abbr) inside corner [Add to Longdo]
カカリ[, kakari] (n) attack (esp. a corner approach in the game of go) [Add to Longdo]
カレーコーナー[, kare-ko-na-] (n) curry corner [Add to Longdo]
コーナー(P);コーナ[, ko-na-(P); ko-na] (n) corner; (P) [Add to Longdo]
コーナーカップボード[, ko-na-kappubo-do] (n) corner cupboard [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嘴角[zuǐ jiǎo, ㄗㄨㄟˇ ㄐㄧㄠˇ, ] corner; edge of sb's mouth; lips [Add to Longdo]
基石[jī shí, ㄐㄧ ㄕˊ, ] cornerstone [Add to Longdo]
康奈尔[Kāng nài ěr, ㄎㄤ ㄋㄞˋ ㄦˇ, / ] Cornell (US University) [Add to Longdo]
康奈尔大学[Kāng nài ěr dà xué, ㄎㄤ ㄋㄞˋ ㄦˇ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Cornell University [Add to Longdo]
旮旯[gā lá, ㄍㄚ ㄌㄚˊ, ] corner; nook; recess; out-of-the-way place [Add to Longdo]
玛瑙[mǎ nǎo, ㄇㄚˇ ㄋㄠˇ, / ] cornelian (mineral); agate [Add to Longdo]
[zì, ㄗˋ, / ] corner of the eye; canthus; eye socket [Add to Longdo]
眼梢[yǎn shāo, ㄧㄢˇ ㄕㄠ, ] corner of eye near temple [Add to Longdo]
眼角膜[yǎn jiǎo mó, ㄧㄢˇ ㄐㄧㄠˇ ㄇㄛˊ, ] cornea [Add to Longdo]
[yá, ㄧㄚˊ, ] corner of the eye; to stare [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
右下隅[みぎしたすみ, migishitasumi] bottom right corner [Add to Longdo]
右上隅[みぎうえすみ, migiuesumi] top right corner [Add to Longdo]
左下隅[ひだりしたすみ, hidarishitasumi] bottom left corner [Add to Longdo]
左上隅[ひだりうえすみ, hidariuesumi] top left corner [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top