ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contract for

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contract for-, *contract for*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contract for[PHRV] ทำสัญญาสร้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contract for servicesสัญญาจ้างเหมา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contract for sexual immoralityสัญญาที่ผิดศีลธรรมทางเพศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And tomorrow, we'll try and get a contract for seed maize for cattle, and we can start...และพรุ่งนี้เราจะพยายามตกลง เรื่องโพดสำหรับวัว แล้วเราจะได้เริ่ม... Faith Like Potatoes (2006)
You've signed a contract for seven days.ลูกเซ็นสัญญาไว้แค่ 7 วัน Heyy Babyy (2007)
I have a contract for my exercise class.ที่ผมต้องให้ทำสัญญาเรื่องคลาสการออกกำลัง Mama Spent Money When She Had None (2009)
two receipts for bank accounts, both with a lot of money and a contract for some kind of a loft down at the docks.แล้วฉันก็ค้นเจอใบเสร็จรับเงินบัญชีธนาคาร ทั้งสองบัญชีมีเงินก้อนใหญ่มาก และสัญญาเช่าประเภท เช่าห้องพักที่ท่าเรือ Fírinne (2010)
She gave Carrie her catering contract for city functions, school lunches.เธอให้สัญญาแคร์รี่จัดหาอาหาร สำหรับงานที่สภาเมือง อาหารกลางวันโรงเรียน The Death of the Queen Bee (2010)
This is the contract for the export order.นี่เป็นสัญญาการส่งออก Cinderella's Sister (2010)
This is a contract for a new hotel.นี่เป็นสัญญาสำหรับโรงแรมแห่งใหม่ The Birth of the Rich (2010)
We contract for DARPA, NASA, JPL, you name it.JPL ซึ่งคุณก็ต้องรู้จัก Transformers: Dark of the Moon (2011)
Dermot didn't sign no fuckin' contract for the event of the fuckin' season!іΒаd nеwѕ іnехоrаbly dоеѕ. Cloud Atlas (2012)
I've just landed us the contract for the refurbishment of the old people's home on Wickford Road.- ฉันเพิ่งทำให้เราได้เซ็นสัญญา บูรณะบ้านพักคนชราบนถนนวิกฟอร์ด Smell the Weakness (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับเหมา[V] contract for, See also: take over, Example: ผมรับเหมางานของเขามาหมด, Thai definition: ปฏิบัติกิจแทนผู้จ้างจนเสร็จกิจใดกิจหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รับเหมา[v.] (rapmao) EN: contract for ; take over   
รับเหมางาน[v. exp.] (rapmāo ngān) EN: contract for a job   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
借契[jiè qì, ㄐㄧㄝˋ ㄑㄧˋ, ] contract for a loan, #494,359 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Werkvertrag {m} | Werkverträge {pl}contract for work and labour | contracts for work labour [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
売買契約[ばいばいけいやく, baibaikeiyaku] (n) contract for (of) sale [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top