Search result for

coites

(88 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coites-, *coites*, coite
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา coites มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *coites*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coitus[N] การร่วมประเวณี, See also: การมีเพศสัมพันธ์, Syn. coition, sextual intercourse
dacoit[N] โจรในประเทศพม่าหรืออินเดีย (ที่ก่ออาชญากรรมหรือลักทรัพย์), Syn. dakoit
coition[N] การร่วมประเวณี, See also: การมีเพศสัมพันธ์, Syn. coitus, sextual intercourse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coition(โคอิช'เชิน) n. การสังวาส
coitus(โค'อิทัส) n. การสังวาส, See also: coital adj. ดูcoitus
crocoite(โคร'โคไอทฺ) n. แร่ lead chromate

English-Thai: Nontri Dictionary
dacoit(n) ผู้ร้ายปล้นทรัพย์,ขโมย,โจร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pareunia; coitus; copulation; intercourse, sexual; veneryการร่วมประเวณี, การร่วมเพศ, การสังวาส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sexual intercourse; coitus; copulation; pareunia; veneryการร่วมประเวณี, การร่วมเพศ, การสังวาส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coitus; copulation; intercourse, sexual; pareunia; veneryการร่วมประเวณี, การร่วมเพศ, การสังวาส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coitusการร่วมเพศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
coitus interruptusการชะงักการร่วมเพศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
copulation; coitus; intercourse, sexual; pareunia; veneryการร่วมประเวณี, การร่วมเพศ, การสังวาส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intercourse, sexual; coitus; copulation; pareunia; veneryการร่วมประเวณี, การร่วมเพศ, การสังวาส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
venery; coitus; copulation; intercourse, sexual; pareuniaการร่วมประเวณี, การร่วมเพศ, การสังวาส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dacoitsโจรพื้นเมือง [TU Subject Heading]
Bleeding, Postcoitalเลือดออกหลังจากการร่วมเพศ [การแพทย์]
Coital Frequencyความถี่ของการร่วมเพศ [การแพทย์]
Coitusร่วมประเวณี,การร่วมประเวณี [การแพทย์]
Coitus Interruptusดึงองคชาตออกมาหลั่งภายนอกช่องคลอด,หลั่งน้ำกามภายนอกช่องคลอด,การหลั่งภายนอก,การให้น้ำกามหลั่งภายนอกโดยไม่ได้สัมผัสกับอวัยวะ,การร่วมเพศและให้น้ำอสุจิออกข้างนอก,การหลั่งน้ำอสุจินอกช่องคลอด,การให้น้ำกามหลั่งภายนอกโดยไม่ได้สัมผัสกับอวัยวะ,การให้น้ำกามหลั่งภายนอก [การแพทย์]
Coitus, Analการร่วมเพศทางทวารหนัก [การแพทย์]
Cystitis, Postcoitalกระเพาะปัสสาวะอักเสบในสตรีหลังการร่วมประเวณี [การแพทย์]
Douching, Postcoitalวิธีการล้างช่องคลอดหลังร่วมเพศ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
coital (n slang ) แปลว่า.. ร่วมเพศ! ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
See also: S. sex,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm post-coital!I'm postcoital. I'm tender. The Butterfly Effect (2004)
That means engage in coitus.หมายถึงมีเพศสัมพันธ์น่ะครับ อ้อ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Leonard, what do the two of you talk about after the coitus?เลียวนาร์ด พอมีอะไรกันเสร็จ พวกนายคุยอะไรกันมั่งเนี่ย The Precious Fragmentation (2010)
He's must be very skilled at coitus.เขาคงต้องเก่งเรื่องเพศสัมพันธ์มาก The Lunar Excitation (2010)
Now, before this goes any further, you should know that all forms of physical contact up to and including coitus are off the table.แต่ก่อนจะเลยเถิดไปกว่านี้ คุณควรรู้ว่า การเดทครั้งนี้ห้ามมีถูกเนื้อถูกตัว รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์ The Lunar Excitation (2010)
