ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

confederacy'

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -confederacy'-, *confederacy'*
CMU English Pronouncing Dictionary
CONFEDERACY'S    K AH0 N F EH1 D ER0 AH0 S IY0 Z
CONFEDERACY'S    K AH0 N F EH1 D R AH0 S IY0 Z

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confederacy \Con*fed"er*a*cy\, n. (Amer. Hist.)
   With the, the Confederate States of America.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confederacy \Con*fed"er*a*cy\, n.; pl. {Confederacies}. [From
   {Confederate}, a.]
   1. A league or compact between two or more persons, bodies of
    men, or states, for mutual support or common action;
    alliance.
    [1913 Webster]
 
       The friendships of the world are oft
       Confederacies in vice or leagues of pleasure.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       He hath heard of our confederacy.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Virginia promoted a confederacy.   --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   2. The persons, bodies, states, or nations united by a
    league; a confederation.
    [1913 Webster]
 
       The Grecian common wealth, . . . the most heroic
       confederacy that ever existed.    --Harris.
    [1913 Webster]
 
       Virgil has a whole confederacy against him.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) A combination of two or more persons to commit an
    unlawful act, or to do a lawful act by unlawful means. See
    {Conspiracy}.
 
   Syn: League; compact; alliance; association; union;
     combination; confederation.
     [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

confederacy ( K AH0 N F EH1 D ER0 AH0 S IY0)'

 


  

 
confederacy
 • การรวมตัวเพื่อจุดประสงค์บางอย่าง[Lex2]
 • (คันเฟด'เดอระซี) n. สหภาพ,สหพันธ์,กลุ่มคนที่กระทำการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย,การร่วมกันคิดอุบาย ###S. alliance,conspiracy,bloc,syndicate [Hope]
 • (n) การร่วมมือกัน,ความร่วมใจกัน,สัญญาร่วม [Nontri]
 • /K AH0 N F EH1 D ER0 AH0 S IY0/ [CMU]
 • /K AH0 N F EH1 D R AH0 S IY0/ [CMU]
 • (n) /k'ənf'ɛdərəsiː/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top