If, in a postcoital haze, you relayed my method, she might print it for killers everywhere to see.ถ้าฉันเฉลยซะเกลี้ยง คุณก็เฉยๆ กับวิธีทำงานของฉัน ส่วนแฟนคุณอาจนำไป ตีพิมพ์ทำข่าว จนฆาตกร รู้เทคนิควิธีการไปทั่ว The Body and the Bounty (2010)
I just wasn't sure of the proper protocol now that you and Leonard are no longer having coitus.ผมไมแน่ใจว่า ตอนนี้เราควรวางตัวยังไง เพราะคุณกับลีโอนาร์ด ไม่มีเพศสัมพันธ์แลัว The Spaghetti Catalyst (2010)
The variable which has changed is the coitus.ตัวแปรที่เปลี่ยนไปก็คือ การมีเพศสัมพันธ์ The Spaghetti Catalyst (2010)
you and I are still friends, and you stop saying "coitus."คุณกับฉันยังเป็นเพื่อนกัน และคุณเลิกพูดว่า มีเพศสัมพันธ์ที The Spaghetti Catalyst (2010)
Just to be clear, do I have to stop saying "coitus" with everyone or just you?ขอทำความเข้าใจหน่อย ผมต้องเลิกพูดว่า มีเพศสัมพันธ์ กับทุกคน หรือว่าแค่คุณ The Spaghetti Catalyst (2010)
You're just coitusing with me, aren't you?คุณแค่ เล่นลิ้น ใช่ไหม The Spaghetti Catalyst (2010)
females, paragraph four-- coitus.หมวดย่อยที่ 3 เกี่ยวกับแขกมาเยือน สตรีเพศ\ ย่อหน้า4 ร่วมประเวณี The Staircase Implementation (2010)
"Roommates shall give each other 12 hours notice of impending coitus."เพื่อนร่วมห้องจะแจ้งล่วงหน้า 12 ชม.ก่อนมีการร่วมประเวณี The Staircase Implementation (2010)
Please tell me you're not having coitus.โปรดบอกทีว่านายไม่ได้ร่วมเพศกัน The Love Car Displacement (2011)
We are not having coitus.เราไม่ได้ร่วมเพศกัน The Love Car Displacement (2011)
Bernadette is in Penny's bed, Amy bites, and Penny may or may not have coitus with Leonard.เบอร์นาเดตต์นอนเตียงของเพนนี เอมี่กัด และเพนนีอาจร่วมเพศ หรือไม่ร่วมกับีโอนาร์ด The Love Car Displacement (2011)
So it went beyond the mere fact of coitus to a "blow by blow," as it were.งั้นก็กลายเป็นพัฒนาขึ้นไปยิ่งกว่าตัวข่าวลือคร่าวๆ มีขึ้นๆลงๆงั้นสื The Herb Garden Germination (2011)
Now, knowing Penny, the obvious answer is, they engaged in coitus.คือตอนนี้เพนนี คำตอบชัดเจนก็คือ พวกเขาร่วมเพศกันแล้ว The Skank Reflex Analysis (2011)
Post coitus.หลังเสพย์สุข I Am Unicorn (2011)
Okay, how about postcoital embraces? Nelson confided in me about all kinds of things.ก็ได้ เอาเป็นว่า การโอบกอดหลังเสร็จกิจดีไหม เนลสันไว้ใจเล่าให้ฉันฟังสารพัด The Penelope Papers (2011)
I'm just enjoying an expensive, post-coital Brandy. Yo, yo, yo, yo, yo. Whats we gots heres?ฉันกำลังดื่มด่ำกับรสชาติบรั่นดีราคาแพงนี่อยู่ ดูซิว่าเราเจออะไร? Horror Fiction in Seven Spooky Steps (2011)
She's developed a resistance to the old ones ... and since I can't keep up with her voracious sexual appetite, we're looking for someone who can satisfy her coital requirements.ยาแบบเก่าใช้ไม่ได้แล้ว และฉันก็ให้เขาดูดพลังไม่ได้ เรากำลังมองหาคนที่ทำได้ Faes Wide Shut (2013)
Coitus Interruptus.สายด่วนสุขภาพจิต Heat Run (2013)
Anyway, if Kripke asks, tell him my coitus with Amy is frequent, intense and whimsically inventive.แต่ ถ้าคริปกี้ถาม บอกว่าการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างฉันกับเอมี่นั้นถี่มาก The Cooper/Kripke Inversion (2013)
Is my coitus whimsically inventive?เพศสัมพันธ์ของฉันสร้างสรรค์อย่างน่าประหลาดมั้ย The Cooper/Kripke Inversion (2013)
I remembered Coit Tower.Ich erinnerte mich an Coit Tower. Vertigo (1958)
That's the first time I've been grateful for Coit Tower.Das ist das erste Mal, dass ich froh über den Coit Tower bin. Vertigo (1958)
Killer ran. Our boys have him cornered in Coit Tower.Der Killer floh, wurde aber im Coit Tower gestellt. The Takers (1972)
-Coitus interruptus.- Coitus interruptus. The Enforcer (1976)
Coit Tower.Der alte Coit Tower. The Enforcer (1976)
Co-eh-tus.- Coitus. Chopper Chicks in Zombietown (1989)
Coitus interrupted.Coitus interruptus. Madonna: Truth or Dare (1991)
Coitus uninterruptus.Coitus uninterruptus. Grumpy Old Men (1993)
Sorry, folks for the "coitus interruptus," if you will.Leute, entschuldigt den "coitus interruptus", sozusagen. Wet Hot American Summer (2001)
This is him, three weeks ago, climbing colt tower.Und hier ist er auf den Coit Tower geklettert. Die Polizei kommt immer zu spät. Mr. Monk and the Daredevil (2007)
Coit tower... Golden gate bridge...Coit Tower, Golden Gate Bridge, Mr. Monk and the Daredevil (2007)
Skypus interruptus.Skypus Interruptus. (v. Coitus Interruptus) The Apartment (2009)
Trying the other side, I...Post Coitumtristia. Episode #1.1 (2012)
Meet Lillie Hitchcock Coit.Darf ich vorstellen Lillie Hitchcock CoitThe Truth Hurts (2013)
She was a big supporter of the firemen, and the benefactor of Coit Tower.Sie war eine große Unterstützerin der Feuerwehr und die Stifterin des Coit Tower. The Truth Hurts (2013)
Yeah, Coit liked the symbolism of wood that could survive a battle with fire, much like firefighters do.Ja, Coit liebte die Symbolik von Holz, das den Kampf mit Feuer übersteht, ähnlich wie Feuerwehrleute. The Truth Hurts (2013)
- At Coit Tower? - Yeah.- Am Coit Tower? San Andreas (2015)
I need you to look up Coit Tower on your map.Du mußt für uns nachsehen, wo der Coit Tower ist. San Andreas (2015)
Just a few more blocks to Lombard Avenue which leads to Coit Tower.Es sind nur noch ein paar Blocks bis zur Lombard Avenue, und die führt dann zum Coit Tower. San Andreas (2015)
Em, we have no place to set this plane down and we have to get as close to Coit Tower as we possibly can.Ern, ich kann mit dem Flugzeug nirgendwo landen. Und wir müßen so dicht an den Coit Tower ran wie irgend möglich. San Andreas (2015)
But no coitus interruptus or whatever, right?Aber nicht mit Coitus Interruptus und so 'nem Scheiß anfangen, ja? Suck Me Shakespeer 2 (2015)
Coitus, interruptus.Coitus interruptus. The Queen's Diamonds (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประเวณี[N] sexual intercourse, See also: coition, copulation, Syn. การเสพสังวาส, การร่วมประเพณี, การร่วมรส, การร่วมรัก, Example: หล่อนถูกจำคุกเพราะค้าประเวณี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมถุน[n.] (mēthun) EN: sexual intercourse ; carnality ; coitus   FR: copulation [f] ; coït [m]
ปฏิคม[X] (patikhom) FR: hôte (personne qui reçoit) [m]
ประเวณี[n.] (prawēnī) EN: sexual intercourse   FR: coït [m] ; copulation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COIT    K OY1 T
COITSVILLE    K OY1 T S V IH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coitus    (n) (k ou1 i t @ s)
dacoit    (n) (d @1 k oi1 t)
coition    (n) (k ou1 i1 sh @ n)
dacoits    (n) (d @1 k oi1 t s)
dacoity    (n) (d @1 k oi1 t ii)
dacoities    (n) (d @1 k oi1 t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschlechtsakt {m}; Akt {m}coitus; sexual act [Add to Longdo]
Geschlechtsverkehr {m}; Koitus {m}sexual intercourse; coitus; coition [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コイタス[, koitasu] (n) coitus; (P) [Add to Longdo]
後戯[こうぎ, kougi] (n) postcoital activity; afterplay; pillow talk [Add to Longdo]
中絶性交[ちゅうぜつせいこう, chuuzetsuseikou] (n) coitus interruptus; withdrawal before ejaculation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top